Gå til sidens indhold

2016 i besparelsernes tegn

Formandens leder

Året 2015 sluttede af med en lussing til kulturområdet, da regeringen meddelte, at kulturinstitutionerne på grund af det såkaldte omprioriteringsbidrag sammenlagt skal spare otte procent de kommende fire år. Det får stor betydning også for bibliotekerne. Samtidig viste Danmarks Biblioteksforenings årlige tendensundersøgelse af 2016-budgettet på bibliotekerne, at knap to ud af tre kommuner igen vil spare på biblioteksområdet. I Bibliotekarforbundet undersøger vi med hjælp fra tillidsrepræsentanterne, hvordan besparelserne udmøntes rundt omkring i landet. De foreløbige tal viser, at det primært er på personalet, bibliotekerne vælger at spare. Det endelige resultat af undersøgelsen foreligger her i slutningen af januar.

I et indlæg i Jyllandsposten efterlyste jeg derfor sammen med DM’s formand Camilla Gregersen en mere visionær kulturpolitik. Der er brug for et politisk fokus på den værdi, kulturen skaber. Kultur former os som mennesker og giver os en fælles referenceramme. Derfor er den nødvendig og en forudsætning for, at vi bliver ved med at udvikle vores samfund.

Godt nok siger kulturministeren, at der primært skal spares på driften. Men da kulturen allerede har mærket sparekniven gennem flere år, er der ikke så meget mere at hente her. På bibliotekerne både i staten og kommunerne risikerer besparelserne derfor at gå ud over formidlingen. Den kvalitet, alsidighed og aktualitet, som bibliotekerne skal levere, kan kun fastholdes, hvis der er ressourcer til formidling. Hvis bibliotekarerne ikke har tid til at vejlede borgerne og udvikle netop de tilbud, som et lokalsamfund eller en uddannelsesinstitution har brug for, risikerer man at stå med døde samlinger, som ikke kommer borgerne og fællesskabet til gavn.  

Der er en signalværdi i nedskæringspolitikken, som er problematisk. Danmark har gennem flere hundrede år været drevet af et stærkt fokus på læring og dannelse, fordi det danner grobund for innovation, vækst og ikke mindst fællesskabsfølelse. Det er vigtigt, at vi ikke på ganske få år afvikler en stor del af det, der er bygget op gennem generationer. Det er vigtigt, at vi alle føler os som en del af fællesskabet. At vi ved, hvad vi er fælles om. At vi har en almen viden om, hvad der sker i samfundet og har et kendskab til kulturelle områder som fx kunst, sprog, litteratur, musik og historie. En vis portion almen viden er forudsætningen for, at vi kan deltage i almindeligt samvær med andre mennesker, og for at vi kan fungere som oplyste borgere og tage del i den demokratiske proces.

Det ville være rart med nogle politiske visioner for kulturområdet samt nogle politiske prioriteringer, fremfor at fortsætte med besparelser, der efterlader hele kulturområdet en smule vingeskudt.