Gå til sidens indhold

Statistik og bibliometri skal være en del af pensum

Elias Sanz-Casado, professor i informationsvidenskab på universitetet i Madrid, mener, at måleværktøjer skal være en del af uddannelsen for alle bibliotekarer.

Hvorfor er det vigtigt for bibliotekarer at kunne bruge forskellige målemetoder?
– Det er den bedste måde at kvalificere viden på. Det er vigtigt, at bibliotekarstuderende lærer forskellige statistiske værktøjer, som de kan bruge, når de er færdige. Det er ofte ved at kunne dokumentere noget, at man kan skaffe penge til biblioteket eller til nye projekter. Det er ikke nok, at du selv mener, at der er brug for det, eller at du tror, at brugerne har brug for det. Målemetoder kan dokumentere, at for eksempel bestemte ressourcer er vigtigere end andre. Derfor er statistik, bibliometri og scientometri ikke kun forbeholdt de få, alle studerende bør kende de værktøjer. 

Hvordan er uddannelsen af bibliotekarer og informationsspecialister i Spanien?
- Uddannelsen er god. Den er meget bred og kommer omkring mange emner. Jeg kan se, når jeg rejser rundt i verden til konferencer, at vi har en solid uddannelse. Det tager fire år at tage første niveau og et år at tage andet niveau, hvor man bygger en master oven på niveau et.  De studerende har de gængse fag i videnorganisering og informationssøgning, men vi er også stærke i it, hvor de studerende får rigtig mange kurser fra it-videnskab. Det er et bevidst valg, fordi vi kan se, at det er den profil og den viden, som virksomhederne kigger efter, når de søger folk. Et andet vigtigt felt, som de spanske studerende får kendskab til, er bibliometri og scientometri. De lærer om kvantitative målemetoder både på det første og andet niveau af deres uddannelse. 

Hvordan er arbejdsmarkedet for bibliotekarer i Spanien?
- Det har forandret sig meget, og de største forandringer er faktisk i gang lige nu. For bare tre år siden var situationen på arbejdsmarkedet okay. Stort set alle vores kandidater fra Biblioteks- og informationsvidenskab fik job efter deres eksamen. I dag er situationen ikke god – som vi jo ser i hele Middelhavsområdet – så er alle sektorer og fagområder ramt. Mange af de statslige job forsvinder, fordi det offentlige skærer ned på de offentlige services.

- Det er ikke sådan, at alle biblioteker lukker, mange kører videre, men med færre ansatte. Men der er også en del biblioteker, der må lukke, fordi staten ikke har råd til lønninger. Mange bibliotekaruddannede prøver selvfølgelig at søge job i relaterede områder. Så der er, som i Danmark, en tendens til, at flere kandidater søger mod det private arbejdsmarked, og flere begynder for eksempel at arbejde med it. 

Hvad er din oplevelse af bibliotekarer i Danmark?
- Generelt har danske bibliotekarer en meget åben tilgang til deres arbejde. De er åbne over for forandringer, og den attitude er meget vigtig. Vi har et fagområde, hvor der sker forandringer dag for dag for eksempel i forhold til ny teknologi. Deres tekniske evner er også rigtig gode, og de er gode til sprog, hvilket åbner døre til meget. Det skal vi også have fokus på i Spanien i fremtiden.

Du er i Danmark i to måneder i forbindelse med dit forskningsprojekt, hvad handler det om?
- Om bibliometri og scientometri. Jeg undersøger, hvordan forskning påvirker den reelle politik. Konkret handler det om sammenhængen mellem forskningsaktiviteter, hvilken prestige og økonomiske rammer forskningen inden for vind og solenergi har, og hvad det betyder for politikken på området. For eksempel sammenhængen mellem, hvor mange vindmøller der er i Danmark, og hvor meget der forskes i alternativ energi.Professor i Biblioteks- og informationsvidenskab på Universitetet i Madrid Elias Sanz-Casado er i Danmark, hvor han samarbejder med professorer på Det Informationsvidenskabelige Akademi. I et treårigt projekt ser han på sammenhængen mellem forskningen i alternativ energi og den faktiske politik på området.


Bibliometri: Anvendelse af statistisk metode til at undersøge forfatterskabsmønstre, publikationsmønstre og litteraturens brug. 
Scientometri: betyder »måling af videnskab«. I realiteten betyder det anvendelsen af statistiske indikatorer til at evaluere videnskabelig produktivitet.
Kilde: Informationsordbogen