Gå til sidens indhold

Navnet skal afspejle det, vi gør

Ikke et ord om navneskifte, men en masse om det, vi kan og gør. Det var strategien, da Novo Nordisk Library skiftede navn til GLIA – Global Information & Analysis.

I 25 år hed det Bibliotek, så blev det i 1994 til Novo Nordisk Library and Information Centre og i 2005 slet og ret Novo Nordisk Library. Indtil nu har tanken været, at navnet ikke var afgørende. Det var de opgaver, som blev varetaget. Men et navn sender signaler, og da en gruppe forskere og andre brugere i organisationen blev interviewet om deres opfattelse af Novo Nordisk Library i 2012, viste det sig, at de ikke var klar over, at en stor del af bibliotekets arbejde bestod i at analysere data og komme med reelle anbefalinger til beslutningsprocesser.

- Ordet library signalerer jo en masse godt som kvalitet, kontinuitet og viden, men det fortæller ikke noget om alt det, vi faktisk gør udover at samle data, skaffe licenser og formidle. At vi også analyserer data og arbejder som konsulenter over for forskerne. Vi skulle have et navn, der afspejler, det vi gør, og hvem vi er i afdelingen, siger leder af GLIA Henning Nielsen.

I GLIA er de 36 ansatte i Danmark og tolv i USA, heraf er 10 bibliotekaruddannede i Danmark. Det betyder, at over halvdelen har andre uddannelser, hvilket styrker vores muligheder for både at finde data og tygge dem igennem til leverancer, som adderer værdi, og spænder lige fra sortering og præsentation af informationen til egentlige konklusioner og anbefalinger.

Ingen gyldne bogrygge
Navneskiftet skete 13. maj 2013, men blev sat i gang 2012 på grund af udviklingen af et nyt interface, der går i luften i 2014. Samtidig flytter GLIA i 2014 til en fornem placering i Novo Nordisks nye hovedkvarter – formet som en insulincelle, en rund bygning med masser af lys og åbne arealer, hvor cirka 800 vil passere gennem hver dag.

- Det blev relevant at tale om, hvad vi ville med de nye lokaler. I arkitekternes første tegninger havde de forestillet sig bogreol på bogreol med gyldne bogrygge, men de måtte gentænke konceptet. Det viser, at det klassiske bibliotekskoncept er fastlåst, og at andre ikke nødvendigvis ved, hvad vi laver. Vi har ikke ret mange fysiske materialer at fylde på reoler, siger Henning Nielsen.

Forskellige navne kom på bordet og blev forelagt den øverste forskningsledelse. Global Information & Analysis vandt med forkortelsen GLIA, der ovenikøbet er navnet på hjerneceller, som understøtter de andre celler i centralnervesystemet.

Fokus på nyt navn
Strategien for at få implementeret det nye navn stod blandt andre informationsspecialist Karen Birgitte Trock for.

- Vores strategi var ikke at tale om navneskifte, men i stedet præsentere GLIA. Hvem er vi, og hvad kan vi tilbyde. Budskabet skulle være enkelt, så med fire sætninger har vi forklaret, hvorfor vi nu hedder GLIA på hjemmesiden, siger Karen Birgitte Trock, der kalder processen rigtig sjov og krævende.

Ordet bibliotek er dog ikke helt forsvundet, ligesom biblioteksopgaverne jo stadig er en stor del af afdelingens arbejde. GLIA er opdelt i teams herunder Library Ressource Management og Library It.