Gå til sidens indhold

Fokus på kompetenceudvikling

Formandens leder

I januar 2013 udkom rapporten: Hvad venter vi på? – Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe fra Bibliotekarforbundet, Danmarks Forskningsbiblioteksforening(DF) og HK Stat. En rapport, der blandt andet fortæller historien om 9 personers kompetenceudvikling - de valg, de har truffet, og de tanker, de har gjort sig i deres arbejdsliv.

For alle tre organisationer bag rapporten har kompetenceudvikling været et centralt emne de seneste år både set fra arbejdsgiver- og medarbejderside. Området har også været i fokus både på folke- og forskningsbiblioteksområdet, hvilket er resulteret i rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfundet fra 2010 udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier og DEFF-rapporten The Future of Research and the Research Library fra 2009 udarbejdet af Limeguild. De to styrelsesrapporter forsøgte at forudse udviklingstendenserne for deres sektor og i den forbindelse, hvilke kompetencer, der var behov for blandt medarbejderne. Udgangspunktet for kompetenceudvikling udsprang af institutionernes behov og kom dermed til at bevæge sig i meget generelle betragtninger. 

I Bibliotekarforbundets optik har det i for høj grad handlet om, at medarbejdernes kompetenceudvikling skulle følge organisationens udvikling. Men i Bibliotekarforbundet mener vi ikke, at bibliotekarens udvikling nødvendigvis er lig med bibliotekets udvikling. Det er afgørende, at man som medarbejder er opmærksom på, at man skal være på arbejdsmarkedet i over 30 år, og det er afgørende at holde fokus på, hvordan man bliver ved at være en attraktiv arbejdskraft. Det gør man ved at holde en god balance mellem både at udvikle sig i forhold til sin arbejdsplads, men i høj grad også sørge for at udvikle sig individuelt og tage chancer, der fører andre steder hen, end man troede.

Derfor er det inspirerende at læse interviewene med de 9 engagerede medarbejdere på fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker(FFU). Rapporten er ikke en større analyse eller udredning af området, men et forsøg på at skabe indblik og større interesse for kompetenceudvikling hos medarbejdere og ledere. Helt generelt trives de interviewede med forandringer og nye arbejdsopgaver. De ser nye opgaver som en udfordring og oplever, at de udfordringer gør deres arbejde mere interessant og tilfredsstillende. De er alle glade for forandringer og er med til at bryde med den opfattelse, at medarbejdere ikke er omstillingsparate. Kompetenceudvikling foregår i høj grad i det daglige arbejde med videndeling, men det handler også om at turde påtage sig nye opgaver uden sikker grund under fødderne.

Rapporten kan bruges, uanset hvilken organisation eller sektor man arbejder i, og vi håber, at så mange som muligt vil læse og debattere rapporten og lade sig inspirere af fortællingerne i forbindelse med deres arbejde.

Rapporten kan læses på Bibliotekarforbundets hjemmeside: http://www.bf.dk/DitFag/HvadVenterViPaa