Gå til sidens indhold

Kære Bibliotekarforbundet

Perspektiv har samlet en buket af fødselsdagshilsner fra Bibliotekarforbundets venner i anledning af forbundets 90 års fødselsdag.

Kære gamle veninde,

Til lykke med de 90, du holder dig fantastisk. I dine helt unge dage havde du knold i nakken, i dag er du helt oppe på stiletterne. Vi har altid haft et godt øje til hinanden, og ingen har som os to kæmpet for nye kompetencer og nye jobs til informationsspecialister og kulturformidlere. Ægteskabet med KU kan ikke rokke ved vores forhold, det ved du. Det vil tværtimod være en inspirationskilde og en styrke i forhold til fremtidens udfordringer.

Du er jo også begyndt at drikke kaffe med andre organisationer og diskutere samarbejde! Jeg er sikker på, du som altid er på rette vej. Du har gjort en fantastisk indsats for hele bibliotekssektoren ved hele tiden at tænke nyt og være på barrikaderne, når det gjaldt.

De bedste hilsner på dagen fra
Det Informationsvidenskabelige Akademi
Københavns Universitet

 

Kære BF,

Hjertelig tillykke med de 90 år. 1923 var også året for Louis Armstrongs første indspilning og ligesom denne indspilning markerede starten på noget, der kom til at betyde meget for musikken og for mange mennesker, har grundlæggelsen af Bibliotekar forbundet haft stor betydning for udviklingen af bibliotekssektoren og dens profession samt arbejdet med kultur i bred forstand.

Udover at varetage sine medlemmers tjenstlige, økonomiske og faglige interesser, har BF fra sin fødsel været toneangivende i debatten om udviklingen af nutidens og fremtidens biblioteker og har altid formået at sætte de kompetencer, der skal tegne fremtidens bibliotekslandskab, på dagsordnen.

BF ved, at den som forening ikke er meget i sig selv, men at den beror på sine medlemmers involvering og engagement – derfor har medlemmet altid været i centrum hos BF.

Fra Danmarks Forskningsbiblioteksforening skal der lyde et stort hurra, og vi ser
frem til samarbejdet de næste 90 år.

 

Kære Bibliotekarforbund

Til lykke med den runde dag! I nogle brancher bliver man en antikvitet i din alder og sat på hylde som nips eller glemt i et hjørne. I litteraturens verden kan man derimod blive en klassiker, men kun hvis man bevarer sin aktualitet for nye generationer. Det har du gjort, for du har været god til at forny dig.

Når vi to mødes, taler vi gerne om politik, men jeg kan mærke, at bøgerne stadig har en plads ved dit hjerte. Vi har meget tilfælles og nok at diskutere, så lad os se lidt mere til hinanden i de kommende år.

Kollegial og kærlig hilsen
Dansk Forfatterforening

 

Kære gode kollegaer i Bibliotekarforbundet

På egne og Danmarks Biblioteksforenings vegne skal lyde et stort tillykke med 90 års fødselsdagen.

I DB sætter vi stor pris på de mange faglige og politiske sammenhænge, vi møder jer i. Vi er ikke altid enige, men det er jo netop i de spændende diskussioner, som udspringer af uenighed, at nye ideer opstår.

Det store engagement for bibliotekerne og verdenen omkring os har vi tilfælles, og I er altid en aktiv debattør, når der skal kæmpes for bedre vilkår for landets folkebiblioteker.

Endnu engang tillykke med 90 års fødselsdagen. Med jer bliver det heldigvis aldrig ’same procedure as last year’.

Vagn Ytte Larsen
Formand for Danmarks Biblioteksforening

 

Kære Bibliotekarforbund, kære BF

Fra Kulturstyrelsen vil vi gerne ønske jer et meget stort til lykke med den runde dag. Vi er glade for det gode forhold, som vi altid har haft til jer.

Bibliotekarforbundet er en fagforening, men det er i lige så høj grad en faglig forening, der altid har haft og har givet udtryk for professionelle og politiske holdninger.

I har både varetaget medlemmernes fagpolitiske interesser og bidraget til deres faglige identitet og bibliotekssektorens udvikling. Det skal I have ros og tak for.

Vi har i styrelsen stor respekt for jeres holdninger. Jeres stemme og jeres faglige og politiske engagement er mindst lige så vigtigt i dag som for 90 år siden, og sidst vi nød godt af et tæt samarbejde var i forbindelse med det forberedende arbejde til Folkebibliotekerne i Vidensamfundet.

Men der er stadig store udfordringer for bibliotekerne, som vi løser bedst i samarbejde. Det glæder vi os til fortsat at gøre.

Held og lykke fremover.
De bedste hilsener fra Kulturstyrelsen

 

Kære Bibliotekarforbundet

Bibliotekarerne brød ud fra Danmarks Biblioteksforening i slutningen af 60’erne, og siden har BF været i udbrud. BF er markant på banen med både fagforeningsmæssige og faglige synspunkter. Der bliver kæmpet for klassiske dyder både i det små og i det store. Døssing-prisen – BF’s fornemme hæderspris – er ofte blevet givet til en forkæmper for demokrati, for borgernes rettigheder og for samfundets svage.

BF og dets formænd gennem tiderne har præget den offentlige debat. Synspunkterne har vi ikke altid været enige i, men det har skabt den spænding og det liv i debatten, der fører kampen for bibliotekerne fremad. Det har været ”same procedure”, men på den gode måde.

BCF siger tak for det gode samarbejde gennem mange af de 90 år – og glæder sig til de næste 90.

Mange hilsner
Formand for Bibliotekschefforeningen
Mogens Vestergaard