Gå til sidens indhold

En hånd under videnskaben

Forskningsbibliotekerne har kun en berettigelse, hvis de understøtter forskningen og universitetets formål, mener Bertil Dorch, der fra første oktober pendler til Odense som ny bibliotekschef på Syddansk Universitetsbibliotek. Missionen er at udstikke retningen for fremtidens forskningsbibliotek og skabe sammenhængskraft.

Bertil Dorch om at søge en lederstilling 
- Jeg vil være med til at sætte dagsordenen og rykke biblioteket derhen, hvor jeg mener, at det bør være og bidrager mest. Jeg har klare forestillinger om, hvordan vi kan bruges, og som chef får jeg mulighed for at prioritere opgaverne og udstikke retningen. Det er en chance for at rykke noget. Jeg vil også gerne være med til at vise vejen for forskningsbibliotekerne generelt. 

Om forskningsbibliotekernes fremtid  
- Bibliotekerne skal ikke overleve, bare fordi de skal. Det er ikke min drivkraft. De skal overleve, fordi der er et behov og en efterspørgsel efter det, vi kan. Universitetets formål er at huse forskningen og sprede viden til samfundet og de næste generationer. Biblioteket giver kun mening, hvis vi kan understøtte det formål, derfor skal vi sætte vores kompetencer i spil og ikke være et appendiks. Til ansættelsessamtalen brugte jeg en lignelse, hvor jeg sammenlignede biblioteket med nervebaner, der er allestedsnærværende og nødvendige for, at »kroppen« fungerer. Biblioteket har endnu ikke fundet sit ståsted i det digitale, men fremtiden er internettet. Vi skal ikke nødvendigvis overleve som et fysisk sted, men i kraft af vores kompetencer. Forskningsbibliotekets rolle er stadig at understøtte forskning og undervisning, men vi skal i spil på nye måder.  

Om visioner for biblioteket 
- Integritet – både bibliotekets og forskernes. Vi skal være klar på vores rolle. Vi er ikke rådgivere. Vi formidler, vejleder, hjælper og stiller til rådighed, men det er brugeren, der træffer valget. Vi er ikke en part, men understøtter forskerne i deres integritet ved at kvalificere forskningen og uddannelsen. Vi skal vejlede i regler og undervise i kildekritik, informationssøgning, ophavsret, registrering – alt det, der giver forskerne større redelighed. Og vi skal være med hele vejen fra forskning til output og anvendelse.    

Om udfordringerne ved jobbet som ny chef på Syddansk Universitetsbibliotek
- Den geografiske spredning af biblioteket kan blive en udford-ring. Jeg vil arbejde på at skabe sammenhængskraft, så der ikke opstår en »dem og os- kultur«. Jeg vil forsøge at være synlig på alle campusser, bruge Skype, når vi holder møder, og lave livewebcast af de arrangementer, der sker i Odense, men som er relevant for alle biblioteksansatte. 
Jeg skal være leder for ledere, hvilket er noget andet end personaleledelse, som jeg har prøvet, og jeg kommer på en anden måde i berøring med det fysiske bibliotek, end jeg er i dag.

Om sin nye titel som overbibliotekar
- Jeg vil nok kalde mig selv bibliotekschef i stedet for overbibliotekar, for der er masser af bibliotekarer, der overgår mig i bibliotekariske kompetencer. Jeg skal være leder af eksperter og er opmærksom på, at de ved mere end mig på nogle områder. Da jeg lige var startet som forskningsbibliotekar, og brugerne spurgte »er du bibliotekar«, når jeg kom gående gennem biblioteket, svarede jeg altid »nej, men kan jeg hjælpe dig?«. I dag siger jeg ja, for fra brugerens perspektiv er en bibliotekar en, der kan hjælpe dem. 

Om sit karriereforløb 
- Jeg blev ph.d. i astrofysik i 1998 og var derefter tre et halvt år på Stockholms Universitet. Tilbage i Danmark blev jeg adjungeret fysiker på Niels Bohr Instituttet og søgte lektorater på landets universiteter, men blev altid nummer to, så jeg begyndte at søge bredere og så en stilling som forskningsbibliotekar på DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, red.) med tid til egen forskning. Langsomt kom det til at fylde mere og mere, hvad jeg kunne gøre for at understøtte andres forskning og undervisning – alt det, som biblioteket leverer, men som jeg ikke anede noget om. Jeg blev sektionsleder af publikumsafdelingen og senere centerleder for Videncenter for Videnskabelig Kommunikation og fik ansvar for open access. Der blev mindre og mindre tid til min egen forskning, dog var jeg adjungeret lektor ved siden af mit job som forskningsbibliotekar fra 2006 til 2011, hvor jeg underviste i astrofysik og astronomi på Niels Bohr Instituttet. Men det er fem år siden, jeg sidst har udgivet noget forskning. Den epoke er forbi.

Om sin baggrund som forsker  
- Det er godt at vide, hvordan forskere arbejder, når man gerne vil hjælpe dem. Jeg ved fra mig selv, at det handler om at skaffe så meget tid som muligt til forskning, om det er i laboratoriet eller på en mark på jagt efter jordprøver. Jeg har selv prøvet at have for lidt tid til reel forskning, fordi man også skal alt muligt andet som forsker.42-årige Bertil Dorch er gift og bor på Frederiksberg med sin kone og treårige søn. Den første oktober blev han chef for cirka 100 ansatte på Syddansk Universitetsbibliotek. Han kommer fra en chefkonsulentstilling ved universitetsbiblioteket på Københavns Universitet.