Gå til sidens indhold

Privatgruppe med fokus på studerende og kommunikation

Privatgruppens nye bestyrelse blev konstitueret i januar 2017. Ny formand er Matthias Engberg Eiriksson, der fortæller, at bestyrelsen vil arbejde med at skabe gode, relevante arrangementer, en styrket kommunikation og et tættere bånd til de studerende.

Tillykke med posten som formand for BF’s privatgruppe. Du har tidligere været medlem af både Privatgruppen og BF’s hovedbestyrelse. Hvorfor er du aktiv i BF?

- Fagforeninger er vigtige, fordi de taler medlemmernes sag i forhold til arbejdsgiverne. Det er vigtigt at have en god fagforening i ryggen, og den slags kommer ikke af sig selv. Det kræver, at man som medlem også selv er villig til at lægge noget arbejde i det, og at vi er tilstrækkelig mange medlemmer til, at vi bliver hørt. Og for at få medlemmer er det vigtigt, at vi er relevante og leverer noget, som folk har brug for til en rimelig pris. En sidegevinst ved foreningsarbejdet er, at jeg også selv får noget ud af det i form af netværk, ny viden og personlig udvikling.

Hvornår giver dit medlemskab af BF værdi for dig?

- Det er uvurderligt i forhold til at skabe netværk og få åbnet nogle nye døre at komme til BF’s arrangementer, hvad enten det er til Fagligt Landsmøde, en af miniuddannelserne eller et gå-hjem-møde. Det handler om at lære noget nyt og se verden med lidt andre øjne. Grunden til, at jeg er kommet i betragtning til 80 procent af de jobs, jeg har fået, er, at jeg har kunnet tale med nogle fra mit netværk, der har sagt god for mig, kendt til det sted, hvor jeg søgte et job, eller hjulpet mig med, hvilke ord jeg skulle bruge i en ansøgning og til en samtale for at komme i betragtning.

Som formand for Privatgruppen skal du være med til at udvikle tilbud og ydelser til gavn for ret forskellige medlemsgrupper. Hvordan ser du den opgave?

- Det er rigtigt, at de privatansatte har meget forskelligrettede opgaver, men vi er til gengæld ensartede i forhold til uddannelse, og derfor er der alligevel mange ting, vi har til fælles på tværs af de forskellige virksomheder, vi er ansat i. For at finde de fælles interesseområder er det vigtigt, at vi lytter til medlemmerne og inddrager de problematikker, som de oplever. Vi er nødt til at lave tilbud og kurser, der er relativt brede, frem for meget fagspecifikke workshops, som måske kun er relevante for to eller tre medlemmer. Balancen mellem det generelle og det specialiserede er selvfølgelig en udfordring, men det er lykkedes meget godt for de tidligere bestyrelser, så mon ikke også, vi kan i den nye. Eksempelvis har nogle af de miniuddannelser, som BF har lavet, været rigtig interessante, og her er det vigtigt, at Privatgruppen kommer med input, så uddannelserne bliver så relevante for vores medlemmer som muligt.

Der har været en svag tilbagegang i Privatgruppens medlemstal de senere år. Hvordan ser du på den udvikling?

- At tiltrække privatansatte medlemmer er en udfordring, som BF og fagforeninger generelt har. Desuden er vi i konkurrence med andre fagforeninger, som også har relevante tilbud, derfor skal vi sikre os, at vi er de mest relevante. I Privatgruppen taler vi om, at vi skal være ekstra opmærksomme på de studerende, fordi de skal kunne se en værdi af et medlemskab af BF allerede i studietiden. For når de først har fået deres første job og sidder som de eneste med en informationsvidenskabelig baggrund, hvordan skal vi så nå dem? Netop arbejdet i forhold til de studerende har betydet, at vi har fået to studenterrepræsentanter i Privatgruppens bestyrelse, og det bliver et indsatsområde for os at etablere en god og stærk kontakt til de studerende og vise dem, at det er spændende at være på det private arbejdsmarked, og at BF har relevante tilbud til dem.

Hvad har den nye bestyrelse i Privatgruppen i øvrigt fokus på?

- På nær ét medlem er det en helt ny bestyrelse, så vi skal blandt andet lære hinanden at kende og finde ud af, hvordan vi vil gøre tingene. Noget af det, vi skal se på, er, hvordan vi kommunikerer, hvilke kanaler vi bruger, og hvordan vi får vores budskaber ud til BF’s forskellige målgrupper, blandt andet de studerende. Og så skal vi løfte arven fra den tidligere bestyrelse, der har gjort det godt, og fortsætte dens arbejde med for eksempel arrangementer og white papers.