Gå til sidens indhold

Akutpakken hjælper ikke godt nok

Formandens leder

De seneste måneder har der været fokus på de ledige, der er i fare for at miste deres dagpenge – de såkaldt udfaldstruede. På grund af dagpengereformen fra 2010, hvor man nedsatte dagpengeperioden fra fire til to år, samtidig med at man fordoblede genoptjeningskravet, begynder folk at falde ud af systemet. Incitamentet for dagpengereformen var, at det ikke skulle være attraktivt at være ledig, og at risikoen for at miste sine dagpenge ville være et stærkt incitament til at søge arbejde. Fagbevægelsen, herunder Bibliotekarforbundet, protesterede og gjorde opmærksom på, at der ganske enkelt ikke var den mængde job, som var præmissen for reformen.

Nu kan vi desværre se, at vores forudanelser kom til at holde stik. De fornødne job findes ikke. Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet har den 10. januar 2013 opdateret deres skøn for, hvor mange der ventes at opbruge dagpengeretten. Mellem 17.000 og 23.000 personer vurderes at opbruge dagpengeretten i 1. halvår af 2013. Det er næsten dobbelt så mange som hidtil antaget. Regeringen har på baggrund af de opjusterede tal varslet en ny jobskabelsespakke, der skal være på plads den 1. marts 2013 med fokus på at skabe flere job i den private sektor. Derudover er der den nuværende akutpakke, der skal styrke indsatsen for de ledige de sidste 26 uger op til udløbet af dagpengeretten. Det skal ske via akutpakken og en uddannelsesordning, der sigter på efteruddannelse.

Foreløbig har akutpakken dog ikke leveret overbevisende resultater. Efteruddannelsesordningen viser sig også at være skudt helt forbi, især for akademikergruppen, som ikke har brug for mere uddannelse, og som i de fleste tilfælde slet ikke tilhører gruppen af svage ledige. Selv Dansk Arbejdsgiverforening, der ellers støtter den forkortede dagpengeperiode, må konstatere, at der i øjeblikket foregår et stort kompetencetab af dygtige ledige, der slet ikke får brugt deres fag og uddannelse, og som mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Den problematik oplever vi også i Bibliotekarforbundet og de andre organisationer i Akademikernes A-kasse (AAK), hvor alt for mange nyuddannede og dimmittender slet ikke kommer i gang på arbejdsmarkedet. Fordoblingen af genoptjeningskravet er også et stort problem. Man skal nu have arbejdet 1924 timer i en periode på tre år for at få ret til en ny dagpengeperiode. Og her tæller tilskudsjob, jobtræning og praktikforløb ikke med.

I AAK forventes det, at 1.000 medlemmer mister eller har mistet dagpengeretten frem mod 1. juni 2013. Djøf har den største gruppe af udfaldstruede efterfulgt af arkitekter, bibliotekarer og psykologer. I gruppen af bibliotekarer og informationsspecialister er der 50 personer, der er i risikozonen, hvilket er et alt for højt tal. Bibliotekarforbundet samarbejder derfor målrettet med AAK for at hjælpe de berørte medlemmer videre, og vi er meget bevidste om de store personlige konsekvenser, det har for de mennesker og de familier, der pludselig mister en væsentlig del af deres indtægt. Derfor har Bibliotekarforbundet ekstra fokus på at rådgive og vejlede de medlemmer, der står til at falde ud af dagpengesystemet, bedst muligt.