Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Drop besparelserne på institutbibliotekerne

"Bibliotekerne er ikke bare et bagtæppe. Det er det seje personale, der gør os til bedre studerende." Sådan lød det i talerne, da de studerende på Københavns Universitet protesterede mod besparelser på de humanistiske institutbiblioteker.

Torsdag den 18. maj inviterede HUMrådet, det fælles fagråd på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet og godt 12.000 studerendes stemme, til demonstration mod de planlagte besparelser på institutbibliotekerne, der er en del af et stort sparekatalog, som dekanatet netop har sendt i høring.

I alt skal der spares omkring 60 millioner kroner i 2017, mens der i 2016 allerede blev sparet 90 millioner kroner på Det Humanistiske Fakultet.


»Jeg kan slet ikke se, hvordan man kan have et universitet uden biblioteker. Bibliotekerne er fundamentet for uddannelse og forskning. Vi får vores viden fra bøger og tekster, og de skal være let tilgængelige. Det er fantastisk at få hjælp til informationssøgningen.«
Ekstern lektor og deltager i demonstration


Besparelserne rammer blandt andet de ansattes tid til at vejlede og bedømme både bachelor- og specialeprojekter, antallet af valgfrie kurser og administrationen, hvor der blandt andet på biblioteksområdet skal ske en organisatorisk sammenlægning, der reducerer antallet af betjeningssteder fra otte til fem, skriver Uniavisen den 18. maj.

Netop besparelserne på bibliotekerne har gjort de studerende meget utilfredse. Bestyrelsesmedlem i HUMrådet Asta Otto siger til Uniavisen den 18. maj:

- Sammenlægningerne og fyringerne på bibliotekerne vil have en meget direkte konsekvens for vores studiemuligheder. Det vil blive sværere og mere kompliceret at finde frem til den relevante litteratur inden for vores fagfelter, da der vil være mindre hjælp at hente hos de ansatte på bibliotekerne, der ikke blot vil blive næsten halveret i personale, men også vil få ansvar for et bredere felt.

For at vise modstanden mod besparelserne på institutbibliotekerne havde HUMrådet derfor inviteret både studerende, undervisere og biblioteksfolk som talere til demonstrationen den 18. maj. Også BF’s formand, Tine Jørgensen, var inviteret. Hun talte om vigtigheden af at have bibliotekerne tæt knyttet til de faglige miljøer og gav de studerende ret i, hvor vigtigt det er at kæmpe for deres institutbiblioteker og bibliotekarer.

- Undersøgelser viser, at biblioteket og bibliotekarerne både er med til at fastholde jer som studerende, og at studerende, der bruger biblioteket, skriver bedre opgaver, hvilket fremgår af karaktererne.