Gå til sidens indhold

Debat om digitale principper

På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde præsenterede foreningen en række digitale biblioteksprincipper. De principper delte vandene.

Borgernes fri og lige adgang til relevante kultur- og informationsressourcer skal sikres. Også på e-området. Sådan skriver Danmarks Biblioteksforening om baggrunden for en række digitale principper, som alle handler om, at bibliotekerne skal kunne udvælge og købe digitale ressourcer på et frit marked og sikre borgerne adgang til alle offentliggjorte formater.

Men da principperne blev forelagt årsmødedeltagerne i marts måned – samtidig med at principperne i øvrigt blev offentliggjort – var det ikke alle medlemmer, der tog lige godt imod dem.

Flere medlemmer af Danmarks Biblioteksforening ærgrede sig over, at de digitale principper ikke havde været sendt til debat blandt medlemmerne, inden de blev offentliggjort. Marc Perera Christensen, der er medlem af byrådet i Aarhus for De Konservative, gik blandt andet på talerstolen og argumenterede for, at de opstillede digitale principper ville skabe mere splid end godt var.

- Danmarks Biblioteksforening vil være den samlende platform for digitaliseringsdebatten, men jeg tror, de her principper vil skabe uro, vække kritik og ikke gøre Danmarks Biblioteksforening til den samlende kraft, som man gerne vil være. Det, vi skal diskutere på dette område, er snarere forretningsmodeller, vi skal holde fast i en sober debat med rettighedshaverne – så vi undgår, at det bliver stat og kommuner, der betaler for udviklingsarbejdet, og så vi ikke krænker rettighedshaverne. Vi i den konservative gruppe kan ikke billige de principper på så svag en debat.

Erland Kolding Nielsen, direktør for Det Kongelige Bibliotek, understregede, at han ikke gik på talerstolen for at diskutere politik. Han kom blot for at understrege, at han er enig i, at borgerne skal have adgang til digitale ressourcer, uanset hvor de bor. Han sagde blandt andet:

- Men skærpes formuleringen i de digitale principper til at hedde al digital information, så er man ude på et skråplan. For det kan ikke lade sig gøre, hverken af økonomiske, ophavsretsmæssige eller datamæssige grunde. Problemet er jo ikke adgangen til det, man kan finde på Google, men adgangen til det, der koster penge og er beskyttet af ophavsret eller af datalovgivningen.

Forslaget fandt dog også medvind – blandt andet hos Sine Heltberg (TJEK), medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.

- Vi er ikke ret glade for de store forlag, som sætter ublu priser på e-bøger. Vi er her alle sammen i dag, fordi vi elsker bibliotekerne, og vi skal stå sammen politisk og bekæmpe dem, der har magten derude og modarbejder bibliotekerne. Omkring digitaliseringen skal vi stå sammen og varetage borgernes interesser og give dem adgang til digitale materialer. Det er tid til at skrue bissen på og vælge klar side.

Ved debattens afslutning gik formand for Danmarks Biblioteksforening, Vagn Ytte Larsen, på talerstolen. Han konstaterede, at digitalisering og ophavsret er svært stof, og derfor konsulterer Danmarks Biblioteksforening altid en ekspert. Han medgav, at principperne godt kunne have været sendt til debat.

- Vi er meget påpasselige med at udtrykke os i et klart sprog, så alle kan se, hvad vi mener, så kan det godt være, at vi ikke kan komme igennem med det, men vi mener det alligevel, konstaterede Vagn Ytte Larsen.