Gå til sidens indhold

I klarer jer lige så flot som Tivoli

53.405 biblioteksbrugere har svaret i den hidtil største undersøgelse af folkebiblioteksbrugerne. Og hele 96 procent er tilfredse. Medarbejderne skal have ros, for det her er et utroligt flot resultat, sagde Henrik Andersen fra analysefirmaet Wilke, der står bag undersøgelsen.  

- Internationalt siger man, at det er excellent, hvis 50 procent i en undersøgelse er villige til at anbefale ens produkt til andre. I har 76 procent af de hyppige biblioteksbrugere, der i høj grad vil anbefale biblioteket til andre. Det ser jeg meget sjældent, sagde Henrik Andersen, da han fremlagde National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 på Slots- og Kulturstyrelsens konference i Odense den 5. oktober, og tilføjede med et smil: »I klarer jer lige så flot som Tivoli«.

Omsæt viden til handling 

Både kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen Tine Vind og Henrik Andersen understregede, at rapporten ikke er vigtig i sig selv. Det er det lange, seje træk med at få omsat de mange tal om brugerne til konkret udviklingsarbejde i bibliotekerne, for mange undersøgelser bliver aldrig omsat til handling, fordi der mangler ejerskab og er utilstrækkelig intern kommunikation.

- Det er jer som bibliotekschefer, der har ansvaret for at nærlæse rapporten og vælge de ting ud, som I mener, er det vigtigste at arbejde videre med, og det er den viden, I skal give videre til medarbejderne, sagde han og understregede, at det skal være realistiske mål og ambitioner.

- For I gør det allerede godt. Jeg ser ofte chefer sætte for ambitiøse mål, og det er demotiverende som medarbejder, hvis målene er så godt som umulige at opnå. Et mål kan jo også være at blive ved med at gøre det rigtig godt på et område.  

To vigtige områder

Ud fra de samlede besvarelser kan man udpege to områder, der måske er værd at se nærmere på for bibliotekerne. For eksempel anser brugerne »biblioteket som mødested« som vigtigt, men bedømmelsen af bibliotekerne som mødested ligger lavere end den gennemsnitlige bedømmelse af biblioteket. Det samme gør sig gældende, dog mindre markant, med »børns glæde af biblioteket«; det område vægter brugerne højt, men det får heller ikke en lige så god bedømmelse som gennemsnittet.

Tilfredshed med personalet

Der er generelt stor tilfredshed med bibliotekernes personale, hvor 85 procent vurderer, at personalet er synligt og opmærksomt. Hele 91 procent oplever, at de får den hjælp, som de har behov for. De fleste får hjælp til at finde materialerne på hylderne (89 procent) og til praktiske ting som bestilling og fornyelse (71 procent). 65 procent bruger personalet til at få ideer og inspiration.

Borgerservice med måde

Brugerne har overordnet en positiv opfattelse af borgerservice på biblioteket. 19 procent svarer dog, at det »forstyrrer min opfattelse af, hvad et bibliotek er«, og 29 procent er i tvivl, om biblioteket kan tilbyde den diskretion, der er nødvendig. Men 70 procent er enig i, at borgerservice »kan nyde godt af den behagelige atmosfære, der er på biblioteket«, og 69 procent oplever, at borgerservice er mere tilgængelig, når den ligger på biblioteket.

Foretrækker betjente biblioteker   

Næsten to ud af tre biblioteksbrugere (63 procent) har benyttet sig af et åbent eller selvbetjent bibliotek og ser det som positivt, fordi de kan besøge biblioteket, når det passer dem. 52 procent svarer endda, at ordningen har fået dem til at bruge biblioteket mere. Men mere end halvdelen af biblioteksbrugerne (55 procent) foretrækker stadig at komme på biblioteket, når der er personale til stede, og 12 procent tilkendegiver, at de ikke er trygge ved at komme i den selvbetjente åbningstid.   


Find National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside slks.dk. Samme undersøgelse blev gennemført i 2011 og 2013, dog med færre deltagende biblioteker og færre besvarelser.