Gå til sidens indhold

Ny politisk strategi med fokus på BF’s politiske mål

Formandens leder

I disse måneder arbejder Hovedbestyrelsen med at lægge grundstenene til de næste års politiske arbejde i BF. Generalforsamlingen nærmer sig. Her skal vi aflægge beretning for de sidste to år og drøfte de kommende års politiske arbejde. Derfor diskuterer Hovedbestyrelsen nu, hvor vi politisk skal bevæge os hen i de kommende år. 

Med andre ord arbejder vi med det, som vi sædvanligvis kalder Princip- og arbejdsprogram. Et andet ord for det kunne være »Politisk strategi«. Og Politisk strategi er det, som vi påtænker at kalde det frem over. Samtidig ændrer vi på dokumentets form for at understøtte et fokus på de politiske mål fremfor en beskrivelse af driften.

Derfor vil der blive skruet ned for arbejdsprograms-delen. Dette gør vi, fordi der er behov for en enkel og operationel strategi, der ikke består af en beskrivelse af en masse konkrete arbejdsopgaver, der allerede løses. Formand og hovedbestyrelse skal i stedet være opmærksom på, hvad der skal prioriteres, så vi kan samle vores kræfter om at løse det, som giver mest mulig værdi for medlemmerne af BF. Vi skal være ambitiøse og få mest muligt ud af de ressourcer, vi har.

Fremtiden er svær at spå om, og derfor skal en politisk strategi give bestyrelsen et råderum til at navigere og omprioritere. For eksempel var der for to år siden ingen, der forudså, hvordan flygtninge og integration ville blive dagsordensættende i det omfang, vi ser i dag, og hvordan det ville trække ressourcer både i BF og i den resterende fagbevægelse.

Som medlem af BF skal det være tydeligt hvilke politiske mål, vi sigter efter. Det er mit klare mål, at når vi samles til generalforsamlingen, skal vi i endnu højere grad drøfte, hvad der rører sig hos jer medlemmer, hvor vores fag er på vej hen og hvilke ønsker og krav, vi har til BF som fagforening fremadrettet. Vi skal på generalforsamlingen fokusere på, hvorfor vi skal prioritere noget fremfor noget andet, mere end på hvordan vi skal løfte opgaverne. 

Som led i arbejdet tager jeg ud og besøger samtlige TR-kollegier og ansættelsesgrupper og har desuden også kontakt til flere af faggrupperne. Både for at introducere tankerne om en ny form på den politiske strategi, men også for at høre jeres input til de politiske fokusområder. Medlemmernes stemme er for mig et essentielt grundlag for arbejdet.  

Hovedbestyrelsen og jeg glæder os til, at vi mødes i Nyborg den 29. og 30. oktober til Generalforsamling og Fagligt Landsmøde – en politisk og faglig weekend, hvor du som medlem kan være med til at drøfte politik og retning, blive opdateret på faglige aspekter og trends inden for læring, og ikke mindst være en del af det fællesskab og netværk, som BF også er.

Hold øje med BF’s nyhedsbreve og Perspektiv for yderligere information om program og tilmelding.