Gå til sidens indhold

Integrationens oversete helte

Formandens leder

Trepartsforhandlingerne blev skudt i gang med statsministerens nytårstale. Regeringens første fokus bliver ikke på de klassiske områder som udbuddet af arbejdskraft og arbejdsstyrkens kvalifikationer. I stedet startes der op med forhandlinger om, hvordan den ekstra gruppe af flygtninge, vi modtager, bedst integreres.

Biblioteker og bibliotekarer spiller i høj grad en rolle i forhold til integration. Det skal vi gøre opmærksom på, for vi er endnu ikke der, hvor det står klart for politikerne, at når det kommer til medborgerskab og social kapital, er biblioteket og bibliotekaren en af nøglerne til at åbne døren til det danske samfund.

I dette nummer af Perspektiv kan du læse, hvad der rører sig på området ude omkring i bibliotekerne, og forfatteren Ahmad Mahmoud fortæller om hvilken rolle, biblioteket og bibliotekarerne har spillet for ham. Hans historie står ikke alene. Stifteren af Nationalpartiet, Kashif Ahmad, har allerede tilbage i oktober 2014 i Information beskrevet, hvordan Avedøre Bibliotek har haft stor betydning for hans liv: »… jeg vil aldrig nogensinde kunne takke bibliotekarerne nok. Jeg kalder dem helte, for de var så meget andet end bibliotekarer. De motiverede, opdragede og var med til at danne mig som menneske. Jeg er kommet på biblioteket lige så længe, jeg kan huske. Nogle gange for at spille ludo, andre gange for at læse bøger, høre musik eller bare være der. Det var der, verden åbnede sig for mig.«

Som jeg sidder og skriver disse linjer, har Folketinget vedtaget stramninger på asylområdet, og Danmark tager atter overskrifter verden over – vel at mærke ikke af den positive slags. Lad os som sektor vise, at vi kan leve op til det, som forskningen peger på: at biblioteket er et sted, der tilbyder en tryg og sikker base, hvor man kan henvende sig med alle mulige spørgsmål (også personlige) og stifte bekendtskab med dansk sprog, kultur og traditioner.

Balancen i dette arbejde er, at vi ikke skal påtage os socialarbejder-rollen, men derimod finde fodfæstet i at være bibliotekarer, der spiller en vigtig rolle i forhold til integration. Det er det, vi skal have for øje, og derfor er det vigtigt, at den biblioteksfaglige ledelse spiller ind og arbejder strategisk med dette.

Erfaringer og videndeling kan man hente flere steder. BF’s faggruppe BITA tilbyder netværk og faglig sparring, og på Del Din Viden er der erfaringer fra flere af landets biblioteker. Centralbibliotekerne har også grebet bolden og afholder relevante temadage, og meldingerne fra Kulturstyrelsen er, at nye generationer af bibliotekarer har fokus på området.

Bibliotekssektoren må stå sammen om at sætte fokus på integration, så det bliver tydeligt for politikerne, at biblioteker og bibliotekarer er integrationens oversete helte.

Budskaberne har vi i BF i første omgang ført videre til AC i forberedelserne til trepartsforhandlingerne. Her er der også konkrete projekter som netværk og mentorordninger på bordet for at få flygtningen ind på arbejdsmarkedet. I lighed med andre AC-organisationer støtter BF op om at organisere flygtninge, som kommer hertil med en uddannelse inden for vores felt, ved at tilbyde gratis medlemskab i Bibliotekarforbundet det første år, de opholder sig i Danmark. Dermed er vi også med til at signalere: Velkommen til Danmark.