Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Hvordan ser din pension ud?

Hvordan ser dit morgenbord ud, når du går på pension? Må du nøjes med en skål lunken havregrød eller rækker opsparingen til friskpresset juice og brød fra bageren? Bibliotekspressen ser på de følgende sider nærmere på det pensionstilbud, som Sampension i april sender til en stor gruppe af Bibliotekarforbundets medlemmer.Har du pension i Sampension skal du inden længe tage stilling til, om du vil takke ja til en ny pensions- og forsikringsordning.

Hvordan ser din økonomi ud, hvis du får en arbejdsskade, bliver kritisk syg eller skal på pension? De fleste af os udsætter den slags beregninger til i morgen. Men er du ansat i det offentlige og har du pension hos Sampension, er det nu, du skal kigge på din pension og dine forsikringer – meget snart står du nemlig med et brev i hånden fra Sampension, hvor du skal tage stilling til, om du vil gå over på 3 i 1 livspension.
Især fire væsentlige ændringer vil træde frem på policen i forhold til de nuværende ordninger – den Kollektive ordning og 3 i 1 pension. Kort ridset op er det, at 3 i 1 livspension er en pensionsordning på markedsrente og en såkaldt gruppelivsforsikring. Den tredje og fjerde ændring handler om, hvordan du er sikret, hvis du ikke længere kan arbejde, som du plejer. På de næste sider kan du læse, hvad ændringerne reelt betyder og se, hvad det vil betyde at skifte pensionsordning for tre bibliotekarer i henholdsvis 30’erne, 40’erne og 50’erne.  

Opsparing på markedsrente
Den væsentligste ændring i forhold til de to hidtidige ordninger er, at 3 i 1 livspension er et såkaldt markedsrenteprodukt.
Grundlæggende betyder det, at Sampension investerer en del af din pensionsopspring i værdipapirer og størrelsen af dine pensioner går op eller ned alt efter investeringernes succes måned for måned. Du er altså ikke garanteret en bestemt ydelse, når du går på pension, da det er markedskræfterne, der styrer. Og det er det så alligevel ikke helt, da 3 i 1 livspension er et livcyklusprodukt. Det betyder, at Sampension, i takt med, at din alder stiger, investerer færre af dine midler i de mere risikofyldte aktier og flere i obligationer, skov og ejendomme, der regnes for mere sikre værdipapirer.
På den Kollektive ordning og 3 i 1 pension, der kaldes et gennemsnitsrenteprodukt, er du garanteret en bestemt pensionsydelse hver måned. Det gør, at Sampension må investere forholdsvis forsigtigt for at være sikre på at kunne opfylde den lovende ydelse.
Kort fortalt så løber du alt andet lige en større risiko på markedsrente, til gengæld er chancen for en økonomisk gevinst også større, fordi Sampension kan tænke i langsigtede investeringer. Risikoen ved markedsrenten forsøger Sampension at gøre mindst mulig ved at lade de risikofyldte investeringer falde i takt med din alder.
Som du kan læse på de næste sider, så forventes en 32-årig mandlig bibliotekar, der vælger 3 i 1 livspension at få cirka 6.000 kroner mere i pension hver måned, fra han fylder 67 år, end hvis han bliver på sin nuværende ordning 3 i1 pension. Det er dog ikke et beløb han er garanteret, men en prognose, for en pensionsordning på markedsrente. Til sammenligning vil en 59-årig kvindelig bibliotekar, der flytter fra sin nuværende ordning til 3 i 1 livspension, kun kunne regne med at få cirka 300 kroner mere i pension hver måned fra hun fylder 67 år, fordi hendes pensionsopsparing kun i kortere tid kan blive forrentet på markedsrente. Og da de mere risikable aktieinvesteringer nedsættes i takt med hendes alder, vil chancen for et stort afkast være mindre.

Forsikret med fagfæller
En anden ændring ved 3 i 1 livspension er, at det er en såkaldt gruppelivsforsikring. Det betyder, at alle bibliotekarforbundets medlemmer i Sampension bliver forsikret i en lukket, samlet gruppe. Man kommer altså i »risikofællesskab« med en gruppe, der ligner en selv. Fordelen er, at bibliotekarer har en lavere risiko for arbejdsskader end mange andre faggrupper. Derfor bliver det billigere at være i en gruppelivsforsikring end i en kollektiv forsikring med alle Sampensions medlemmer.
- Hvis vi ser på skadestatistikken, så bliver bibliotekarer mindre syge og får færre arbejdsskader end andre. Så i det øjeblik vi flytter dem over i et bibliotekarfællesskab, så bliver det billigere at forsikre dem, forklarer chefkonsulent i Sampension Niels Lolk Vester.
Hvis uheldet er ude
To andre væsentlige ændringer ved 3 i 1 livspension handler om forsikring – hvad du får i erstatning, hvis du ikke længere kan passe et arbejde, som du plejer.
På 3 i 1 livspension er du sikret 40 procent af din nuværende løn, hvis din arbejdsevne bliver nedsat med 50 procent.
På den Kollektive ordning og på 3 i 1 pension er der ingen erstatning, før du bliver erklæret to-tredjedel invalid. På de to ordninger er du heller ikke sikret 40 procent af din nuværende løn. På den Kollektive ordning og 3 i 1 pension sker udregningen efter et andet princip – her får du et årligt beløb svarende til det, du formodedes at have sparet op, når du går på pension. Det betyder, at for nogle vil det svarer til 40 procent af deres løn og for andre vil det være væsentlig mindre. Et eksempel er en 50-årig kvinde med en årsindtægt på 400.000 kroner, der forventes at have sparet 200.000 kroner op til årlig pensionsudbetaling, når hun fylder 67 år. Hun får altså 50 procent i invalideerstatning. For at se din årlige invalideerstatning skal du se på den personlige prognose, som Sampension sender til alle medlemmer, der skal beslutte, om de vil over på den nye ordning.   

Læs mere og stil spørgsmål på
www.sampension.dk/valg