Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Hun bliver anbefalet at sige ja

44-årige Christine Munk Nederlund bliver anbefalet at sige ja tak til 3 i 1 livspension. Ifølge Sampensions prognoser stiger hendes pension cirka 2.000 kroner om måneden. 

 Christine Munk Nederlund er 44 år og midt i sit arbejdsliv. Hun har stadig god tid til at spare op til sin pension, og kan derfor når at drage fordel af en pensionsordning på markedsrente, hvis hun tror på Sampensions prognoser.
På hendes nuværende pensionsordning kan hun forvente at få 18.158 kroner hver måned i pension, fra hun fylder 65 år. Skifter hun til 3 i 1 livspension vil hun ifølge Sampensions prognoser kunne forvente 2.394 kroner mere hver måned, i alt 20.552 kroner om måneden, fra hun er 67 til hun er 77 år.  Hendes ratepension ophører, når hun er 77 år, men hendes livsvarige månedlige alderspension vil stadig være 2.020 kroner højere, end hvis hun bliver på sin nuværende ordning. Der er tale om prognoser, og fordi 3 i 1 livspension er en pensionsordning på markedsrente, er det ikke et beløb hun er garanteret. Det kan både blive mindre eller større. Men efter Sampensions beregninger kan hun med stor sandsynlighed forvente at få mere ud af sin pension ved at vælge markedsrente, da hun stadig har 17-22 år på arbejdsmarkedet.
Tabt erhvervsevne
3 i 1 livspension betyder også noget for  Christine Munk Nederlunds forsikringer. Hvis hun pludselig ikke er i stand til at arbejde som hun plejer, kan hun få invalideerstatning ved 50 procent nedsat arbejdsevne. Og lønerstatningen vil svare til 40 procent af hendes nuværende løn. På hendes nuværende ordning 3 i 1 pension vil hun få en erstatning, der svarer til den alderspension, man forventer, at hun når at spare op, når hun fylder 67 år. Christine Munk Nederlund har dog selv valgt at købe en tillægsdækning, så det beløb hun får, hvis hun bliver erklæret to-tredjedel invalid på sin nuværende ordning er 8.001. kroner. På 3 i 1 livspension vil hun få 14.187 kroner om måneden, fordi hun stadig vil have sin tillægsdækning, hvis hun vælger at droppe den, vil hun få 11.887 kroner, altså 3.886 kroner mere end på sin nuværende ordning. Erstatningen vil på den nye ordning blive udbetalt, hvis hun bliver erklæret 50 procent invalid. 
moensted@bf.dk