Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Fortsat uenighed om oplæsning

Hvis man vil beskytte forfatternes rettigheder, hvorfor så ikke søge en dialog med kulturministeriet spurgte repræsentanter fra bibliotekssektoren til UBVA's symposium, der havde sat striden om oplæsning mellem rettighedshavere og biblioteker på dagsordenen.

UBVA’s symposium den 9. november handlede blandt andet om konflikten mellem Forfatternes Forvaltningsselskab og bibliotekerne. Sagen startede, da Forfatternes Forvaltningsselskab sendte folderen »Bliv lovlig« ud til bibliotekerne. I folderen opfordrede selskabet bibliotekerne til at betale et årligt beløb til forfatterne via selskabet, så de herefter frit kunne holde oplæsningsarrangementer.

Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard støttede kravet i sin velkomsttale til UBVA’s symposium.

- Bibliotekerne har ignoreret henvendelserne fra Forfatternes Forvaltningsselskab. Man kan undre sig over, at bibliotekerne boykotter den samlede forfatterstand. Det er vi kede af, men som formanden for UBVA (Morten Rosenmeier, red.) siger, så er det ikke mere galt, end at vi kan sagsøge dem, sagde han og trak dermed fronterne skarpt op.

VI ER KLAR TIL RETSSAG

Herefter gik formand for UBVA og professor i ophavsret Morten Rosenmeier på talerstolen for at forklare, hvorfor han mener, at der er tale om en offentlig fremførelse, når der er oplæsning på et bibliotek. Han undrede sig over, at folderen fra Forfatternes Forvaltningsselskab var blevet så dårligt modtaget. I folderen lægges op til, at bibliotekerne indgår en aftale, der alt efter kommunestørrelse vil betyde en årlig udgift på mellem  3.000 og 12.000 kroner pr. år for oplæsning på hovedbiblioteket plus et eventuelt ekstra beløb pr. filial med videre.

Bibliotekschefforeningen opfordrede bibliotekerne til at ignorere henvendelsen. Men her var bibliotekerne galt afmarcheret, mente Morten Rosenmeier. For når oplæsningen er offentligt tilgængelig og annonceret på eksempelvis en hjemmeside, er den omfattet af ophavsretsloven.

- Hvis bibliotekerne er uenige, må vi tage en sag på det, sagde han.

URIMELIGT KRAV

Bibliotekerne er dog fortsat uenige i det rimelige i kravet fra Forfatternes Forvaltningsselskab. Thomas Angermann, leder af Kultur og Bibliotek på Gentofte Hovedbibliotek, beskrev konflikten fra bibliotekernes side under paneldebatten.

- Folderen omtaler blandt andet oplæsning i læseklubber, hvilket viser, at man slet ikke har undersøgt, hvordan læseklubber foregår. Her læser folk jo hjemme og mødes så på biblioteket og taler om det, de har læst. Måske læser de en passage op, måske gør de ikke, men det ved vi ikke, for personalet deltager jo ikke, sagde han. Han pegede på, at hvis bibliotekerne skal betale for oplæsninger generelt, vil det betyde færre penge til forfatterarrangementer.

- Jeg ignorerede den folder, fordi den er absurd, og den er et dårligt udgangspunkt for en dialog, sagde han og undrede sig over, at det netop er bibliotekerne, der bliver afkrævet et beløb for oplæsning, da der også læses op i boghandlere, på kunstmuseer, i AOF-regi og i forbindelse med Bogforum.

- Er I ude efter oplæsning, eller er I ude efter bibliotekerne?, spurgte Thomas Angermann. Formand for Danske Skønlitterære Forfattere Jan Thielke svarede, at for ham handlede problemstillingen om oplæsning generelt, og folkebibliotekerne var et oplagt sted at starte.

BEGGE VIL FREMME LITTERATUREN

Vicedirektør på Det Kongelige Bibliotek Pernille Drost kritiserede også folderen.

- Den er hverken respektfuld eller høflig. »Vær lovlig!« Som om man har været ulovlig i bibliotekernes 100 års historie, sagde hun og mente, at Forfatternes Forvaltningsselskab griber sagen forkert an, når man kun går efter bibliotekernes oplæsning.

- Gå i dialog med Kulturministeriet om jeres problem omkring oplæsning generelt, og skyd ikke kun på enkelte institutioner, opfordrede hun.

Jakob Heide Petersen, chef for Københavns Hovedbibliotek, var enig. Han pegede på, at der er mange fælles interesser mellem forfattere og biblioteker. Begge parter ønsker at fremme litteraturen. Og de argumenter lyttede både Dansk Forfatterforenings formand Morten Visby og Danske Skønlitterære Forfatteres formand Jan Thielke til. De blev enige om at sætte en parentes om folderen fra Forfatternes Forvaltningsselskab.

- Lad os lytte til indvendingerne og lave noget i fællesskab, der fremmer litteratur og læsning på bibliotekerne, sagde Morten Visby.


FORFATTERNES FORVALTNINGSSELSKAB I DIALOG MED KL

Efter debatten på UBVA’s symposium har Perspektiv kontaktet direktør i Forfatternes Forvaltningsselskab Stig von Hielmcrone for at høre, hvad selskabets næste skridt er. Han er også med på at sætte en parentes om folderen.

- Men vi vil fortsat gerne indgå de aftaler, som vi mener, der er brug for. Jeg har nu taget kontakt til KL og aftalt, at vi skal mødes for at finde en løsning. Jeg mener, at det rigtige er at tage dialogen med kommunerne, da bibliotekernes formidling er en kerneydelse i det kommunale selvstyre.

Stig von Hielmcrone mener fortsat, at det er soleklart, at der er tale om offentlige fremførelser, når der er oplæsningsarrangementer på bibliotekerne og fremhæver, at Slots- og Kulturstyrelsen har trukket den vejledning tilbage, der tidligere satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der var tale om offentlige fremførelser, når der var oplæsning på bibliotekerne.

- Jeg bemærkede, at repræsentanterne fra bibliotekerne på symposiet hovedsageligt kritiserede Forfatternes Forvaltningsselskab på grund af tonen i folderen, men de anfægtede ikke, at et arrangement med en oplæsning kan være omfattet af ophavsretten. Mit bedste bud på en løsning er derfor fortsat, at bibliotekerne kan tegne de aftaler, der passer til deres behov, og det vil jeg nu gå i dialog med KL om.

På symposiet blev der flere gange truet med en retssag. Hvor alvorligt skal bibliotekerne tage den trussel?

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil vinde i retten, hvis vi tager en sag på det. Men mit udgangspunkt er, at det er bedre at finde en løsning via dialog.