Gå til sidens indhold

Farvel til Birketinget 6

Det Informationsvidenskabelige Akademi pakkede de sidste flyttekasser i december 2016 for at flytte ud af lokalerne på Birketinget 6 på Amager til nye lokaler på Søndre Campus i Njalsgade. Her skal de studerende på IVA dele bygning med teologi- og jurastuderende. Perspektiv tog på rundtur i de gamle lokaler en sidste gang.

IVA’s historie

Instituttet blev under navnet Danmarks Biblioteksskole, DB, oprettet i 1956 som afløser for Statens Biblioteksskole, der var blevet oprettet i 1918. I 1973 oprettedes skolens afdeling i Aalborg. Indtil 1969 uddannede DB udelukkende bibliotekarer til folkebibliotekerne (sektion I). Fra 1969 udvidede DB sin undervisning med en linje rettet mod forskningsbiblioteker (sektion II). I 1985 blev de to linjer slået sammen til fællesuddannelsen. I 1998 fik skolen universitetsstatus, og i 2001 blev de to første professorer udnævnt. I 2004 blev den første ph.d. i biblioteks- og informationsvidenskab forsvaret – og i 2006 den første doktorgrad.

Navnet Danmarks Biblioteksskole blev i maj 2010 ændret til Det Informationsvidenskabelige Akademi som følge af, at IVA har andre aktiviteter end bibliotekaruddannelsen.