Gå til sidens indhold

Frederikssund har stort fokus på forebyggelse

Sidste år oplevede Kirstine Lundsgaard, bibliotekschef i Frederikssund Bibliotekerne, at blive truet af en bruger. Det var en ellers stille og rolig mandlig borger, der pludselig blev meget aggressiv, og sagen endte hos politiet. Manden fik et midlertidigt forbud af politiet mod at komme på biblioteket.

- Jeg må indrømme, at jeg var bange – han gik tæt på og var meget truende, men vi havde et godt samarbejde med politiet, og nu er han tilbage på biblioteket og er stille og rolig igen, fortæller Kirstine Lundsgaard.

Hun har stort fokus på episoder med uro og konflikter og deler dem op i to typer. Den ene type er episoder med voksne brugere, især psykisk syge og hjemløse, hvor biblioteket arbejder tæt sammen med Frederikssund Kommunes opsøgende teammedarbejdere.

- Vi har haft dem ude til et morgenmøde, hvor de fortalte om, hvordan vi skulle agere. De gav os en meget større forståelse for området og forklarede blandt andet, at hvis kommunen ikke har et værested for hjemløse, så vil de komme ned på biblioteket, hvor der er rart at være. Biblioteket skal kunne rumme alle, men det skal være på en måde, så nogle få brugere ikke skræmmer andre væk. Vores aftale med det opsøgende team er, at vi altid kan tage kontakt til dem, hvis vi oplever problemer.

VIGTIGT AT PERSONALET FÅR HJÆLP

Den anden gruppe, der skaber uro, er de unge, og her er niveauet i antallet af konflikter meget svingende, men helt overordnet er tendensen, at der er mere uro, især i den ene afdeling for tiden.

- Vi har god kontakt til SSP, som har været ude at tale med personalet, så medarbejderne ved, hvem de skal kontakte, hvis der er problemer.

Med samarbejdet følger, at gadeteamet i Frederikssund kommer rundt på bibliotekerne og tager en snak med de unge eller tager kontakt til forældrene, hvis der er problemer.

- Jeg er også selv blevet skrappere i forhold til at reagere, hvis vi eksempelvis ser unge rulle joints eller lignende – og her vil SSP altid gerne kontaktes. Hvis vi må udelukke unge under 15 år fra biblioteket, sikrer jeg mig, at forældrene også modtager et brev. Det handler jo om, at vi og SSP gerne vil have fat i de unge og hjælpe dem, inden det går rigtig galt, siger Kirstine Lundsgaard.

Episoderne med de unge kan eksempelvis handle om, at der rulles joints på toiletterne, drikkes øl, svines eller laves småhærværk.

- Vi har oplevet, at andre lånere kom og fortalte os om episoder, hvor de har følt, at de var nødt til at gå, siger Kirstine Lundsgaard.

I øjeblikket har man videoovervågning i den ubemandede åbningstid, men planen er også at indføre overvågningen i den bemandede.

- Det gør vi af hensyn til personalets sikkerhed.