Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Bibliotek som social motor

Korskærparken i Fredericia - et boligområde på regeringens ghettoliste - har valgt at stille gratis lokaler til rådighed for at kunne have en biblioteksfilial helt tæt på. Fremtidssikring, kalder direktøren af Boligkontoret Fredericia Finn Muus det.

Hvorfor har I valgt økonomisk at støtte en biblioteksfilial i jeres boligområde?

- Biblioteket understøtter vores boligsociale helhedsplan. Vi har otte ansatte, der arbejder målrettet for at få beboboerne i både Korskærparken og Sønderparken i uddannelse og i arbejde, og biblioteket er en vigtig brik i det spil. Biblioteket er med til at motivere beboerne og gøre dem aktive. De afholder for eksempel kurser i borger.dk. De har læseklubber og får flere i gang med at læse. Biblioteket informerer om beboernes muligheder og kan være medvirkende til, at de kommer videre med en uddannelse eller et arbejde, som også er vores mål.

Hvordan fungerer samarbejdet?

- Vi købte i 2012 et medborgerhus af kommunen, der lå i Korskærparken, hvor biblioteket allerede var til stede. Vi aftalte med kommunen, at vi gratis ville stille to kontorer til rådighed for biblioteket og til et sundhedsprojekt.

Biblioteket har nogle reoler til bøger, hvor beboerne kan aflevere og hente bøger og en lille samling. Vi havde selvfølgelig gerne set et større bibliotek herude, men dette er også en god løsning, for den største styrke er helt klart muligheden for at få hjælp af en biblioteksmedarbejder. Biblioteket ligger sammen med vores café og er blevet områdets samlingspunkt. Her kan beboerne hente bøger, købe et måltid mad og opleve, at de kan få hjælp.

Er det ikke kommunens opgave og ansvar?

- Jo, men hvis ikke kommunen har pengene, så bliver det i sidste ende vores problem. Vi er som boligselskab nødt til at arbejde for at gøre beboerne mere ressourcestærke. Tilbage i 2009 og 2010 oplevede vi afbrændinger af biler og campingvogne. Det er fuldstændigt stoppet nu. Landsbyggefonden og andre fonde gør det muligt for os at søge midler og kombinere indsatsen, så vi kan arbejde både for renovering af vores boligområder og samtidig give beboerne et bedre liv ved at hjælpe dem i gang med uddannelse eller arbejde. Vi har for eksempel fået penge til et projekt for unge mellem 18 og 29 år, hvor de unge skal motiveres til en håndværkeruddannelse ved at prøve det. De skal renovere en hel opgang i Korskærparken, så de oplever, at man kan leve af at være håndværker og få en ny opfattelse af det at have et arbejde og noget at stå op til.

Og det går den rigtige vej med vores helhedsplaner. Boligområdet Sønderparken i Fredericia er for eksempel taget af ghettolisten, der blandt andet gøres op efter antallet af beboere på overførselsindkomst.  

Hvad er det, et bibliotek i nærområdet kan?

- Det kan netop understøtte den helhedsindsats, vi så gerne vil. Bibliotekets medarbejdere gør megen gavn, og jeg kan se, borgerne er glade for den hjælp, de kan få. Det betyder meget for beboerne i de her boligområder, at biblioteket er tæt på.

Har du et råd til andre boligselskaber, der kunne overveje det samme?

- Tænk et bibliotek ind i jeres helhedsplan, så man gør plads til et bibliotek, når man for eksempel bygger et nyt fælleshus. Vores erfaring er, at et bibliotek skaber liv og bliver et samlingssted.