Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Lokalbiblioteker uden telefoner

Med indførelsen af Biblioteket Online er det ikke længere muligt for brugerne at ringe til lokalbibliotekerne i København. Fællestillidsmand i Københavns Biblioteker Tage Sørensen beskriver, hvordan personalet oplever, at man generelt forringer service uden helt at vide, hvad effekten af bibliotekspakken bliver.

For et par år siden målte man hvor meget tid, personalet på Københavns lokalbiblioteker brugte på at besvare telefonopkald. De timer, man opgjorde efter målingen, er med indførelsen af Biblioteket Online skåret væk.

- Spørgsmålet er bare, om de målinger tog højde for de ændringer, der i de sidste par år har været i mønstrene for, hvordan brugerne kontakter biblioteket, siger fællestillidsmand Tage Sørensen. Hans fornemmelse er, at lokalbibliotekerne brugte færre og færre timer på telefonopkald, fordi brugernes adfærd ændrede sig i takt med, at eksempelvis hjemmesiden blev brugt mere og mere. I stedet blev timerne brugt til andet relevant arbejde.

- Oplevelsen er forskellig fra sted til sted, men på mit eget lokalbibliotek er oplevelsen, at vi skulle af med flere timer, end vi brugte på telefonerne, konstaterer Tage Sørensen.

På plussiden i forhold til Biblioteket Online tæller det hos fællestillidsmanden, at man i København har gjort meget ud af at rekruttere personale til Biblioteket Online internt. På den måde har man undgået yderligere fyringer af kollegaer. Og selve Biblioteket Online fungerer udmærket og gør et godt stykke arbejde, lyder vurderingen fra fællestillidsmanden.

- Men det generer mange, at vi har fået afskåret kommunikationslinjerne fra brugerne til de lokale biblioteker. Vi har ikke noget telefonnummer længere. Så de brugere, der lige kunne ringe og høre, om vi havde bogen på hylden, eller skulle høre nærmere om et arrangement, kan ikke længere få fat i os direkte. Og endnu har Biblioteket Online jo ikke åbent om lørdagen eksempelvis, siger Tage Sørensen.

Han beskriver, at der generelt blandt Københavns bibliotekarer er en følelse af, at man forringer service og sætter noget i stedet, som endnu ikke er skabt, og som man ikke kender effekten af endnu. Den følelse handler ikke så meget om Biblioteket Online, men snarere om den samlede bibliotekspakke.

- Vi skal ikke i så høj grad som tidligere bruge tiden på at være til rådighed for borgernes enkeltstående henvendelser. Vi skal bruge tiden på at forberede »én-til-mange«-tilbud og på at lade os kompetenceudvikle til »det nye bibliotek«, som bibliotekspakken repræsenterer. Det skaber frustration og usikkerhed i disse måneder, hvor vi ikke kender effekten af de nye tiltag, siger Tage Sørensen.