Gå til sidens indhold

I viser os retningen

Formandens leder

BF er medlemmernes forbund, og du har en afgørende stemme og indflydelse på dets udvikling. Rent formelt, når vi afholder generalforsamling, men din stemme kan for eksempel også gøre sig gældende i arbejdsgrupper, hvor du som medlem kan inddrages i det politiske arbejde og bidrage med viden. Samtidig er der både politisk og sekretariatsmæssig kontakt til TR-kollegier, faggrupper og ansættelsesgrupper, hvilket giver BF vigtige fingerpeg om de retninger, som skal sættes.  

Som medlemsorganisation er det vigtigt at sikre tilfredshed og loyalitet blandt alle medlemmer. I ved bedst, hvilke forventninger og ønsker I har til jeres fagforening, og når vi spørger jer, kan vi få viden om, hvor tilfredse I er, og hvad I ønsker forbedret. Sidste medlemsundersøgelse var i 2011, og meget er sket siden da.

Derfor gennemførte BF i foråret 2017 en større medlemsundersøgelse blandt alle medlemmer, der ikke har en tillidspost i forbundet. Spørgeskemaet var omfangsrigt, og da tid er en værdifuld ressource for os alle, er det meget positivt, at så mange af jer tog sig tid til at svare. En stor tak for det. Jeres feedback er nemlig med til at give os viden om, hvilke indsatser der virker, hvilke der skal forbedres, og om der skal indføres nye tiltag. Dermed er I med til at udvikle og vise retning for forbundet inden for tilbud, rådgivning og interessevaretagelse.

Resultaterne af undersøgelsen blev fremlagt i slutningen af juni for hovedbestyrelsen. Tilfredshed og loyalitet er to væsentlige parametre i den metode, som er valgt for undersøgelsen. Sammenligner vi med undersøgelsen fra 2011, er både tilfredshed og loyalitet steget, så de ligger over gennemsnittet sammenlignet med de organisationer, som har gennemført tilsvarende undersøgelser.  

I undersøgelsen måles der på en række indsatsområder: image, rådgivning, interessevaretagelse, medlemstilbud, udbytte, forventninger samt værdier og fællesskab. Resultatet af målingen viser, at der er stor tilfredshed med BF’s rådgivning, samtidig med at interessevaretagelsen bør prioriteres fremadrettet. Det er vigtigt for mig at understrege, at selvom undersøgelsen peger på, at BF arbejder i den rigtige retning, så viser de indsendte kommentarer, at der også er meget, vi kan arbejde på at gøre endnu bedre. Ambitionen fra min side er, at tilfredsheden er steget, når der om nogle år skal gennemføres endnu en undersøgelse.

Det er dejligt at se, at så mange medlemmer anser BF for at være en faglig organisation, der følger med i fagets udvikling, yder professionel rådgivning, kæmper for medlemmernes interesser og er et stærkt fagligt fællesskab. Det ligger hovedbestyrelsen og mig meget på sinde, at BF hele tiden udvikler sig på den front, så du som medlem også i fremtiden vil opleve BF som en fagforening, hvor du får noget for dit kontingent.