Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

De studerendes stemme i BF

Minna Ebbesen er valgt som studenterobservatør i Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse af de studerende på IVA. Hun mener, at BF kan få kontakt til endnu flere studerende, hvis de opruster på de digitale platforme.

Hvorfor stillede du op som studenterobservatør i BF?

- Jeg føler, at jeg kan bidrage med viden om mine medstuderende på IVA, der kan forbedre BF’s kontakt til de studerende. Som det ser ud nu, er der rigtig mange studerende, der ikke ved, hvad BF laver og tilbyder. BF skal nå dem der, hvor de er.   

Hvordan for eksempel?

- Blandt andet med bedre usability på de digitale platforme. BF er meget aktiv og fysisk til stede på IVA, men for nogle studerende er det ikke den rigtige platform. En stor del af de studerende er ikke så interesseret i det fysiske studiemiljø, men alligevel investerer de i IVA og deres uddannelse, og dem kunne BF få en digital relation til. BF har kun 50 procent af de studerende som medlemmer, så jeg tror, at der er et stort potentiale for at nå de andre 50 procent gennem digitale platforme.

På hvilke måder kan det være?

- Studerende oplever generelt informationsoverload, og de henvender sig kun til BF, hvis de virkelig har brug for hjælp (for eksempel ved uberettiget fyring). Alle de gode tilbud er derimod sværere at opsøge og tage sig tid til, hvis man ikke bliver »hevet ind« og ikke kan undgå at få øje på dem, og det er her, de digitale platforme har et strategisk potentiale. Jeg har oplevet at poste et event i BF, hvor mine medstuderende kun kom, fordi jeg havde delt det.

De studerende tjekker ikke BF’s hjemmeside, så de skal have deres viden om BF på sociale medier, men BF’s Facebook-grupper dukker sjældent op i mit og mine medstuderendes feed. Jeg ved ikke, hvilke algoritmer der ligger bag, men noget burde kunne forbedres, så de studerende ser flere opslag fra BF og deler dem.

Der skal også være et link til Facebook direkte fra hjemmesiden, og BF bør i højere grad bruge Twitter og Facebook til dialog, hvor de studerende kan stille spørge og få svar.

Hvad er det, BF kan give de studerende?

- Blandt andet et netværk og en relation til erhvervslivet. Det er noget, man savner på IVA. I BF kan man få inspiration til, hvilke muligheder vores uddannelse giver os, både gennem andre medlemmer og faglige tilbud. Jeg har været til events med medlemmer fra forskellige steder, for eksempel privatansatte og en biblioteksleder i USA. Til Privatgruppens generalforsamling hørte jeg et brugbart oplæg om digital identitet og sikkerhed.  

Er der tilbud, du mener mangler i BF til de studerende?

- Nej, BF har rigtig meget godt at tilbyde de studerende. Problemet er, at de ikke ved det.

Hvorfor valgte du en uddannelse på IVA?

- Jeg var interesseret i rollen som bibliotekar, og da jeg læste om uddannelsen på IVA, indebar den jo tusind andre ting også. Det synes jeg er vildt spændende og positivt – at jeg står med flere muligheder. Jeg går på femte semester og er stadig glad for mit studie og meget interesseret i alle emner og fag. Jeg ved endnu ikke, i hvilken retning jeg vil gå, men glæder mig til at finde min helt egen vej i det.