Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Hold fast i bibliotekets kerne

Nyt job: Louise Rex Iversen er netop ansat som afdelingsleder ved Fredensborg Bibliotekerne.

Navn: Louise Rex Iversen
Stilling: Afdelingsleder ved Fredensborg Bibliotekerne
Tidligere: Bibliotekar ved Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne fra 2001-2010 og bibliotekar/teamleder ved Viborg Bibliotekerne fra 2010-2017
Uddannelse: Bibliotekar DB samt diplomuddannelse i ledelse
Alder: 40 år

Hvad skal du lave som afdelingsleder?

- Jeg har personaleledelsen for de ni medarbejdere, der er ansat ved Fredensborg Bibliotekerne, og er ansvarlig for driften af biblioteket i Fredensborg. Desuden er jeg med i bibliotekets øverste ledelse sammen med bibliotekschefen, som også er kulturchef, og to andre afdelingsledere. I alt er vi 36 ansatte fordelt på 32 årsværk.

Hvad tiltaler dig ved lederjobbet?

- Jeg var teamleder i knap syv år i Viborg for forskellige teams, blandt andet Team Børn, Team Læring og Viden og Team Lokalbibliotek, hvilket også inkluderede personaleledelse og ansvaret for den daglige drift. Men i det job havde jeg ikke berøring med det strategiske niveau eller indflydelse på, i hvilken retning biblioteket udviklede sig. Derfor ville jeg gerne have et job, hvor jeg kom tættere på beslutningerne.

Hvilke tanker gør du dig om bibliotekernes udvikling?

- Overordnet synes jeg, det er vigtigt, at vi træffer aktive valg om, hvor vi vil hen, og at vi vælger én retning, så der er en rød tråd i strategien for biblioteket. Som jeg ser det, er der dog ikke én rigtig retning for alle bibliotekerne, for det afhænger af lokalområdets behov. I forhold til Fredensborg kan jeg godt lide, at man i strategien for biblioteket er tydelig omkring, at det er folkebibliotekets traditionelle opgaver, man vil prioritere. Det kan godt være, at vi skal løse dem på nye måder, men vi holder fast i, at bibliotekets kerne er viden, læring, læselyst og børn. Jeg kan godt lide, at man vil udvikle sig, men er opmærksom på ikke at smide barnet ud med badevandet.  

Hvordan oplever du skiftet fra Viborg Bibliotek til Fredensborg Bibliotekerne?

- De fleste overvejelser gik på, hvordan det er at gå fra et større bibliotek til en mindre afdeling. Men fordi jeg også har været ansat i Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne vidste jeg, at det med størrelsen ville passe mig fint, især når jeg også gerne vil stå på egne ben og have ansvaret. Men selvfølgelig gjorde jeg mig overvejelser, fordi der jo eksempelvis er færre muligheder på et mindre bibliotek på grund af færre personaleressourcer.

Da du startede på Biblioteksskolen (nu IVA), vidste du så, at du gerne ville gå ledelsesvejen?

- Dengang jeg startede som studerende, vidste jeg ikke så meget om, hvad studiet egentlig handlede om. Jeg begyndte, fordi jeg godt kunne lide at læse, men fandt så ud af, at informationssøgning var spændende, og at jeg var god til det. Jeg har altid tænkt, at jeg ville havne på et folkebibliotek, og jeg tog alle de skønlitteraturfag, jeg kunne komme til. Men det er faktisk først nu, hvor jeg kommer til at arbejde med litteraturen, fordi jeg på Fredensborg Bibliotekerne har fået ansvar for det fagteam, der hedder Kultur og Læselyst, så det ser jeg frem til.