Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Velkommen til ny uddannelse

Rektor Per Halse fra Danmarks Biblioteksskole er lige nu mere fokuseret på samarbejde med Aalborg Universitet end med universitetet i Odense.

Danmarks Biblioteksskole byder velkommen til den nye uddannelse i bibliotekskundskab og videnskommunikation, men skolens rektor Per Hasle har også kritiske kommentarer til den måde,  Syddansk Universitet, SDU markedsfører sig på, når SDU taler om opgør med professionsuddannelsen.
På spørgsmålet om, hvad den nye uddannelse på Syddansk Universitet betyder, siger skolens rektor Per Hasle:
- Helt grundlæggende kan man sige, at det er med til at løfte feltet. Jeg synes, det er fremragende, at Syddansk Universitet har vist den interesse.
- Siden jeg trådte til som rektor for et halvt år siden, har jeg haft den politik at lave samarbejdsaftaler med universiteter. I første omgang har vi lavet en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet.
Samarbejdsaftalen med Aalborg gælder både universitet i Aalborg og dets afdeling i Ballerup. Der samarbejdes inden for områder som kommunikation og it
Men jeg synes, det er meget fint, at vi får mere fokus på feltet, flere synsvinkler og så mange faglige kræfter som muligt.
Er du enig i, at det kan være med til at give et større interesse for faget?
-  Det kan man ikke udelukke. Det her er et tiltag. Mange tiltag er med til at synliggøre vidensamfundet for det mønter vores egen uddannelse og uddannelsen på SDU sig også på.
- På Biblioteksskolen mønter vi os ikke kun på bibliotekssektoren, men også på vidensorganisationer. Det er klart, at alt hvad der bidrager til omtale kan potentielt havde den virkning, at der kommer flere studerende til området.

Samarbejde eller konkurrence?
Der har tidligere været et samarbejde mellem universitetet i Odense og Danmarks Biblioteksskole omkring kandidatudannelsen i kulturformidling.
Vil der komme et samarbejde nu omkring den nye bachelor-uddannelse?
- Grundlæggende søger vi samarbejde, men man kan sige, at vi mangler at se noget konkret i denne her sammenhænge, siger Per Hasle.
Er uddannelsen på syddansk en samarbejdsmulighed eller en konkurrence?
- Jeg ser det som begge dele, og jeg tror, det er et vilkår, vi skal leve med i Danmark.
På en og samme tid er vi samarbejdspartnere og konkurrenter.
 Danmark er ikke større,end at vi for eksempel på græsrodsplan arbejder sammen på kryds og tværs.
- Danmarks Biblioteksskole er et kulturministerielt universitet, og det er ganske vist Danmarks mindste universitet. Men vi er til gengæld – som jeg ser det – på vej mod at blive et lille, men udsøgt eliteuniversitet. Vi er optaget i I-School Caucus, som er et samarbejde blandt 22 ledende internationale institutioner inden for biblioteks- og informationsvidenskab, hvor man skal opfylde skrappe krav til forskningskvaliteten for at blive optaget. Så vi er på vej op i den internationale liga, siger Per Hasle.
Han er ikke så begejstret for den måde, Syddansk Universitet lancerer uddannelsen på – blandt andet kan man læse på universitetets hjemmeside, at den nye uddannelse i Odense er et »brud på Danmarks Biblioteksskoles monopol«. Under mellemrubrikken Slut med knold-i-nakken hedder det videre, at bibliotekschefer har henvendt sig til universitetet i Odense, fordi de unge i dag hellere vil gå på universitetet end tage en professionsuddannelse.

Ingen professionsuddannelse
Per Hasle er mildt sat ikke enig i formuleringen:
- Jeg vil sige, at det er lidt ærgerligt, at uddannelsen i Odense lanceres i en kommunikation, der kan være med til at fastholde billedet af et gammeldags felt.
Hvordan?
-Jeg tænker på, at SDU siger, at de bryder et monopol. Det er noget sludder.
De taler om professionsuddannelse – en ting, der ikke har eksisteret hos os i 10 år.  Måske skyldes det, at SDU er lidt nye på feltet, at de gør sådan – et venskabeligt råd er, at de skal bruge kræfter på at fremhæve egne kvaliteter, siger Per Hasle.
Han fremhæver at ansatte på biblioteker i vore dage kommer fra alle mulige uddannelser.
- Jeg har fra min første dag som rektor sagt: Vi har ikke noget monopol, vi skal ikke have noget monopol. Og bibliotekerne skal naturligvis tage de medarbejdere, de har brug for.
Vi vil prøve at levere en klar og tydelig profil på vores cand. scient.bibl.’er De har en særlig ekspertise på tre områder; informationskompetence, bibliotekskompetence og kulturformidlingskompetence og ikke mindst samspillet mellem de tre.
Per Hasle fortæller, at over halvdelen af Biblioteksskolens kandidater går uden for bibliotekssektoren og får job i erhvervslivet eller andre typer af store vidensorganisationer. 
Der har været forhandlinger i flere ombæringer i Kulturministeriet. Er det rigtigt opfattet, at Danmarks Biblioteksskole gerne ville udbyde uddannelsen på SDU?
- Vi har haft nogle møder i Kulturministeriet, hvor vi har diskuteret samarbejdsmulighederne, og en samarbejdsmulighed kunne være, at vi udbød uddannelsen på SDU i nært samarbejde med SDU. Det har SDU ikke været interesseret i, og det er de i deres gode ret til. Men det er indlysende, at det selvfølgelig ville have forpligtet os på en anden måde. Det er klart. Nu er vi ikke forpligtet.