Gå til sidens indhold

Biblioteksservice drives af relationer

Formandens leder

En række fag- og forskningsbiblioteker har gennem det sidste års tid indgået samarbejdsaftaler eller er blevet virksomhedsoverdraget til Det Kgl. Bibliotek. Snart har vi måske kun et eller ganske få forskningsbiblioteker i Danmark, og hvad vil det betyde for servicen og tilknytningen til de faglige miljøer?

Mange af det seneste års samarbejder, sammenlægninger og besparelser er gået forholdsvis ubemærket hen i offentligheden. Senest er det annonceret, at Aalborg Universitetsbibliotek har indgået en samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek. Anderledes opmærksomhed har overdragelsen af Kvinfo’s bibliotek til Det Kgl. Bibliotek trukket. Både blandt politikerne, i medierne og via støtteerklæringer og aktioner er der skabt debat om bibliotekets rolle – og det viser, at brugerne har forventninger til deres biblioteker. Det er værd at lytte til.

I første omgang kan det give mening at tænke i samarbejde af driftsfunktioner på tværs af forskningsbiblioteker og i forhold til indkøb af licenser. Det kan også give god mening at øge specialiseringen inden for en række opgaver og dermed bidrage til faglig udvikling. Samtidig er der potentialer inden for øget sparring med flere kollegaer. Men det kræver stor omtanke, ikke mindst i forhold til de faglige miljøer og de kerneopgaver, bibliotekerne understøtter.

Derfor er det BF’s holdning, at biblioteksfagligheden bør være tæt knyttet til de fagmiljøer, som bibliotekerne understøtter, servicerer og udvikler sig op imod. Det er i relationerne mellem kollegaer, at der skabes udvikling på tværs af fagligheder. Samarbejder og sammenlægninger bør tage hensyn til, at relationer opbygges i den kollegiale kontakt på arbejdspladsen med forskere og undervisere, og derfor bør det være i driften af systemer og ved indkøb af licenser, at der tænkes i samarbejder.

Sammenlægninger har også konsekvenser for det faglige og fagpolitiske arbejde. BF arbejder på at oplyse, rådgive og sikre vilkårene for de medlemmer, der bliver berørt i forbindelse med sammenlægninger. Det sker i samarbejde med tillidsrepræsentanterne på de berørte arbejdspladser, hvor der også skal etableres nye strukturer omkring tillidsrepræsentanternes arbejde og samarbejdsudvalg.

I forlængelse af besparelser og omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet fremhæves undervisning og forskning igen og igen som en kerneopgave. Det kan der ikke herske tvivl om, men glem ikke, at fag- og forskningsbiblioteker også er en del af kerneopgaven. Uden biblioteker, ingen uddannelse. Jeg hører fra flere af jer medlemmer et behov for at få drøftet, hvordan biblioteksservicen fremadrettet skal varetages og udvikles, så den afspejler fremtidens behov. Det ansvar, I viser for jeres arbejdspladser og faglige udvikling, skal følges op. Ambitionen må være at få skabt dialog og debat med uddannelsesinstitutionerne om potentialer, udfordringer og muligheder for fremtidens uddannelses-, fag- og forskningsbiblioteker.