Gå til sidens indhold

David og Goliat

Første april bliver Det Informationsvidenskabelige Akademi en del af Københavns Universitet på papiret og i 2016 også fysisk, når IVA flytter til det nybyggede KUA3. Men hvad betyder det for uddannelsen? Underviserne? Biblioteket? Og de studerende?

Rektor for IVA, Per Hasle, kommende direktør for instituttet Det Informationsvidenskabelige Akademi på Københavns Universitet.

Det hedder, at IVA og KU fusionerer, men bliver IVA ikke reelt opslugt af Københavns Universitet?
- Det er et spørgsmål, jeg har hørt igen og igen, men det er fuldstændig udelukket. Hvad i alverden ville KU få ud af at tage IVA’s fag og sprede dem ud på de fag, de har i forvejen i stedet for at skabe et nyt institut. De ville miste en vidensmasse, den særlige profil og adgangen til den internationale library- og information science, og de ville ikke få flere studerende ud af det. Det har KU en krystalklar forståelse af.

KU er oprigtig interesseret i IVA’s faglighed. Fusionen er ikke en administrativ beslutning hentet ned fra himlen med et fingerknips. Den er vokset frem gennem tætte faglige relationer. Man skal heller ikke undervurdere IVA’s størrelse med knap 1000 studerende og knap 100 medarbejdere og en markant international profil, hvor vi »fylder« mere end vores størrelse tilsiger.

Hvad vinder IVA ved at fusionere?
- Et bredere udbud af fag til de studerende uden indviklede udvekslingsaftaler. Vi får adgang til en masse relevant forskning og vores forskning kan gøre større nytte, når de 11.000 studerende på det humanistiske fakultet har mulighed for at tone deres uddannelse på IVA.

Hvordan vil man kunne spore sammenlægningen hos de kommende kandidater?
- Kandidaterne vil have en skarpere toning i deres uddannelse ud fra deres interesseområde. Så grundstammen cand.scient.bibl.-uddannelsen er suppleret med fag fra de andre fag som litteraturvidenskab, retorik eller kommunikation og it. Der vil også være flere sporskift, hvor man tager en bachelor på IVA og en kandidat på et andet fag og omvendt.

Hvordan vil IVA’s uddannelse ændre sig?
- IVA’s udbud af informationsvidenskabelige og kulturformidlende fag er unikke i Danmark. Det vil bestå. De er et ekko af biblioteksloven og to komponenter, som IVA gør meget for skal spille sammen. Uddannelsen vil udvikle sig mod, at de to fag også spiller tættere sammen med it og de andre fag på Humaniora.

Hvorfor er det netop nu, der skal fusioneres?
- Der har været en udvikling med tætte faglige relationer med KU. Så kom beslutningen om at flytte IVA over på KU’s campus, og den sidste katalysator var ressortflytningen fra Kulturministeriet til Uddannelsesministeriet.

Hvilke overvejelser har du gjort dig om at blive rektoren, der nedlægger IVA som selvstændig institution?
- På mange måder er det her en solstrålehistorie, men jeg er ikke ude i et salgsærinde, hvor jeg siger, at det her ikke gør ondt. Vi opgiver noget selvstændighed. Jeg fortsætter ikke som rektor, men som direktør. Nu skal jeg ind og spørge om lov til ting, vi før bare gjorde. Til gengæld får vi meget igen, som en institution af vores størrelse ikke selv kan løfte både forskningsmæssigt og administrativt.

Hvad kan det være, du nu skal spørge om lov til?
- Så sent som i november var jeg i Kina og indgik en udvekslingsaftale med en i-school, som vi samarbejder med. Fremover skal dekanen for det Humanistiske Fakultet godkende den slags først.

Hvad går tabt ved fusionen for IVA?
- Fagligt går der ikke noget tabt, men en del administration vil komme ind under KU, og skal man være ærlig, så vil vi alle sammen nogle gange opleve, at servicen ikke er helt så nær som på IVA. Selvstændigheden og den »gloire«, der er ved at være den her ærværdige institution, Danmarks Biblioteksskole og nu Det Informationsvidenskabelige Akademi går også lidt tabt. Det er så en æra, der er slut.

Hvordan føles det at være den, der har »skrevet under« og slutter den æra?
- Der er måske nok en æra, der er slut, men også en æra, der begynder, og frem for alt en æra, der fortsætter. Vi har stadig en unik uddannelse med en særlig relation til biblioteksvæsenet. Jeg hæfter mig ved, at vi fortsætter og fremtidssikrer faget.

Hvad var der sket, hvis ikke i havde indgået en fusion?
- Da vi rykkede ind under Uddannelsesministeriet, blev vi de facto Danmarks mindste universitet, hvilket ikke var bæredygtigt på længere sigt. Det er gået godt de senere år med flere studerende og et højt forskningsoutput, men kigger jeg i krystalkuglen, så skulle noget af denne art ske. Og hellere gøre det, mens vi er stærke og har noget tydeligt at tilbyde. Nu gør vi det frivilligt, men det er et skridt, som var nødvendigt på den lange bane for at bevare vores faglighed.

 

Lisbeth Rasmussen, leder af IVA’s bibliotek

Hvad betyder fusionen for biblioteket på IVA?
- Biblioteket bliver en sammenhængende del af biblioteksbetjeningen på KU og skal samtidig være et fagspecifikt bibliotek for kulturformidling og informationsvidenskab. Vi får helt nye fysiske rammer og mulighed for at udvikle et nyt bibliotek eller videncenter, hvor vi har en stor organisation i ryggen til nogle af de mere bagvedliggende opgaver.

Hvilke udfordringer ser du?
- Det bliver at fokusere vores biblioteksfaglige ressourcer til gavn for IVA og fortsætte den nære betjening af forskningen og uddannelserne. Vi skal gå på to ben, fordi vi bliver en del af den brede biblioteksbetjening på KU. Vi skal også fortsat understøtte det samlede biblioteksvæsen ved at formidle ny viden på det biblioteksfaglige område. Vi låner for eksempel en masse ud til biblioteker, og det skal vi blive ved med.

Hvilke fordele ser du ved fusionen?
- Strukturen og økonomien med udlån af elektroniske ressourcer er uhensigtsmæssig i en lille organisation for eksempel i forhold til e-bøger, der ikke kan interurbanlånes. Det er dyrt og kræver mange tekniske ressourcer, men det kan vi samarbejde om i den nye organisation. Biblioteket kan, som hele IVA, spille en positiv rolle for de andre biblioteker og institutter på KU. Jeg forestiller mig, at vi skal være aktive i udviklingsprojekter på tværs af fagområder. Vi skal ikke være et traditionelt institutbibliotek, men et fagligt bibliotek i KUBIS.

Kan noget gå tabt ved fusionen?
- Det kan være svært at fastholde et steds viden og kultur, fordi der i en sådan proces altid er medarbejdere, der rejser. Der er også en lille snert, der går tabt, når vi skal uddanne bredere, men vi skal kere om stadig at være den vigtigste uddannelsesinstitution for bibliotekssektoren.

Det er vigtigt, at vi husker, at vi har tre hele år, hvor IVA stadig ligger på Birketinget, selv om det er KU på papiret. Der skal være liv og udvikling, så vi skal have fokus på, at både studerende og ansatte ikke er så forhippede på det, der skal ske, at vi glemmer nuet. Der er studerende, der får hele deres bachelortid her på Birketinget, så det nytter ikke at sige: »Den idé gemmer vi, til vi flytter«.

 

Hans Elbeshausen, lektor på IVA, tillidsrepræsentant for undervisere og forskere

Hvad betyder fusionen for underviserne på IVA?
- Umiddelbart betyder det nye spændende perspektiver for os som forskere. Der bliver flere samarbejdsplatforme i forhold til undervisning og forskning og større mulighed for at skabe netværk og samarbejde både internt og eksternt.

Hvilke udfordringer ser du ved fusionen?
- Der er en del praktiske og tekniske spørgsmål, vi skal have afklaret. For eksempel har vi et katalog over, hvordan vi omregner undervisningstimer, aktiviteter og forberedelse til arbejdstid. Det kan være, Københavns Universitet gør det på en anden måde. Hvordan vi forhandler løn kan også være anderledes, hvilke aktiviteter, der udløser tillæg og så videre. Ting, man først begynder at tænke over, når man får en ny samarbejdspartner.

Der har været stor åbenhed omkring fusionen, og jeg håber, at den positive ånd, der har været i processen, fortsætter. Det kræver også, at vi er bevidste om vores identitet og organisationskultur for at være synlige og forklare, hvem vi er, hvad vi står for, og hvor vi vil hen. Og så skal vi bevare et stærkt bånd til bibliotekssektoren, da det også er identitetsskabende og profilerende for IVA.

Går der noget tabt ved fusionen?
- Ja, vores selvstændighed. I knap 60 år har vi været en selvstændig, autonom enhed. Den autonomi forsvinder. I stedet bliver vi en del af det humanistiske fakultet og langt fra det største institut. Det kræver et andet mindset. For eksempel kommer der nok andre måder at kommunikere på. Vi har på IVA haft en meget direkte adgang til ledelsen, det bliver nok ikke det samme på et stort fakultet.

Hvilke fordele er der?
- Vi bliver mere synlige som en del af Københavns Universitet. Som en lille enhed kan vi ikke konkurrere i forhold til for eksempel markedsføringsbudgetter.

Hvordan vil kandidaterne mærke fusionen?
- Fremover står der Københavns Universitet på eksamensbeviset. Det er en god ting, når der desuden står cand.scient.bibl., så indikerer det både tradition og fornyelse, fortid og fremtid.

Hvordan vil uddannelsen ændre sig?
- Det bliver nødvendigt med præciseringer, fokusering og tilpasning. For når vi og KU tilbyder nogle af de samme fag, betyder det, at vi skal være skarpe i vores profil, så vi ikke bare udbyder to ens fag. Vidensmedier kunne for eksempel være et fag, vi dyrkede mere.

 

Michael Pallisgaard, studerende på sjette semester, bestyrelses-medlem i De Studerendes Råd, DSR, på IVA 

Hvordan påvirker fusionen de studerende?
- Generelt er stemningen omkring fusionen positiv. Vi opfatter det som en god idé og en fremtidssikring af vores studie. Det åbner en masse nye muligheder som studerende. På sigt vil der komme større tværfaglighed og flere muligheder, end vi har i dag, for at specialisere os. 

På kort sigt vil der selvfølgelig være en masse børnesygdomme ved at fusionere. Det vil især være lavpraktiske problemer med administration, når vi på gamle studieordninger, skal ind i et nyt system.

Hvad betyder fusionen for studiemiljøet?
- Vi har fokus på, at vores kultur skal flytte med. På IVA er der stor diversitet, og der er plads til alle. Vi har boet meget isoleret her på Birketinget, så i de nye bygninger på KU skal vi åbne op for de andre studiemiljøer og også vænne os til meget mindre plads.

Sebastian Barslev, studerende på første semester

Hvad betyder det for dig, at IVA bliveren del af Københavns Universitet?
- Det er positivt, at vi kan tage nogle fag på KU, og det kan gøre os mere attraktive som færdiguddannede kandidater, at der står KU på eksamensbeviset.

Hvad betyder det for dig, at I fysisk skal flytte?
- Det intime på IVA kan godt gå lidt tabt. Her kender alle hinanden også på tværs af årgange. Jeg ved ikke, om de har samme kultur og sammenhold på KU.