Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Hele verdens internetbibliotek

The Internet Library i San Francisco samarbejder med biblioteker rundt på kloden om lagring af bøger, websider og andre publicerede værker, så de alle kan tilgås digitalt. Blandt udfordringerne er ophavsrettigheder, betalingsmure, privilegeret adgang og fake news.

De otte korintiske søjler og den meget brede trappe får den tidligere kirke til at ligne et tempel. Bygningen huser The Internet Library og ligger i det nordvestlige San Francisco. Bibliotekets bagmand, Brewster Kahle, tager imod og forklarer med et skævt smil, at valget faldt på denne bygning tilbage i 1996, fordi den af udseende svarede til bibliotekets logo, som signalerer sammenknytning af fortid, nutid og fremtid.

- Ideen er at bringe alt publiceret materiale online og gøre det tilgængeligt for alle. Det er ikke kun unge, der tilgår viden digitalt. Resten af os er også ved at vænne sig til at bruge materiale digitalt via smartphones og tablets, siger Brewster Kahle.

- Som bibliotekarer bør vi være modige med hensyn til at løse vores opgave i en digital virkelighed, siger Kahle, som på sit visitkort kalder sig digital bibliotekar.

Bygningens centrale sal er et broget landskab af computerstationer, skriveborde og bløde sofaer. Her arbejder en del af de cirka 150 ansatte og frivillige, der er involveret i The Internet Archive.

l et lokale ovenpå står computerserverne op ad bagvæggen som mere end mandshøje, sorte klodser med bittesmå blinkende lys. Kapaciteten er enorm og bliver målt i petabytes (det vil sige: millioner gigabytes). Eksempelvis optager al tekst i alle bøger i Library of Congress, hvad der svarer til blot én tomme i højden.

San Francisco ligger i et jordskælvsbælte, og der er delvise kopier på servere i Alexandria i Egypten og i Amsterdam. Der er en plan om en fuldstændig backup i Canada, og planen er, antyder han, fremskyndet af valget af Trump til præsident i USA og risikoen for politisk chikane.

PARTNERSKAB MED BIBLIOTEKER

The Internet Archives aktiviteter gennemføres i et tæt samarbejde med biblioteker og til gensidig fordel. Stedet har aftale med foreløbig cirka 500 biblioteker verden over om at digitalisere bøger og andet skriftligt materiale. Det foregår ved at placere en skanner på et deltagende bibliotek eller oprette en regional skanningscentral. Prisen er i øjeblikket på 10 cent pr. side (= 63 øre).

Bøgerne indgår i The Internet Archives såkaldte Open Library, og desuden får deltagende biblioteker udleveret en digital kopi, så de altid kan tilbyde både en trykt bog og en e-bog. De nyere digitale bøger kan udlånes ét eksemplar ad gangen. Mekanismen er en del af ordningen.

- Vi har foreløbig digitaliseret tre millioner bøger. Det svarer til bogsamlingen på et stort offentligt bibliotek i Boston eller Los Angeles. Hertil kommer andre tekster. Vi vil gerne føre det 20. århundrede ind i det 21. århundrede, siger Brewster Kahle og opfordrer danske biblioteker og bibliotekarer til at være med. Som en yderligere tilskyndelse nævner han, at The Internet Archive er i forhandlinger med det islandske kulturministerium om at digitalisere samtlige 50.000 islandsksprogede bøger.

»Ville det ikke være skønt, hvis alle 78'ere i Danmark blev digitaliseret,« spørger Brewster Kahle entusiastisk. Også musik på dette medie bliver gemt af The Internet Archive.

LØBENDE LAGRING AF WEBSIDER

The Internet Archive er unik ved at have gemt websider fra internettet, lige siden World Wide Web blev opfundet. Det skønnes, at en webside har en gennemsnitlig levetid på 100 dage. Derfor bliver der hver anden måned taget et snapshot af hver webside gennem det såkaldte Archive It-program i samarbejde med biblioteker, som betaler en abonnementsafgift. Bibliotekerne kan råde over de gemte websider, som automatisk bliver en del af The Internet Archives samling.

- Det går rigtig godt. Vi elsker det, siger Brewster Kahle og slår en latter op, som han hyppigt gør.

Archive It omfatter også The Wayback Machine, der giver offentligheden mulighed for at søge på gamle hjemmesider. Der er adgang til over 300 milliarder websider, og 600.000 brugere tilgår dagligt søgemaskinen.

 - Vi har ingen anelse om, hvem der bruger søgemaskinen – og til hvad. Måske er det for at nå materiale, som i Wikipedia og andre steder er blevet til døde links. Måske er det for at afsløre, hvad nogen sagde engang og nu benægter at have sagt. Det er nyttigt til dokumentation, siger Brewster Kahle.

KÆMP MOD BEGRÆNSNINGER

The Internet Archive har rigeligt med udfordringer i bestræbelserne på at opbygge en digital samling, der foruden bøger, andre tekster og websider indeholder billeder, film, video, tv og musik, og hvor seneste tilføjelse er computerspil. Brewster Kahle demonstrerer, hvordan det er muligt at pirre nostalgien med det elskede MS-DOS-spil Prince of Persia via portalen.

Mest besvær giver spørgsmålet om ophavsrettigheder, som er gammelkendt. Her beder The Internet Archive de deltagende biblioteker om at sørge for aftaler med hensyn til deres egne udlån. Selv benytter The Internet Archive en »opt out-fremgangsmåde«. 

- Vi oplyser om fraskrivelse af ansvar, for vi har ikke adgang til advokater. Kun hvis der kommer berettiget indsigelse, bliver et værk fjernet fra arkivet, siger han. 

Brewster Kahle gør ophævelser over nye forhindringer, der er dukket op med internettet, nemlig betalingsmure og privilegeret adgang. Han opfordrer specifikt bibliotekerne til at gå til kamp mod abonnementstjenester, for eksempel Elsevier, som formidler forskningsartikler. 

- Det er et usundt kredsløb. Bibliotekerne burde kun bruge penge på medier, som forpligter sig på at være tilgængelig for alle, siger han. Hvis pengene blev anvendt fornuftigt, ville der ifølge hans udregning også være midler til en ordentlig betaling til forfatterne. 

Brewster Kahle langer også ud efter indekseringerne, som de dominerende søgemaskiner på internettet benytter, og begrænsningerne, som Apple og Google lægger ind i smartphone- apps. 

- Vi skal gøre den åbne verden bedre end den lukkede verden. Vi forsøger at yde vores bidrag, siger Brewster Kahle. 

GOOGLE-SØGNINGER RÆKKER IKKE 

Fænomenet fake news og muligheden for lynhurtigt at sprede falske nyheder via sociale medier berører The Internet Archive som så mange andre. Også her støtter stedet sig til fagligheden hos tusinder af bibliotekarer på deltagende biblioteker. Der foregår en vurdering, både af materialets validitet og af dets egnethed for eftertiden (»og det er svært at gætte, hvad der er værdifuldt om 20 og 50 år«). 

- Der er meget mere materiale nu, hvor alle kan publicere. Der er også mere, der er tyndt funderet. Vi elsker princippet i World Wide Web om, at alle kan være med. Men vi ser på den anden side gerne, at materialet bliver håndteret ansvarligt, og vi har mekanismer, både teknologiske og henvendelser fra brugere, der hjælper os til at fjerne direkte løgnagtigt og injurierende stof, siger Brewster Kahle. 

Han tilføjer, at The Internet Archive ydermere opbygger særlige samlinger af fake news, så brugere kan studere fænomenet og lære af det. 

- Der er mennesker, som ønsker at leve i en boble af løgne, men de fleste efterspørger reelle informationer, og de bruger internettet. Med The Internet Archive vil vi gerne hjælpe dem til at finde frem til oplysningerne. At bruge Google alene – det rækker ikke, fastslår Brewster Kahle.


Om The Internet Archive 

The Internet Archive er et nonprofitbibliotek, der ligger i San Francisco. Driften støttes af fonde. Stedet samler offentliggjorte værker fra hele verden og gør dem tilgængelige i digitale formater. Værkerne er bøger, aviser, blade, film, tv, billeder, musik, computerspil og websider, men samlingen har et særligt fokus på bøger og websider. The Internet Archive samarbejder med tusinder af biblioteker og andre partnere verden over om at gemme kopier af bøger og andre værker. Over 1.000 bøger bliver skannet ind hver dag rundt om på kloden. Brugere af The Internet Archive kan frit downloade bøger fra før 1923. Brugere kan låne hundredtusinder af nyere bøger gennem bibliotekets Open Library-site. The Internet Archive blev etableret i 1996 – omtrent samtidig med fremkomsten af World Wide Web på internettet – og begyndte straks at gemme websider løbende. The Internet Archives samling af websider udbygges i samarbejde med flere hundrede biblioteker og andre partnere. Det sker gennem Archive It-programmet, der hjælper til at finde frem til websider, der skønnes vigtige for eftertiden. Cirka én milliard websider bliver gemt hver uge. Brugere kan finde websider op til 20 år tilbage gennem den såkaldte Wayback Machine. 

https://archive.org/
https://openlibrary.org/
https://archive-it.org/
https://web.archive.org/


Samlingen i tal

304 milliarder websider
14 millioner bøger og tekster
3,5 millioner film og videoer
1,4 millioner tv-nyhedsudsendelser
3,6 millioner lydoptagelser
180.000 live-koncerter
1,5 millioner billeder
189.000 softwareprogrammer


Om Brewster Kahle 

56-årige Brewster Kahle stiftede The Internet Archive i 1996 og har været primus motor gennem årene. Han har en bachelorgrad i datalogi fra Massachusetts Institute of Technology og har studeret biblioteksvidenskab på Simmons College i Boston. Han begyndte som internetiværksætter og var medstifter af to firmaer, som udviklede en forløber til World Wide Web og lavede analyser af webtrafik. Begge firmaer blev solgt for betydelige millionbeløb midt i 1990'erne – det ene til AOL (America Online) og det andet til Amazon. Siden har Kahle været internetaktivist og digital bibliotekar.