Gå til sidens indhold

Bibliotek.dk skal kunne mere

Bibliotek.dk skal ikke kun være et udstillingsvindue for bibliotekernes katalog, men for deres samlede tilbud. 1. december gik en ny version af sitet i luften, som inden sommeren 2013 vil have erstattet den gamle.

På bibliotek.dk leder en annonce dig hen til en ny version af sitet. Tanken er at få brugerne til at afprøve den nye version og få rettet den til inden sommeren 2013, hvor den skal overtage rollen som samlet brugergrænseflade for forsknings- og folkebibliotekerne.

Chefkonsulent i Kulturstyrelsen Leif Andresen kalder opgraderingen et led i det paradigmeskifte, som bibliotekerne er i gang med, hvor kataloget kun er en del af det samlede bibliotekstilbud. Perspektiv har spurgt ham, hvad det nye bibliotek.dk konkret kommer til at betyde.

Hvad betyder det nye bibliotek.dk for slutbrugeren?
- Brugerne får en ny søgegrænseflade, hvor indholdet er bredere. Bibliotekerne har licens til en masse information og kilder, som er i databrønden, men som brugerne i dag er nødt til at gøre en ekstra indsats for at finde. Med den nye version af bibliotek.dk får de adgang til bibliotekernes forskellige kilder og bliver oplyst om, hvordan og på hvilke vilkår de kan få adgang til dem.

Kan du give et eksempel på noget, der ikke er på bibliotek.dk i dag?
- Det kan være Verdens dyr eller Danmarks dyr. Kilder, som er frit tilgængelige på bibliotekerne, og som nu bliver søgbare for brugerne i bibliotek.dk. Et godt eksempel er også folkebibliotekernes samarbejde med Gyldendal om at gøre den Store Danske Encyklopædi søgbar i bibliotek.dk. Der er også kilder, som de enkelte biblioteker har licens til og måske har en liste over på deres hjemmeside, men som alt for få brugere finder frem til. Den nye brugergrænseflade dækker alt det, som de egentlig stiller til rådighed.

Vil der ikke være licensproblemer, hvis lokalbibliotekernes kilder kommer til at ligge nationalt i bibliotek.dk?
- I første omgang tager vi det, som der ikke er problemer med. Men tanken er også at oplyse brugerne om alle kilder, også om dem, de ikke umiddelbart kan få adgang til, men fortælle dem, hvordan og på hvilke vilkår de kan finde materialet.

Hvad betyder det nye bibliotek.dk for biblioteker og bibliotekarer?
- Den nye version af bibliotek.dk har en meget serviceorienteret arkitektur. Den består af nogle selvstændige funktioner, som bibliotekerne kan bruge som »lokale byggesten«. Laver et lokalbibliotek for eksempel et eventsite for en forfatter, der fylder 200 år, kan de lave en oversigt over forfatterskabet med bestillingsknapper, der leder direkte til en bestilling via bibliotek.dk.

Hvorfor er det netop nu, i gør det?
- Al teknologi bliver træt og sander til, og for 13 år siden, da bibliotek.dk blev udviklet, tænkte man i siloer. I dag udvikler vi os væk fra siloer og mod systemer med huller i muren, som spiller sammen. Bibliotekerne er også i gang med et paradigmeskifte, hvor det nu er vigtigt, at det samlede tilbud bliver præsenteret.

Hvordan hænger den nye bibliotek.dk sammen med Danskernes Digitale Bibliotek?
- Det er i tråd med DDB, hvor en af hovedstenene er at etablere et licenssamarbejde folkebibliotekerne imellem, så kilderne blive billigere og nemmere tilgængelige. Bibliotek.dk vil også fortsat fungere som udstillingsvindue for DDB.
Desuden er DDB et samarbejde mellem folkebibliotekerne, hvor bibliotek.dk er et samarbejde mellem folke- og forskningsbibliotekerne.