Gå til sidens indhold

IBM og Microsoft byder sig til

Når store private virksomheder smider penge og ekspertviden i puljen, og bibliotekerne deres kendskab til brugerne og formidling, så giver to og to pludselig fem.

Nethood og KidSmart er to it-projekter, der lever i kraft af partnerskaber mellem Kulturstyrelsen, Microsoft og IBM. Det første handler om at hjælpe it-svage borgere i udsatte boligområder, og det andet om at styrke børns læring ved hjælp af særlige computere.

Samarbejdet kom i stand og Kulturstyrelsen havde, ifølge projektleder Ann Poulsen, ikke de store betænkeligheder.
- Vi samarbejder med den del af virksomhederne, der har med social ansvarlighed at gøre. Begge virksomheder siger åbent, at de som it-virksomhed ser det som en del af deres ansvar at hjælpe folk med at kunne bruge den it, de udvikler, siger hun.

Små offentlige budgetter betyder, at vi fremover vil se mange flere partnerskaber både mellem store virksomheder og Kulturstyrelsen, men også mellem lokalbiblioteker og private, mener Ann Poulsen. Det gør det muligt at sætte projekter i verden, som der ellers ikke ville være råd til på bibliotekerne.

- Det giver bibliotekerne styrke at have en stor spiller i ryggen med penge og teknisk know how. IBM kom for eksempel ud over en viden om it også med en viden om børn og læring i forhold til it, som bibliotekerne har hentet inspiration i, siger Ann Poulsen.

I forhold til Nethoodprojektet er det muligt for biblioteket at spotte unge med anden etnisk baggrund, som trænger til støtte, og at tilbyde dem en mentor, fordi Foreningen Nydansker også er en del af partnerskabet.

Ann Poulsen mener, at det er sundt for biblioteksfolk at afprøve deres ideer i miljøer, som ikke nødvendigvis accepterer de præmisser, som er gængse i bibliotekssektoren. Det afgørende er, at partnerne er ligeværdige, og at bibliotekerne ikke »sælger deres sjæl«, som hun udtrykker det.

For Microsoft var bibliotekets brand afgørende for, at de kastede en masse penge og ressourcer i projektet Nethood.
- Bibliotekerne er troværdige og vellidte i lokalsamfundet. Og vi ønsker på linje med bibliotekerne, at det er det sted i lokalsamfundet, man går hen, hvis man har svært ved it, siger politisk og strategisk direktør i Microsoft Anders Thomsen.

Det ligger også grundlæggede i de fleste store amerikanske virksomheder at tage et socialt ansvar, forklarer han.
- Vi har koblet det ansvar op på det, vi ved noget om – it – og vil gerne hjælpe folk med at udnytte de muligheder, som it giver. Vi kommer med viden om it, software og en pose penge, mens biblioteket har kontakten til brugerne og medarbejderne. Ingen af os kunne gøre det alene.

For Microsoft er der på den lange bane selvfølgelig også tale om markedsføring, for gode oplevelser med it gavner samfundet og it-branchen på sigt, men i forhold til de enkelte projekter, som virksomheden er involveret i, er der ingen krav om modydelser som reklamesøjler i bibliotekets hjørner eller lignende, forklarer Anders Thomsen.

Bibliotekschef på Københavns Hovedbibliotek Jakob Heide Petersen mener, bibliotekerne blandt andet skal bruge de kommercielle partnere til at sætte fokus på læring, som det sker med Nethood og KidSmart projekterne og for eksempel Lektie Online, der samarbejder med it-virksomheden KMD.

- Bibliotekerne skal ikke bare stille materialer til rådighed eller være et neutralt rum. Vi skal have noget på hjerte og gøre folk klogere. Vi har en anden profil end et kulturhus og skal blive skarpere på biblioteks- og læringsvinklen, og det kan de private partnerskaber blandt andet hjælpe os med.