Gå til sidens indhold

Brug din faglige stemme

Formandens leder

Stærk faglig stemme. Det er ét af fire fokusområder i BF’s strategi for 2017-2018. Det handler om at synliggøre medlemmernes kompetencer og BF’s politiske arbejde over for arbejdsgivere, politikere og beslutningstagere. En af kerneopgaverne for en fagforening er nemlig at tale medlemmernes sag og formidle deres kompetencer og bidrag til samfundet.

Det er vigtigt i disse år, hvor de økonomiske ressourcer i den offentlige sektor er knappe, og velfærdsstaten er til evig diskussion. For ofte sker besparelserne ud fra en tanke om, at biblioteket er noget, der kan undværes, når alt bliver digitalt. En tanke, som findes på trods af, at folkebibliotekerne landet over via partnerskaber med andre aktører i lokalområdet løfter opgaver inden for eksempelvis læring og integration og er med til at skabe kultur og liv. Voldsomme besparelser ruller også ind over uddannelsesinstitutionerne, som må fokusere på kerneopgaven: undervisning. 

Desværre går det stærkt ud over uddannelsesinstitutionernes biblioteker og bibliotekarer, så 15 procent af BF’s medlemmer på uddannelsesbibliotekerne er blevet afskediget i de seneste år. Men hvis Danmark skal være ambitiøs på uddannelsesområdet, er de store besparelser en kortsigtet løsning. Og med det øgede fokus på digital dannelse og kildekritik, er det endnu mere kortsigtet at afskedige bibliotekarer og informationsspecialister.

»Stærk faglig stemme« handler om at gøre opmærksom på den værdi, BF’s medlemmer skaber.

I dette nummer af Perspektiv kan du læse om, hvordan Svendborg Bibliotek var udset til at gennemføre en spareøvelse, der ville betyde ubemandede filialer og et kraftigt beskåret budget til arrangementer. Alt det, der skaber liv, debat og læring i lokalmiljøet. Da sparekataloget blev lagt frem, var der tavshed, indtil personalet tog bladet fra munden for at sikre, at borgerne fik besked om de massive besparelser, der var på vej, og at servicen ville blive forringet. Og så skete der noget! Et hav af læserbreve og høringssvar gjorde, at en del af besparelserne blev taget af bordet.

Bladet blev ikke taget fra munden uden overvejelser i Svendborg, og der er en hårfin balance mellem at være faglig og politisk som offentligt ansat. Men det var godt, at bibliotekarerne i Svendborg gjorde opmærksom på de faglige konsekvenser af at fjerne bemandingen på lokalbibliotekerne. I det hele taget er offentligt ansattes ytringsfrihed et tema, som BF sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne (AC) har stort fokus på. Det er vigtigt at skabe rammer for, at offentligt ansatte trygt kan benytte deres ytringsfrihed, og for at modarbejde udbredelsen af en tavshedskultur.

Så brug din faglige stemme, vis din faglige viden, og vær med til at udvikle den organisation, du er en del af.