Gå til sidens indhold

Skyhøj dimittendledighed

Ledighedsprocenten for de nyuddannede er på 66,5 procent, hvilket giver bibliotekarerne en førsteplads på listen over ledige, nyuddannede akademikere.

- Der er flere i samme båd, for det er desværre et generelt billede hos mange akademikergrupper, at der er rigtig høj dimittendledighed. Det er en del af konjunkturen, konstaterer karriererådgiver i Bibliotekarforbundet Nanna Berg om den seneste ledighedsstatistik fra januar 2013 fra Akademikerne, tidligere Akademikernes Centralorganisation (AC), hvor bibliotekarerne har en førsteplads over de mest ledighedsramte med en bruttoledighedsprocent for kandidater, der er dimitteret inden for det sidste år på 66,5 procent.

Et år efter – altså når dimittenderne har været uddannet i mere end et år – ser tallene lidt bedre ud. Bibliotekarledigheden er faldet til 31,1 procent, mens arkitekterne og teologerne slås med en højere ledighedsprocent på henholdsvis 40,1 procent og 32,5 procent. Ledighedstallene for bibliotekarer er generelt på 5,4 procent, hvilket svarer til det gennemsnitlige ledighedstal for akademikere, der er på 5,3 procent.

Særlig indsats for dimittender
Netop den høje dimittendledighed for de nyuddannede bibliotekarer betyder, at Bibliotekarforbundet har særligt fokus på de studerende og nyuddannede.

- Vi prøver at imødegå tendensen ved at have fokus på dimittenderne og de studerende og hjælpe dem med at komme ind på arbejdsmarkedet, siger Nanna Berg.

Blandt tilbuddene til de to grupper er dimittendworkshops, besøg af karriererådgiveren på uddannelserne i Odense, Aalborg og København, men også mere uformelle tiltag som eksempelvis en fredagsbar på Det Informationsvidenskabelige Akademi, hvor de studerende kan møde bibliotekarer, der er i arbejde, og få tips til, hvordan man kan få en fod inden for eksempelvis en særlig branche.

- Vi har fokus på, at dimittenderne skal møde nogle, der er i job, og vi opfordrer dem til at deltage i arrangementer for at etablere et netværk. En del af forklaringen på den høje ledighedsprocent er også, at især det offentlige arbejdsmarked er hårdt ramt, og derfor opfordrer vi vores medlemmer til at se på jobmuligheder andre steder end i det offentlige. Blandt andet udbyder vi kurser i forretningsforståelse til de studerende for også at ruste dem til det private arbejdsmarked, siger Nanna Berg.

Svær vej til jobbene
I marts 2012 satte Perspektiv fokus på den høje dimittendledighed blandt bibliotekarer og talte med tre ledige dimittender, der dengang havde søgt job siden sommeren 2011 – altså i trekvart år. Et år efter er Perspektiv vendt tilbage til de tre bibliotekarer for at høre, hvordan det er gået dem. Status er, at alle tre har været ansat i job med løntilskud. En af dem er på barsel, en anden fik fast job, der hvor hun havde været i løntilskud, og den tredje er ansat i den private sektor.