Gå til sidens indhold

EU og Open Access

For lobbyister i EU er målet, at få politikernes opmærksomhed, da det ofte giver penge til projekter. Et område, der har nydt godt af politikernes bevågenhed, er Open Access, hvor det har vundet genklang i EU, at offentligt betalt forskning, også skal være offentligt tilgængelig.

Via strategiske forskningsbevillinger har EU-kommissionen støttet opbygningen af infrastrukturer for Open Access. Et af disse projekter var DRIVER-II, som begyndte i 2007 med det formål at styrke udviklingen af en fælles europæisk infrastruktur for forskningsartikler.

Mikael Elbæk, specialkonsulent på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) deltog i projektet, der blev forløber for det, der i dag kaldes OpenAIRE, EU's Open Access infrastruktur.

- Projektet handlede om at opbygge et netværk af repositorier og sikre en fælles kvalitet af metadata i EU, så det er nemmere at udveksle data på tværs af landene, siger Mikael Elbæk, der grundlæggende har gode erfaringer med EU-projekter. 

- Det er indgangen til et stort netværk, og det er lærerigt at arbejde sammen med folk fra hele Europa, der hver især er rigtig dygtige på deres fagområde. Det gør selvfølgelig tingene nemmere, at det er et projekt, der er strategisk vigtig for Europa Kommissionen, men det betyder ikke, at der ikke forud for beslutningen har været et enormt lobbyarbejde fra organisationer i hele Europa, der arbejder for Open Access, siger Mikael Elbæk, der selv har siddet med til såkaldte ekspertmøder med EU-politikere, før den fælles platform blev en realitet.

Selvom projektet blev styret af et konsortium uden den store indblanding fra EU, så er strategiske EU-projekter som OpenAIRE påvirkelige.

- Centrale aktører i konsortiet er meget opmærksom på hvilke signaler, der bliver udsendt fra kommissionen og kan ønske at dreje projektet i nye retninger, som kan ligge udover, hvad der er aftalt i konsortieaftalen. Det kan betyde, at man bruger flere ressourcer på det end planlagt, eller at det sættes urealistiske mål, siger Mikael Elbæk.