Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

En karriere kan også gå til siden

Som arbejdsmarkedet ser ud i dag, bør vi alle tænke over vores karriere, og hvad vi vil med den, mener karriererådgiver Monika Janfelt. Samtidig er karrierebegrebet udvidet: En karriere behøver ikke kun gå opad. Den kan også gå til siden og nedad.

Arbejdsmarkedet er ikke som det har været. De fleste af os kan ikke længere forvente at blive på den samme arbejdsplads i 20 år eller mere, og hvis vi ikke bare skal lade os rive tilfældigt med af omgivelserne, er vi nødt til at tænke overordnet over, hvad vi vil med vores arbejdsliv, mener Monika Janfelt. Hun er selvstændig karriere- og talentudvikler, og så er hun netop udkommet med bogen Karriere – Kunsten at flytte sig. 

- Samfundet ændrer sig hele tiden, og vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive på en bestemt arbejdsplads. Derfor er det heller ikke længere nok at være god til sit job, man er også nødt til at være god til at håndtere sit arbejdsliv og finde vej på arbejdsmarkedet, siger hun. 

DIT PROJEKT 

- Vi har i dag et arbejdsmarked, hvor ens karriere er ens individuelle projekt. Du er selv ansvarlig for at skabe din karriere, og det giver mange muligheder og store frihedsgrader, men det er også et stort ansvar at skulle finde sin egen vej, siger hun og råder folk til at tage det ansvar alvorligt.

- I dag, hvor arbejdsmarkedet ændrer sig så meget, vil de fleste af os opleve mange forandringer og transitionsprocesser, derfor har vi brug for stærke karrierekompetencer, forklarer hun. I begrebet »karrierekompetencer« ligger blandt at kende sig selv og have personlig indsigt. 

- Du skal vide, hvad der motiverer dig, hvor dit talent ligger, hvordan du prioriterer, og hvilke ambitioner du har. Ligesom du skal vide, hvad der er vigtigst for dig på din arbejdsplads og i dit arbejde: Er det for eksempel, at du får mulighed for at fordybe dig, er det et godt forhold til dine kolleger eller noget helt tredje? Hvis ikke du ved det, så er det svært at finde din vej, og du risikerer at ende i et job, hvor du mistrives, siger hun. 

Derudover spiller det selvfølgelig også en vigtig rolle, om man er god til sit job eller ej. 

- Du skal have en god faglighed, men også vide, hvordan du håndterer den, og hvilken efteruddannelse, du har brug for, så du udvikler din faglighed. Og du skal kende branchen. Er du bibliotekar, skal du for eksempel også have viden om finansiering af tiltag på bibliotekerne og have et godt netværk, så du får de informationer, du har brug for, siger Monika Janfelt. 

VENT IKKE PÅ KRISEN 

Når man på den måde gør sig sit værd, sine værdier og den verden, man færdes i klart, kan man også meget bedre styre efter det arbejdsliv, man ønsker sig, mener Monika Janfelt, der erkender, at det for nogen vil være stressende at skulle tage så meget hånd om sin egen karriere, mens det for andre vil være dejligt, at de på den måde kan strikke deres eget arbejdsliv sammen. 

Men uanset, hvordan man har det, så mener hun, at refleksionerne i forhold til vores karriere kommer til os før eller siden. Derfor kan vi lige så godt bruge dem til at handle proaktivt fremfor reaktivt. 

- Det er ofte, når vi kommer i krise, eller når vi bliver ældre og kigger tilbage, at vi ser, hvad det var, der styrede os, og hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Og det er jo også fint, men hvorfor vente til, at der er krise, at vi er blevet fyret eller at vi skal på pension? Ved jævnligt at tænke over, hvor du har været, hvor du er og hvor du gerne vil hen, kan du tage hånd om dit arbejdsliv nu og her. 

- Det er i virkeligheden dybt eksistentielt. Det handler om at finde ud af, hvad der er et godt arbejdsliv for dig. Nogle har den klare prioritering, at børn og familieliv kommer først og arbejde som nummer to, for andre er det omvendt. For nogle vil en god karriere være at kunne klatre op i organisationen og få indflydelse, for andre vil det være at have frihed. Sådan er der for eksempel mange selvstændige, der har det. Så er der nogle, for hvem læringsperspektivet er afgørende, og hvor det vigtigste er, at de bliver rigtigt dygtige til deres job, siger hun. 

Fordi alle er så forskellige, når det kommer til at definere, hvad der er en god karriere, er der også mange veje at gå. 

- Hvis man har en klassisk forståelse af karriere, handler det jo at komme op af karrierestigen og få mere prestige, løn og magt, og det er der ikke noget forkert i. Det er ikke et dårligt valg, men man kan også gøre det anderledes. Det er op til den enkelte, hvad man vil med sit liv. Nogle starter for eksempel hårdt ud, og så tager de det roligt, mens de har små børn, hvorefter de begynder at arbejde hårdt igen. 

Der er også dem, som vælger ledelseskarrieren fra og bevæger sig på andre måder. Måske vil de gerne lære noget nyt og så vælger de i stedet for en karriere, der går til siden, siger Monika Janfelt og fortæller, at nogle også vælger et karriereskifte, der går nedad – i hvert fald i andres øjne. 

- Det er jo en kulturel ting, hvad det vil sige at gå »nedad«. For hvad nogle vil opleve som at gå ned i status kan for andre være berigende. 

Men tilbage til start: Hvad er der egentlig galt med bare at være dér, hvor man er og så se, hvad man har lyst til, efterhånden som mulighederne kommer eller forsvinder? 

- Du kan sagtens flyde med strømmen. Det er helt fint. Men der er mange, der længere henne i deres arbejdsliv finder ud af, at de gerne vil opnå noget eller gerne vil noget andet, og så må man have modet til at gå efter det. Og det er vigtigt at sige, at det ikke er sådan, at du bare kan planlægge, hvad du vil og så få det, men hellere være styret af egne interesser end andres, siger Monika Janfelt og fortæller, at der jo er mange måder at planlægge sin karriere på. 

- Nogle gør det meget konkret, mens andre tænker mere i helheder. Men uanset hvad: Hvis du har et langsigtet mål, vil du også bedre kunne håndtere de tilbud, der opstår. Når du ved, hvor du er på vej hen, ved du også, hvordan du skal komme derhen. 


3 råd om karriere 

Hvordan du skal tænke karriere og karrierekompetencer afhænger af, hvor du er i dit arbejdsliv. 

Her kommer karriererådgiver Monika Janfelt med et råd til … 

… de nyuddannede: Tag træning og udvikling af karrierekompetencer alvorligt fra starten. 

… dem over 35: Husk, du kan ikke nå alt. Prioriter og vær skarp på, hvad der er vigtigt i denne periode af dit arbejdsliv. 

… dem over 55: Få gjort, afsluttet og fuldendt det, du kom for.