Gå til sidens indhold

Robusthed skaber vi sammen

Formandens leder

I februar var jeg til et møde på Statens Institut for Folkesundhed. Anledningen var sparring og input til en fondsansøgning, der skal udbrede mental sundhed i Danmark, og spørgsmålet var, om biblioteker og bibliotekarer kunne tænkes ind i denne kontekst. Det umiddelbare svar er ja med tanke på »kultur på recept«. Også begreber som fællesskab og meningsfuldhed kan tænkes ind i bibliotekernes formål med tanke på, at de demokratiske mødesteder danner ramme om det gode studiemiljø.

Det store fokus på mental sundhed trækker også tråde ind i fagbevægelsen, hvor fællesskab, engagement og solidaritet er stærke værdier. Både når det handler om løn- og arbejdsvilkår, men også når vi taler om trivsel på arbejdspladsen.

Og det med trivsel er vigtigt i et samfund, hvor forandringerne er konstante. En undersøgelse i Politiken den 20. februar i år viste, at 82 procent af alle offentligt ansatte oplever et større arbejdspres end for fem år siden, og 48 procent føler sig ofte stressede på jobbet.

Fronterne trækkes skarpt op, når stress og trivsel debatteres, og det er svært at spore forståelse hos politikere og arbejdsgivere, der oftest står i kø for at feje problemerne ind under gulvtæppet. Replikken fra KL’s formand for Løn og Personale, Michael Ziegler, til Politikens undersøgelse var, at det er en myte, at offentlige ansatte er vildt stressede. Han anerkendte dog, at medarbejderne kan føle et pres, fordi man i arbejdet med mennesker også har et følelsesmæssigt engagement, der kolliderer med et faldende offentligt serviceniveau på grund af besparelserne i de offentlige budgetter. Forventningerne må og skal afstemmes bedre. Opfordringen herfra er at stoppe fortællingen om, at selvom der spares, så går det ikke ud over servicen. For det gør det.

Uagtet holdningerne til psykisk arbejdsmiljø, så er der nogle interessante tendenser at spore. Blandt andet er der sket en stigning i brugen af ordet »robust« og »solid« i jobannoncer over det seneste år. Indirekte forholder de, der skal ansætte, sig dermed til udfordringerne med pressede medarbejdere. Men skal de, der kommer gennem nåleøjet, bære ansvaret for at holde sig robuste og solide, hvis den hverdag, de møder, er en arbejdsplads, hvor der er problemer med trivslen? Selvfølgelig ikke, for så kan selv den mest robuste og solide medarbejder bukke under. Min holdning er, at man ikke kan lægge ansvaret over på medarbejderne. Arbejdsgiverne har ansvaret for at skabe de gode rammer på arbejdspladsen, og vi har alle et ansvar for at tage vare på hinanden.

I BF engagerer vi os i debatten og arbejdet omkring trivsel. Vi sikrer, at vores tillidsrepræsentanter er klædt på til opgaven og har en plads i AC’s udvalg for psykisk arbejdsmiljø (AMPU) for at sikre opmærksomhed og nye tiltag på området sammen med de andre faglige organisationer.

Når du læser videre i dette nummer af Perspektiv kan du få mere indsigt i robusthed og mental sundhed. Det er mit håb, at der vil blive mere åbenhed om og løbende stillingtagen til mental sundhed, så det ikke er et redskab, man først trækker op af hatten, når skaden er sket.