Gå til sidens indhold

Spring, når det er rigtigt

Jakob Lærkes er ny bibliotekschef for Gladsaxe Bibliotekerne. Springet fra det nybyggede Ørestad Bibliotek krævede overvejelser. Men når noget føles rigtigt, skal man ikke tøve.

Jeg er blevet mere klar på, hvad jeg synes er spændende. Det er at udvikle bibliotekets tilbud. I Gladsaxe skal jeg arbejde med flere biblioteker med et stort udviklingspotentiale i en kommune, der prioriterer kulturen højt.

Det krævede mange overvejelser at forlade Ørestad Bibliotek. Jeg har været utrolig privilegeret ved at få lov til at være med til at opbygge biblioteket fra bunden og sammentænke kulturtilbuddene i en hel bydel. Det var også først, da jeg følte, at grundstenen til biblioteket var på plads, og vores tanker var sat i søen og forankrede, at jeg overhovedet begyndte at overveje at søge noget andet. Jeg ville være sikker på, at jeg ikke svigtede biblioteket. Man skal springe, når det er rigtigt.

»Hvorfor har du dog forladt Ørestad Bibliotek, det er et fantastisk sted?« har flere spurgt mig. Det gør mig enormt glad at høre, at folk har »set« biblioteket og mener, at der er gjort nogle rigtige ting.

Min tilgang til ledelse er baseret på tillid. Det handler om at lægge ansvaret ud og se fejl som noget positivt. For når vi udvikler os selv og vores tilbud, så vil der ske fejl, som vi kan lære af. Målet er selvfølgelig ikke at lave den samme fejl to gange.

Som leder skal man sætte nogle klare rammer, hvis tillidsbaseret ledelse skal fungere. Inden for de rammer og indsatsområder kan medarbejderne så være med til at definere opgaverne. Et indsatsområde kunne være at trække det virtuelle bibliotek ind i det fysiske og formidle de digitale tilbud, hvor brugerne er fysisk. Det kunne også være samarbejde med folkeskolerne eller ubemandede biblioteker.

Som leder kræver det, at man er skarp på kompetenceudvikling. For har vi de og de indsatsområder, skal vi også målrette kompetencerne til det. Vi skal have »kompetenceudviklingspakker« klar og høre medarbejderne, hvor de har behov for at blive bedre.

Friheden til at forme opgaverne stiller i virkeligheden meget høje krav til medarbejderne. Vi taler tit om tillid og frihed som fagre nye verden, men det er ikke bare slaraffenland. Det kræver, at medarbejderne selv kan agere og tage ansvar.  

Medarbejderne skal ikke sidde på deres kontor. De skal ud og skabe netværk. Hvis partnerskaber skal forankres, så er det ikke kun lederen, der skal tale med de lokale partnere. På Ørestad Bibliotek fik en medarbejder en idé, der endte med et samarbejde om et kulturprojekt med shoppingcentret Fields, der hang portrætter af børn fra bydelen op på hele deres facade.    

Den største og bedste ressource i bibliotekerne er medarbejderne.

Man taler om, at biblioteket står på en brændende platform, men jeg synes, at vi er nået langt. Biblioteket har en super central funktion, og vi kan så meget mere, end det, der bliver italesat. 

Borgerne skal inddrages, når vi i Gladsaxe skal arbejde med ubemandede biblioteker. For vi skal fortælle dem, hvad de kan bruge biblioteksrummet til. I Ørestad Bibliotek holdt vi en workshop, hvor en gruppe borgere gerne ville synge kor, men ikke havde et lokale. Det resulterede i et Ørestad kor, der selv låste sig ind på biblioteket en gang om ugen, mens der andre dage var tangoundervisning om aftenen på biblioteket.

Biblioteket skal udfordre grænserne, udtænke nye partnerskaber og skabe en kultur, hvor det er ok for medarbejderne selv at agere.

Som ny leder er der plads til at stille undrende spørgsmål: Hvorfor gør vi tingene på den her måde? Ofte er der en god grund, men nogle gange er det historik, og så kan der være en bedre løsning. Jeg vil tale med alle medarbejdere for at få deres ufiltrerede input om, hvor der er plads til forbedring. En af grundpillerne i tillidsbaseret ledelse er, at det er ok at vende tingene, og at ledelsen er tilgængelig.

Det er nødvendigt at arbejde med sit lederskab hele tiden. Det kan være uddannelse, coaching eller dialog med lederkolleger. For mig er det lige nu, at jeg er med i et internationalt netværk, hvor vi taler om forandringsledelse, og hvor biblioteket er på vej hen. Det er meget givende at få input om, hvad de gør og tænker ude i verden.

Jeg har været den underlige fugl, der altid har villet ledelse. Helt tilbage i studietiden vidste jeg, at jeg ville den vej. Min motivation og drivkraften er at ville påvirke udviklingen i bibliotekerne.