Gå til sidens indhold

Pension og løn går hånd i hånd med fagligt fællesskab

Formandens leder

BF’s hovedbestyrelse for 2017-2018 tog fat på de kommende års arbejde for nogle uger tilbage. På det første møde blev der blandt andet sat gang i de indsatsområder, der kommer til at fylde i det kommende år, nemlig pension og overenskomst.

I 2017 går BF i udbud med vores pensionsaftale for de overenskomstansatte. Det er besluttet, fordi vi vil sikre medlemmerne den bedst mulige pensionsaftale med blandt andet de lavest mulige administrations- og forsikringsomkostninger. Aftalen tager udgangspunkt i den pensionspolitik, der blev vedtaget i december, og som er tilgængelig på BF’s hjemmeside. Pensionspolitikken er et pejlemærke for krav og vægtning af kravene i forhandlingerne.

Selvom BF’s pensionsaftale primært vedrører vores overenskomstansatte medlemmer i det offentlige, er det også intentionen at bruge forhandlingerne til at åbne op for, at ledige, løst ansatte, freelancere og selvstændige kan komme med i ordningen på de samme vilkår som vores privatansatte medlemmer. Udbudsrunde og forhandlinger ledes af en pensionsmægler, der skal rådgive hovedbestyrelsen, så den senere på året kan træffe en endelig beslutning om en ny pensionsaftale.

Det andet område, der kommer til at få fokus i dette år, er de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Forhandlingerne af de private overenskomster er allerede i gang, og resultaterne vil påvirke parterne i den offentlige sektor, når vi i januar 2018 sætter os ved forhandlingsbordet.

Prognoserne for dansk økonomi spår om fremgang, men i lyset af de politiske udmeldinger om besparelser i den offentlige sektor, samt det noget specielle samarbejdsklima parterne imellem inden for statens område, er det umiddelbart svært at være jubeloptimist. Men det betyder ikke, at vi skal læne os opgivende tilbage. Tværtimod skal vi smøge ærmerne op. Derfor nedsatte hovedbestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter (TR) fra de forskellige TR-kollegier rundtomkring i landet. De og jeg skal sammen med tre andre hovedbestyrelsesmedlemmer diskutere mulige ønsker og krav til overenskomstforhandlingerne, som vi kan præsentere til vores TR-landsmøde den 31. maj om OK18, hvorefter BF’s krav bringes videre til proces i Akademikerne (AC) sammen med de øvrige AC-organisationer.

Hovedbestyrelsen gav desuden grønt lys til, at der i marts oprettes en faggruppe inden for Data Science. Et initiativ, jeg glæder mig til at følge. I BF går pension og løn hånd i hånd med fagligt fællesskab.