Gå til sidens indhold

Det koder vi bare

Med lokalafdelinger over hele landet og en strøm af nye frivillige er Coding Pirates blevet så stor, at den skal sættes i system. Derfor har foreningen ansat Brian Lindskov Larsen som sekretariatschef. Han er i øvrigt uddannet bibliotekar.

Hvad kommer din ansættelse som sekretariatschef til at betyde for Coding Pirates?

- Coding Pirates er en »gazelle-organisation«, der er vokset fra få til flere tusinde frivillige voksne, mange lokalafdelinger, lange ventelister med børn, der ønsker at lære at kode, og mange, der gerne vil samarbejde med organisationen. Vi er vokset så stærkt, at det har været svært at sige ja til nye afdelinger og frivillige, for hvem skulle hjælpe dem med at starte op? Som sekretariatschef skal jeg sætte det administrative i system, så bestyrelsen kan fokusere på det strategiske og innovative udviklingsarbejde. Med et sekretariat bliver det lettere at koordinere for eksempel erfaringsudveksling og undervisning af de frivillige, så de er forberedte på, hvordan de – sammen med børn – arbejder kreativt med it.

Mange steder samarbejder biblioteker med skoler og ungdomsuddannelser for at give unge kreative og skabende kompetencer. Hvordan ser du Coding Pirates i den sammenhæng?

- Coding Pirates har et momentum lige nu, fordi der er et behov, som det stort set kun er Coding Pirates, der opfylder. Folkeskolen kan endnu ikke løse opgaven med at arbejde kreativt og innovativt med teknologi og fokusere på at gøre børn til skabere i stedet for brugere. Mange steder samarbejder vi med de lokale folkeskoler, og der er en stor interesse i at få del i vores viden om, hvordan man gør børn til kreative skabere. Det kan sammenlignes med det at læse en bog og så opdage, at hvis man gerne vil skabe ny litteratur, skal man lære at sætte bogstaverne sammen og danne ord og sætninger. Det er jo det, programmering handler om.

Hvilken udvikling ser du for Coding Pirates?

- Vi ser ikke mere end tre år frem, fordi udviklingen går så stærkt, at vi skal kunne være fleksible. Men ambitionen er, at vi gerne vil have flere lokalafdelinger og frivillige for at kunne realisere vores mål om at nå de børn, der gerne vil arbejde kreativt med nye teknologier.

Efterspørgslen efter Coding Pirates er så stor, at vi også arbejder på at udvikle en online del af Coding Pirates, som børn kan bruge selv, eventuelt sammen med deres forældre. Tuborg Fonden har doneret penge til blandt andet det, så vi har et tilbud til de børn, der er på ventelister, men tanken er også, at folkeskolen kan bruge det i undervisningen, eller ungdomsklubben kan bruge det som et tilbud på sigt. Vi regner med at have en prototype klar om et halvt år til dem på ventelisterne, og får vi fondspenge til det, kan vi efterfølgende lancere et online tilbud til alle børn i landet.

Du har fokus på medlemsdemokrati i organisationen, hvorfor er det vigtigt?

- Foreningstanken er jo meget demokratisk. Uanset hvem der finder på noget, kan de, hvis de laver en forening, meget hurtigt etablere en mikrodemokratisk struktur, der giver en bestyrelse mandat til at træffe beslutninger. Og så snart det er på plads, kan foreningen søge om støtte fra kommune, erhvervsliv eller fonde. Det er et rigtig godt setup, men desværre er hele foreningsmodellen lidt trængt, fordi især de unge ikke gider alt det kedelige med jura, økonomi, revisorer og generalforsamlinger. Den problemstilling er vi også stødt på i Coding Pirates, men her tænker vi: »Det koder vi bare«. Så nu ser Coding Pirates på, hvordan vi kan programmere et system, der tager sig af alt det administrative. Tanken er selvfølgelig, at det system en dag skal blive frit tilgængeligt for andre foreninger.

Hvad betyder din uddannelse som bibliotekar og kulturformidler for den måde, du griber opgaverne an på?

- Det er jo ret typisk, at man ikke kommer til at arbejde med det, man er uddannet til, når man har læst humaniora. Men den almene dannelse gør, at jeg kan sætte mig ind i nye emner. Eksempelvis tech, hvor jeg nu er endt. Jeg kan ikke selv programmere, men jeg interesserer mig for de antropologiske, politiske og økonomiske aspekter af teknologi og har en akademisk, analytisk tilgang til det. 


Brian Lindskov Larsen

Uddannet bibliotekar DB i 1995, har desuden læst litteraturvidenskab og er cand.mag. i Kultur og formidling. Har tidligere arbejdet i Ungdommens Røde Kors.


Coding Pirates

Coding Pirates understøtter og fremmer idéudvikling, konstruktionsevne og designtænkning gennem en åben og eksperimenterende tilgang til teknologier blandt både unge og voksne. 

Foreningen har lokalafdelinger over hele landet. Se mere på codingpirates.dk.