Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

På vej mod en ny overenskomst

I 2018 skal alle offentlige ansatte have ny overenskomst. Allerede nu forbereder de enkelte fagforeninger deres kommende overenskomstkrav, som senere skal samles i en række endelige krav, og i december 2017 starter forhandlingerne med arbejdsgiverne.

BF’s krav forberedes

Hovedbestyrelsen nedsatte i februar 2017 en arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer, der kommer med forslag til krav. Medlemmerne kan også sende forslag direkte til BF. Forslagene og oplægget til de kommende forhandlinger drøftes på landsmødet for tillidsrepræsentanter den 31. maj.

HB udtager BF’s endelige krav

I juni beslutter hovedbestyrelsen, hvilke ok-krav, der skal sendes videre til Akademikerne (AC), der er hovedorganisation for alle akademiske fagforeninger.

AC samler alle krav

I alt er der 25 organisationer, der sender krav ind til AC og skal blive enige om, hvilke krav der skal stilles som generelle krav for akademikerne. På et bestyrelsesmøde i oktober vælger AC’s bestyrelse, hvilke krav der skal stilles. Det kan for eksempel være generelle krav om lønstigninger.

Lønmodtagerne samles

Kravene fra AC sendes videre til de centrale forhandlingsorganisationer CFU og KTO, hvor kravene koordineres med eksempelvis LO og FTF, der er hovedorganisationer for de øvrige ansatte i det offentlige.

CFU forhandler

CFU står for Centralorganisationernes Fællesudvalg og repræsenterer i alt 180.000 ansatte i staten med 52 forskellige faglige organisationer i ryggen. Det er CFU, der forhandler overenskomsten i staten med Moderniseringsstyrelsen som modpart.

KTO forhandler

KTO er fagforbundenes forhandlingsfællesskab i kommuner og regioner og repræsenterer 571.000 medarbejdere med 51 medlemsorganisationer i ryggen. KTO forhandler overenskomsten i regioner og kommuner med KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn som modpart.

BF’s særlige krav

BF kan have særlige krav, der kun gælder BF’s medlemmer, for eksempel vagttillæg eller krav for tjenestemænd. Disse krav forhandler BF direkte med de berørte arbejdsgivere.

Forhandlingerne starter

I december 2017 starter forhandlingerne, hvor parterne fremlægger de generelle krav og forhandler specielle krav for egne medlemsgrupper.

Ok-resultatet klar

I januar 2018 fremlægges en ny overenskomst.

Afstemning

I BF sendes ok-resultatet til vejledende urafstemning blandt medlemmerne. Herefter beslutter hovedbestyrelsen, om BF siger ja eller nej til overenskomsten.

AC’s temaer til OK-18

AC har valgt fire temaer ud, som man vil have fokus på i de kommende forhandlinger:

1. Arbejdskraft på et højt niveau
2. Et langt arbejdsliv
3. Flexicurity
4. Bedst mulige vilkår