Gå til sidens indhold

Det er et fælles ansvar at sikre de studerende et bredt arbejdsmarked

Så er de fleste af os tilbage på pinden, sommerferien er rundet af, og vi gør os klar til at sparke næste halve år i gang.

For tusindvis af unge mennesker er august måneden, hvor de skal sparke bolden af sted til de næste mange år af deres liv, når de begynder på en videregående uddannelse. For mange er studiestarten, ud over ansvaret for at klare sig igennem studierne, også springet ind i voksenlivet og selvstændigheden.

Og det er nu, man bliver mødt af de første spørgsmål om, hvad man vil med studiet, hvad fremtidsønskerne er, hvilket studiejob man går efter, og »hvor ser du dig selv, når du er færdig«? Spørgsmål vi andre nok ville være glade for ikke at skulle svare på, for hvem aner, hvor de er fem år ud i fremtiden?

Vores unge mennesker er vokset op i en tid, hvor de er blevet tudet ørerne fulde med, hvor afgørende det er at få en videregående uddannelse og gøre det godt. Og de unge mennesker har lyttet, idet der er rekordhøj søgning til de videregående uddannelser. Men samtidig står vi i Danmark med en arbejdsløshedsstatistik, der er alt for høj for dimittenderne.

De seneste år har der også været en stigning i stressede studerende, der bryder sammen af et alt for højt forventningspres fra dem selv i forhold til at være en succes og klare studiet med høje karakterer. Derfor er det vores andres ansvar at få de unge mennesker så godt på vej som muligt og lede dem den rigtige vej. Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar og de kommende aftageres opgave at have blik for, hvilke valg der giver den størst mulige sandsynlighed for et arbejde, når man er færdiguddannet. 

På Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), Københavns Universitet, som den tidligere Biblioteksskole hedder nu, har der også været en markant stigning i antallet af ansøgere til bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Stigningen er på 29 procent i forhold til 2012. Endnu bedre ser det ud i sammenligning med 2010, der var et pauvert år med 275 ansøgninger mod nu 605 ansøgninger i 2013. En god og positiv udvikling, og det er en flot start for IVA efter fusionen med Københavns Universitet, fordi IVA med den udvikling er det hurtigst voksende studie på Humaniora i år. 

Mit fokus er, at uddannelsesinstitutionerne og aftagerne påtager sig deres ansvar for, at de unge mennesker løber i den rigtige retning. For de unge mennesker skal fra første færd præsenteres for et bredt arbejdsmarked, som de kan relatere deres uddannelse til, og de skal have en uddannelse, der gør dem i stand til at søge arbejde på tværs af sektorer, netop nu hvor der er så stor interesse for faget. De studerende giver selv udtryk for, at de efterlyser kendskab til det private arbejdsmarked, og i Bibliotekarforbundet oplever vi for mange med for ringe kendskab og lyst til at bevæge sig ud i det private.

Der skal være en åben horisont, og de studerende skal opleve, hvor mange muligheder de har med deres uddannelse. Og det er Bibliotekarforbundets ansvar sammen med uddannelsesinstitutionerne at sørge for, at de studerende får sparket bolden den rigtige vej.