Gå til sidens indhold

Løn er vigtigst

Generelle forbedringer på løn og pension og familieomsorgsdage er vigtige OK-krav.

BF’s hovedbestyrelse har udvalgt 37 krav, som den ønsker at få på bordet ved de kommende overenskomstforhandlinger i stat, kommune og regioner.

De krav blev drøftet til BF’s landsmøde for tillidsrepræsentanter den 31. maj i Middelfart, og budskabet til BF var klart. De generelle lønforbedringer er vigtigst, og der skal også være forbedringer på sluttrinnet, for lokalt er der for få penge at forhandle om, til at det kan sikre en lønudvikling.


»Efter flere magre overenskomstår står vi nu i en situation, hvor der er kommet mere gang i økonomien. Det bør afspejles i overenskomstresultatet.«
Tine Jørgensen, BF’s formand


BF’s krav er delt ind i grupper, der blandt andet dækker områderne løn, pension, arbejdstid, arbejdssted, barsel og omsorgsdage og seniorvilkår. Den samlede kravspakke kan ses på bf.dk

Svær lokal løn

Tillidsrepræsentanterne drøftede især udfordringerne ved lokal løndannelse. Det generelle billede er, at der er for få midler at forhandle om lokalt, og at der mange gange kun uddeles engangstillæg. Desuden oplever den enkelte tillidsrepræsentant for ofte, at vedkommende lokalt skal gå tiggergang for overhovedet at få en forhandling.


»Vi vil generelt bare gerne have højere løn.« 
Linda Vabbersgaard Andersen, Aalborg Universitet


Karen-Margrethe Revsbæk fra Roskilde Bibliotekerne pegede på, at man i nogle kommuner ikke forhandler direkte med institutionslederen, men med forvaltningen, som ikke nødvendigvis kender til arbejdsopgaverne eller kvalifikationerne. Det gør forhandlingerne mere vanskelige.

- Som udgangspunkt bør det være den enkelte institutionsleder, der har kompetencerne til at forhandle den lokale løn, sagde hun.

Vagttillæg og lokalaftaler

Omkring pension blev kravet, der skal rette op på uligheden mellem stat og kommune på pensionsområdet, fremhævet som vigtigt. Men muligheden for at gøre en større del af pensionsindbetalingen fleksibel, så den kan veksles til løn, blev også fremhævet som positiv.


»Rigtig mange rammes af stress. Der skal fokus på det psykiske arbejdsmiljø.«
Kristoffer Harboe, Koldingbibliotekerne


Arbejdstiden blev generelt beskrevet som et stigende problem, hvor man mange steder, trods flere skæve vagter, oplever, at lokalaftaler om vagttillæg opsiges. Det er der behov for at rette op på i overenskomsten, mente tillidsrepræsentanterne.

Generelle omsorgsdage

Et forslag til et overenskomstkrav er desuden familieomsorgsdage, der giver ansatte ret til omsorgsdage til familiemedlemmer (udover børn) eller til egen omsorg. Kravet mødte generel opbakning, fordi mange oplever, at det kan være svært at få fri til eksempelvis at hjælpe ældre familiemedlemmer med lægeaftaler og lignende.

Linda Vabbersgaard Andersen, Aalborg Universitet, fremhævede, at det var et godt kravsforslag, fordi det tager hensyn til, at familiestrukturen i Danmark er ændret. Denne holdning bakkede Kasper Bøgh fra Danmarks Tekniske Universitet op om.

- Fagbevægelsen skal føre an i at tilpasse arbejdsmarkedet til en virkelighed, hvor familier ser anderledes ud i dag, end dengang reglerne blev skrevet, sagde han.

I kravspakken har BF samlet flere krav, der tilgodeser seniorer. Eksempelvis et krav om seniordage i staten og flere seniordage i kommunerne.


»Når man ser på seniorvilkårene, er det vigtigt at sikre gode senioraftaler frem for at stille krav om seniordage. Det vil betyde mere, at man kan gå ned i tid, end at man kan få nogle løse dage hist og pist.«
Ida Allesø Møller, Frederiksberg Bibliotek


Jette Fugl, Københavns Universitet, tilføjede dog, at alle de krav om forbedrede vilkår for seniorer også bør få BF til at overveje, hvordan man kan skabe forbedringer for alle, fordi der er et klart behov for at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

Ikke alle krav skal forhandles

Ikke alle BF’s krav vil nå forhandlingsbordet. I første omgang skal de drøftes i Akademikerne, der vil prioritere kravene, og med den viden foreslog Anja Pedersen fra Syddansk Universitet, at BF samler lokale erfaringer, således at det, der ikke løses ved overenskomstforhandlingerne, måske kan løses via lokale aftaler.

- Der, hvor vores krav falder, bør vi afdække, om der findes lokale aftaler, som vi kan bruge som løftestang, sagde hun.

Få et overblik over overenskomstforløbet her.