Gå til sidens indhold

Nye værktøjer – samme faglighed

Jeannette Ekstrøm fra DTU har sammen med andre forskningsbibliotekarer taget initiativ til at stifte faggruppen Data Science i Bibliotekarforbundet for bibliotekarer, der arbejder med data.

Du er en af initiativtagerne til en ny faggruppe. Hvorfor er der behov for en faggruppe om Data Science?

- Bibliotekarer ansat på fag- og forskningsbiblioteker bliver ofte spurgt, hvilke værktøjer der er gode til eksempelvis at visualisere eller bearbejde data. Og som deltager i DST4L-workshoppen (Data Scientist Training for Librarians) på DTU Bibliotek i september 2015 fik jeg sammen med min kollega og medstifter af BF-faggruppen Kasper Bøgh indsigt i, hvilke værktøjer og metoder man kan bruge i forbindelse med håndtering af små og store mængder rådata. Det var en øjenåbner. Vi kan se, at vi som fag mangler et sted, hvor vi kan mødes og drøfte området, og ikke mindst et sted, hvor vi kan få det nødvendige kompetenceløft. Det her initiativ handler meget om i fællesskab at dele viden og lære, hvilke værktøjer man kan bruge til eksempelvis håndtering og visualisering af data.

Hvem kan være med i faggruppen?

- Alle BF’s medlemmer kan selvfølgelig være med. Men på sigt skal det ikke kun være bibliotekarer, der videndeler med bibliotekarer, for det er vi ikke store nok til. Vi skal også åbne op for it-udviklere og forskere, der arbejder med området. Det handler om at se på de opgaver, vi skal løse i bibliotekerne, og hvilke kompetencer der skal til for at løse dem. I forhold til Data Science kan jeg måske finde frem til og håndtere de rigtige værktøjer, og jeg kan se linket mellem produkt og løsning, men jeg kan eksempelvis ikke kode, så dér skal jeg trække på andres kompetencer og indgå i samarbejde med andre faggrupper.

I slutningen af 2016 var du medarrangør af et event om Data Science Training. Hvad gik det ud på?

- Det handlede om at arbejde med data ud fra en praktisk og »hands-on« tilgang. DST4L 2016-arrangørerne prioriterede biblioteksrelevante og anvendelige cases. Vi havde eksempelvis en workshop, hvor vi skulle trække data ud af Twitter. Formålet med DST4L er, at man som deltager skal opdage, at man kan noget inden for et område, og at man selv kan gå hjem og blive bedre. Tanken med den kommende faggruppe er at skabe et sted, hvor man bliver inspireret og deler erfaringer med både eksperter og novicer. Vi skal mødes og lave noget sammen i forskellige arbejdsworkshops, gerne med faglig sparring og korte praktiske oplæg.

Hvordan arbejder du med Data Science i hverdagen?

- På biblioteket kommer der flere og flere forespørgsler i relation til Text Mining, hvor vi blandt andet skal stille information og data til rådighed, så forskere kan undersøge, eksempelvis »hvordan DTU samarbejder med andre universiteter?«. DTU Bibliotek varetager i forvejen den centrale forskningsregistrering og vil kunne hjælpe med sådanne data. Mange af vores interne arbejdsopgaver handler også om, hvordan vi trækker data ud af systemer, renser dem og stiller dem til rådighed. I forhold til informationssøgning kan man gøre rigtig meget ved at lave små scripts eller algoritmer, som kan søge informationer på nye måder. Det skal biblioteket også kunne bistå med.

Hvorfor er det her område vigtigt?

- Det handler om, hvordan vores fag skal udvikle sig. Vores brugere bliver bedre og bedre til at foretage søgninger, og systemer udvikler sig og automatiseres. Derfor er vi nødt til at følge med udviklingen og brugernes behov. Vi er vant til at håndtere data i de store fag- og forskningsbiblioteker, men vi er måske knap så gode til at fortælle vores moderinstitutioner, hvad vi rent faktisk kan og gør. Bibliotekerne skal synliggøre processer og opgaver, for jeg er overbevist om, at vi har evnerne til at indgå i faglige sammenhænge på vores institutioner. Det synes oplagt, at forskningsprojekter i fremtiden inkluderer bibliotekarer og informationsspecialister, fordi vi besidder de nødvendige »Data Science skills«, og fordi vi har viden om organisering og anvendelse af information som en vigtig del af vores bibliotekariske DNA.