Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Materialesamlingen flyder lystigt...

Hvis noget flyder i biblioteksverdenen, plejer det ikke at være positivt, men når det gælder materialesamlingen på Brønderslev Bibliotek, er det en helt anden sag.  

Tanken om en flydende materialesamling burde få de sædvanligvis strukturerede bibliotekarer til at løbe skrigende bort. Og det var da også med slet skjult nervøsitet, at bibliotekerne i Brønderslev Kommune i 2007 sagde ja til en dristig arbejdsgruppes forslag i forbindelse med kommunesammenlægningen.
- Vi havde helt sikkert vores tvivl, men vi tænkte, at hvis det nu går helt galt, og alle materialerne klumper sig sammen på det ene bibliotek, så kan vi jo altid gå tilbage til det gamle system, siger Bente Kristoffersen, bibliotekschef på Brønderslev Bibliotek.
Den flydende materialesamling indebærer, at materialerne bliver i den afdeling, hvor de nu engang bliver afleveret, indtil de bliver reserveret af en bruger, som vil hente dem i en anden afdeling. Den grundlæggende ide er at udnytte samlingen optimalt, blandt andet ved at spare unødig transport mellem afdelingerne. Eksemplet er lige til.
Under den gamle ordning afleverer en låner en bog i Dronninglund. Bogen bliver sendt til Brønderslev, hvor den hører hjemme og når lige ind og vende på sin hylde, inden en anden låner i Dronninglund eller i Hjallerup bestiller den. Og så skal bogen igen ud at køre.
- Med den flydende materialesamling sparer vi en tur, så selvom vi nok kører flere reserverede materialer ud, giver det alt i alt mindre transporttid og mere tid, hvor bøgerne er ude hos brugerne, hvor de har det bedst, siger hun.

Nye brugervaner
Den nye ordning kan også ses i lyset af, at brugernes vaner ligeså stille har ændret sig. For mange er græsning blandt hylderne på det fysiske bibliotek skiftet ud med græsning på computertasterne hjemme i stuen.
- For dem betyder det ikke noget, om en bog hører til det ene eller det andet sted. For dem betyder det kun noget, at de får materialerne så hurtigt som muligt, siger Bente Kristoffersen.
Statistikken tyder på, at det virker. På børneområdet er cirkulationen på to år steget fra 2,0 til 2,7 mens den på voksenområdet er steget fra 1,2 til 2,2. Stigningen skyldes også brugen af sms og mail til hjemkaldelse og information om reservering, men samtidig er der sket en udlånsstigning på 14,5 procent, som indikerer, at flowet i materialesamlingen er forbedret.
Flere havde frygtet, at alle bøgerne ville hobe sig op i den store afdeling i Brønderslev, men sådan er det ikke gået.
- Det er ikke mere udtalt end ved den gamle ordning, og som en bonus har den naturlige cirkulation genereret af brugernes behov gjort den enkelte afdelings statiske samling mere dynamisk, så afdelingerne alt i alt kan byde på et mere varieret udbud af materialer end tidligere, forklarer hun.

Råd til mere
Den nye ordning har også fordele indkøbsmæssigt. I stedet for at bibliotekarerne sidder rundt i hver afdeling og bestiller bøger hjem til deres eget lille bibliotekariske kongerige, sker indkøbene nu med udgangspunkt i, hvad hele kommunen efterspørger.
- Tidligere kunne vi eksempelvis købe tre eksemplarer af en bestemt titel, fordi alle bibliotekerne følte, at den skulle de bare have. Nu kan vi måske nøjes med en eller to og så bruge de frigjorte penge til en anden titel, forklarer hun velvidende, at de omvendt også risikerer at bestille for lidt hjem.
- Derfor holder vi øje med, om ventetiden vokser for meget på bestemte titler. Under alle omstændigheder har fleksibiliteten i de to første år vist, at vi trods uændret materialekonto har bedre mulighed for at købe flere eksemplarer af de populære materialer.
De to første år har også vist en lettelse i teknisk afdeling, som klargør de indkøbte materialer. Én samling giver én hyldeliste og én mærkning, og fordelen går igen i ekspeditionen, der ikke længere skal sortere bøgerne efter afdeling.

Ét bibliotek nødvendigt
Beslutningen om den flydende materialesamling kom i forbindelse med beslutningen om rent administrativt at lægge de tre biblioteker i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev sammen til en enhed. Og erkendelsen af at være ét bibliotek og ét personale har været helt grundlæggende for, at den flydende materialesamling har kunnet fungere.
- Med tre adskilte biblioteker ville der være risiko for, at medarbejderne ville »forsvare« deres eget bibliotek materialemæssigt og på den måde modvirke de positive aspekter i ordningen. Ved at være ét bibliotek har vi skabt et sammenhold, der forstærker ordningen. Også selvom indkøringen ikke altid har været lige let, siger hun.
Medarbejderne skulle nemlig opgive de arbejdsmæssige roller og den hverdag, som de var vant til. I stedet har de skullet vænne sig til en mere teambaseret opbygning på tværs af afdelingerne med fokus på de enkelte fagområder, og ikke mindst med vagter rundt i de forskellige afdelinger.
Siden materialesamlingen begyndte at flyde, har biblioteket haft flere forespørgsler fra nysgerrige kolleger rundt i hele landet, men om ordningen umiddelbart kan overføres, tør hun ikke garantere.
- Måske er der nogle andre faktorer, der spiller ind i en større kommune. Vi ved det ikke, men vi ved,  at det virker hos os.

Thomas Schmidt Nørgaard er freelancejournalist.