Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Gatekeeper for Metroens viden

Katrine Handberg er netop ansat som Document Controller ved Metroselskabet.

Navn: Katrine Handberg

Uddannelse: Bibliotekar DB i 1994. Er ved at afslutte en master i it udbudt af Syddansk, Aalborg og Aarhus Universiteter (IT-vest)

Karriere: Blandt andet Udenrigsministeriets Eksportbibliotek, DHI Danmark, Vejdirektoratet og Det Administrative Bibliotek

Stilling: Document Controller ved Metroselskabet (MS) pr. 14. marts 2016

Alder: 47 år

Hvad skal du lave som Document Controller?

- Jeg er blevet ansat i Document Management Teamet i afdelingen Project Support, hvor vi kvalitetssikrer de dokumenter, som lægges ud på vores udvekslingsplatform, Mezzoteam. Det er herfra, at contractors, altså dem som har vundet kontrakterne på at udføre Cityringen og Nordhavn, får viden og informationer fra Metroselskabet (MS), og hvor mange dokumenter udveksles. I selve Metroselskabet er der ansat cirka 400 medarbejdere, så der produceres meget viden, der skal ud på platformen. Funktionen kan bedst beskrives som en slags gatekeeper-funktion, for det er først, når vi har lavet vores kvalitetstjek og eventuelt tilføjet eller rettet relevant metadata på MS-dokumenterne, at de bliver lagt på Mezzoteam. Entreprenørernes dokumenter bliver også kvalitetstjekket, før de bliver frigivet til Metroselskabets distributionslister og MS’s medarbejdere.

 Hvad fik dig til at søge stillingen?

- I bund og grund er det meget grundlæggende bibliotekariske kompetencer, Metroselskabet efterspurgte. Det handlede om metadata og at gøre dokumenterne tilgængelige for brugergrupperne. De søgte efter én, der havde viden om infrastruktur, og det har jeg, fordi jeg tidligere har været ansat i Vejdirektoratet. Der havde jeg en del opgaver på tværs af organisationen, hvor jeg blandt andet arbejdede med knowledge management i bred forstand og videnformidling. Netop det at arbejde på tværs af organisationer og med forskellige fagligheder tiltaler mig meget.

Hvordan oplevede du jobsamtalen?

- Inden samtalen ringede jeg og talte med min kommende chef og fik et rigtig godt indtryk af arbejdspladsen. Det var tydeligt, at de godt vidste hvilke kompetencer, en bibliotekar har inden for organisering af viden og knowledge-management. Project Support består af et QA Team, der tager sig af kvaliteten i MS og projekterne, et Planning Team, der holder øje med tidsfristerne, Report Management og Document Management, som jeg er en del af. Det er hensigten, at teamene skal spille sammen og blandt andet sikre, at der er fokus på, hvordan man organiserer og strukturerer viden i forhold til målgruppen, når man starter nye projekter, samt at sikre projektstøtten til den øvrige del af Metroselskabet. Jeg var meget bevidst om, hvordan jeg greb min jobsøgning an, fordi jeg har været på et kursus hos BF’s karriererådgiver Ricki Nielsen, som gav mig rigtig mange gode input og råd, jeg kunne arbejde videre med.

Hvordan har dine første uger været?

- Jeg er i et introduktionsforløb, og det er ret fantastisk at have de helt friske øjne, der ikke tager noget for givet. Jeg stiller en masse spørgsmål, og jeg er meget ydmyg over for opgaven. Det er jo alt omkring metrobyggeriet, der kommer igennem vores afdeling. Selv den mindste detalje bliver der skrevet notat om til de folk, der skal bygge de kommende metrostationer. Kollegaerne er meget søde og hjælpsomme. Det er spændende at være ansat et sted, hvor jeg er med til at bidrage til, at der bliver bygget noget, der ikke er set større siden Christian 4.’s tid, og som kommer til at gøre en stor forskel for infrastrukturen i København. Mit arbejde er blevet noget, man kan tage og føle på.