Gå til sidens indhold

København begrænser den selvbetjente åbningstid

Christianshavns Bibliotek har for en tid opgivet at have selvbetjent åbningstid, efter at en eller flere grupper har hærget biblioteket og skabt utryghed blandt de øvrige brugere. Løsningen bliver på sigt flere runderinger af vagter, skriver biblioteket på sin hjemmeside.

Og Christianshavn er bare et af flere biblioteker, hvor der er en del uro i København. Også Husum, Vigerslev, Solvang, Sundby, Valby og Blågårdens biblioteker er med på den liste, som fællestillidsmand Tage Sørensen remser op, når Perspektiv spørger til uro.

VI VED IKKE NOK

Tage Sørensen har ikke set tal, der viser, hvorvidt antallet af episoder med konflikter eller uro generelt er steget i København. Hans fornemmelse er dog, at uroen i den selvbetjente åbningstid stiger i takt med, at flere for øjnene op for muligheden for at bruge rummet.

- Der er steder, der har oplevet hærværk, eller grupper af især unge, der bruger biblioteket som varmestue og måske lige smider lidt med materialerne, fordi de ikke har andet at lave. Andre biblioteker er plaget af hjemløse, der sover på bibliotekerne. Men det er et område, vi ikke ved tilstrækkeligt om, fordi vi jo ikke er der i den selvbetjente åbningstid, og ofte har rengøringen klaret det værste, når vi møder ind. Men vi hører om nogle af problemerne fra andre brugere, siger Tage Sørensen.

Mødet med en gruppe unge, der hærger eller fylder meget i biblioteksrummet, kan let fratage alle andre brugere lysten til at komme på biblioteket. Det har politikerne i Københavns Kommune også indset, og derfor er der nu bevilliget ekstra penge til vagtordninger i de kommende tre år, så man kan få den selvbetjente åbningstid til at fungere bedre.

- Der kan naturligvis også være episoder med uro og konflikter i den bemandede åbningstid, og her kan man jo tilkalde kolleger eller en vagt, så man ikke står alene. Det er belastende, men det er også et vilkår, som vi, der arbejder i de udsatte områder, godt kender, siger Tage Sørensen.

Bevillingen til ekstra vagter, der runderer mellem bibliotekerne, er desværre ikke en løsning, der vil fjerne uroproblemerne fuldstændig, mener Tage Sørensen, og i bevillingen ligger også, at man på bibliotekerne skal udvikle metoder til at komme uroproblemerne til livs.

- Men hvordan man metodeudvikler en sådan udfordring væk på tre år, er langtfra klart, siger Tage Sørensen.

EN DEL AF ARBEJDSLIVET

Groft sagt bliver konflikter en del af arbejdslivet, men Tage Sørensen kan se, at konflikterne påvirker nye kolleger mere, og helt generelt bliver der fra ledelsens side taget hånd om konflikterne og de medarbejdere, der har brug for hjælp til at tackle en ubehagelig oplevelse. I Solvang, hvor Tage Sørensen selv er bibliotekar, er det forebyggende arbejde og samarbejdet med andre aktører vigtigt.

- Det handler om, at biblioteket opbygger et netværk i området, så vi for eksempel kan ringe til en gadeplansmedarbejder, der kommer ned og taler med de unge på biblioteket eller politiet.