Gå til sidens indhold

SøgSmart skal løfte børns informationskompetencer

Karen Myhre, udviklingskonsulent på Gentofte Centralbibliotek, har stået i spidsen for udviklingen af et nationalt undervisningskoncept, der skal styrke folkeskoleelevernes informationskompetencer.

I har udviklet SøgSmart til folkeskolernes 3.- og 4.-klasser. Hvad er det?

- SøgSmart er et digitalt værktøj, der kan bruges af alle skoler og biblioteker. Det er udformet, så eleven arbejder med et emne, der skal bruges i et fagligt forløb, de er i gang med i klassen – det kunne eksempelvis være affald, Grønland eller klima. Eleverne kommer på en virtuel bustur, hvor de lærer at afgrænse deres emne og finde søgeord, lærer om medier og søgestrategi og opnår en metodisk forståelse for hvordan, de bliver gode informationssøgere samtidig med, at de finder information, der skal anvendes efterfølgende. SøgSmart er koblet op på børnenes Unilogin, og deres projekter bliver gemt, så de kan genfinde dem. Læreren kan også se deres besvarelser, og de kan evaluere hinandens opgavebesvarelser. Tanken er, at vi vil udvikle SøgSmart, så det dækker alle klassetrin. Men i første omgang har vi fokuseret på 3. og 4. klasse efter råd fra didaktikere fra forsknings- og undervisningssektoren, fordi børn i den alder er meget motiverede og ikke har fået for mange dårlige vaner endnu.

Hvem er med i projektet?

- Skole- og bibliotekssamarbejde er et indsatsområde for centralbibliotekerne i 2015 og 2016. Derfor har vi både arbejdet med kompetenceudviklingsforløb for bibliotekarerne og set på, hvordan man kan lave et nationalt undervisningskoncept, som alle kan få gavn af. Det er det, der nu er blevet til SøgSmart. I projektets modningsfase har vi talt med professorer fra blandt andet Danmarks Pædagogiske Universitet og Aalborg Universitet. Vi har samarbejdet tæt med Center for Undervisningsmidler på UCC, og folk fra de pædagogiske læringscentre har bidraget i forløbet. Vores mål var at inddrage bibliotekarernes ekspertviden om informationssøgning og andre faggruppers ekspertviden om, hvordan man bedst lærer børn det.

Hvordan passer SøgSmart ind i folkeskolens læringsmål?

- Der står en del om it og medier i skolereformen. Det er også beskrevet, hvordan eleverne skal udvikle kompetencer inden for søgestrategi, informationssøgning og kildekritik, og at der skal være en progression i, hvad de kan fra 1. til 9. klasse. Så det var oplagt at se på, hvad bibliotekarer kan byde ind med. Og vi har fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udvikle SøgSmart som undervisningskoncept.

I har netop præsenteret SøgSmart på Danmarks Læringsfestival. Hvordan blev det modtaget?

Vi fik rigtig gode tilbagemeldinger fra de undervisere, vi talte med. Det bekræftede os i, at det er et område, der er underprioriteret i folkeskolen, og at lærerne mangler et værktøj for at kunne arbejde med det. Selvom den version, vi præsenterede, kun er til 3. og 4. klasse, så var der mange undervisere, der talte om, at de også ville kunne bruge det til deres klassetrin, fordi det redskab mangler på alle niveauer.

Skal SøgSmart erstatte bibliotekarens arbejde i forhold til skolerne?

- Det vil være en uoverkommelig opgave for bibliotekerne at lave forløb for alle børn i folkeskolen på hvert klassetrin. SøgSmart kan lærerne bruge, når de vil, og det gør det let for dem at tage det i brug og integrere i undervisningen. Men det siger sig selv, at hvis man gør det i et samarbejde med folkebibliotekarer, så vil eleverne få endnu mere ud af det. Her er en rigtig god mulighed for bibliotekerne til at komme i dialog med skolerne for at finde den form, der virker lokalt. Derfor er det også vigtigt, at bibliotekarerne tager SøgSmart til sig og bruger det. Allerede nu ved jeg, at Ballerup Bibliotekerne barsler med et tilbud til skolerne i efteråret, der tager udgangspunkt i en guidet session i SøgSmart.

Se mere

Brug værktøjet! www.søgsmart.dk
På Centralbibliotek.dk er der oprettet et forum til SøgSmart, hvor man kan finde en beskrivelse af samarbejdsmodeller. Her kan man også dele materiale og erfaringer med SøgSmart.

Tilmeld dig kurser og temadage på Centralbibliotek.dk, hvor SøgSmart er på programmet.

Partnere i projektet

CFU-UCC har leveret IT-didaktisk input og fagdidaktisk indhold.
Ballerup Bibliotek har bidraget med den bibliotekarisk-faglige vinkel.

Ordrup Skole og Dansborgskolens PLC har været med til at teste og kvalificere indhold.