Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

De unge vil gå på universitetet

Akademisering med mange sporskiftemuligheder på større universiteter er vejen frem, siger Institutleder på SDU Johannes Nørregaard Frandsen om baggrunden for at etablere den netop godkendte nye bacheloruddannelse i bibliotekskundskab og videnskommunikation i Odense. Første hold starter 1. september

- De unge vil gå på universitetet. Og i Odense har vi stor valgvolumen at tilbyde de unge på den nye bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og videnskommunikation.

Ordene kommer fra Johannes Nørregaard Frandsen, leder af Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet. Han tager imod i privaten i Odense og fortæller glad og gerne om den nye uddannelse, som han glæder sig til at starte den første september 2009.

Uddannelsen er efter mange måneders ventetid blev udbudt med endelig godkendelse 19. marts i år fra Videnskabsministeriet, og Johannes Nørregaard Frandsen er ikke i tvivl om, at det er det helt rigtige.

Han opremser de uddannelser, der ikke er så »hippe« lige nu eller som har store problemer med at rekruttere studerende – For eksempel læreruddannelsen og sygeplejeuddannelsen.

Johannes Nørregaard Frandsen understreger, at det for Syddansk Universitet er afgørende vigtigt med et nært samarbejde med Danmarks Biblioteksskole.


Derfor flere uddannelser
Johannes Nørregaard Frandsen taler om en akademisering af de mellemlange og videregående uddannelser.

- De unge vælger altid universitetet frem for de mere professionsrettede uddannelser.

Men Danmarks Biblioteksskole udbyder allerede en akademisk uddannelse og har universitær status?

- Ja, selvfølgelig – det er klart nok, erkender institutlederen.

- Men Biblioteksskolen har været i klemme, fordi de unge mennesker vælger universiteterne. Det er ikke fordi, at det Biblioteksskolen udbyder, ikke er godt nok. Biblioteksskolen har en stor styrke i sin tradition. Dens svaghed er dens lidenhed. Den har begrænset udbud, og derfor tror, jeg, det er fint med en medspiller som os. Jeg opfatter det som, at vi byder ind med en biblioteksuddannelse som medspil og ikke som modspil. Jeg har ikke tænkt ordet konkurrence her.

Det har andre tænkt?

- Ja, det har især Kulturministeriet tænkt. Kulturministeriet har jo syntes, at det her var verdens undergang. Det er som om ministeriet vogter sit ressortområde.

- Når Syddansk Universitet byder ind på en uddannelse, så har forudsætningen hele tiden været, at vi ønskede et nært samarbejde med Danmarks Biblioteksskole både på forsknings- og uddannelsessiden. Vi skal supplere hinanden og ikke konkurrere mod hinanden, siger Johannes Nørregaard Frandsen.


Brud på monopolerne
Hvad kan I på Syddansk Universitet tilbyde, som Danmarks Biblioteksskole ikke kan?

- Jeg tror hele sektoren får et kolossalt løft af, at vi bliver flere spillere. Ikke alene bibliotekssektoren. Men hele sektoren for vidensformidling og folkeoplysning. Det vil jeg hellere kalde den, siger han.

Herunder henregner han forskningsbiblioteker, folkebiblioteker og skolebiblioteker.

- For det første bliver der flere nyuddannede. For det andet bliver der generelt større interesse for faget og for det tredje bliver der en langt større forskningsvolumen. Jeg mener at kunne konstatere, at folkebibliotekerne er blevet stærkt klemt de senere år efter strukturreformen. De bliver nedprioriteret, siger Johannes Nørregaard Frandsen og finder det bekymrende, at der efterhånden findes biblioteker uden bemanding.

- Jeg tror på et stort løft ved at fastholde folkeoplysningen. En ting er, at man kan låne en bog på biblioteket. Men det er den tradition, vi har haft i over 100 år. Nu er der brug for langt mere power, for vi er på vej ind i vidensamfundet, og det mener jeg ikke, biblioteksskolen skal stå alene med.

Johannes Nørregaard Frandsen fremhæver journalistuddannelsen som et eksempel på et »monopolbrud.«

- Da Danmarks Journalisthøjskoles monopol blev brudt for nogle år siden, så vi det interessante, at journalistfaget steg i status. Vi så, at der blev uddannet mange flere journalister. Vi så mange flere journalister blive ansat – vi så altså, at sektoren løftede sig. Det kommer til at ske igen, og derfor har Danmarks Biblioteksskole sådan set ikke noget at frygte, mener Johannes Nørregaard Frandsen.


Bibliotekaren, der vidste alt
Billedet af en bibliotekar har for længst ændret sig hos kulturformidleren og institutlederen fra Syddansk Universitet.

- Dengang var bibliotekaren en person, du skulle spørge på den rigtige måde, og så fik du det rigtige svar. Så vidste hun – for det var en hun – til gengæld alt her i verden.

- I dag er bibliotekarens rolle den opsøgende. Bibliotekaren er formidler og skal understøtte læring. Skal lave events. Skal komme ud over rampen på en helt anden måde. For det at søge – det klarer computeren primært. Viden er ikke kun bøger. Det er snarere nogle informationsstrømme.

Hvordan definerer du læring?

- Det er vel at åbne for en viden, så den bliver tilgængelig for andre. Og hjælpe andre med at tilegne sig den viden.

Johannes Nørregaard Frandsen mener også, at læring bør understøttes af indretningen af biblioteksrummet, som i gamle dage var »hylde op og hylde ned« med bøger.

- Forfatteren Per Højholt var jo bibliotekar, og han sagde, at biblioteket er et af de mest uhøflige steder, man kunne komme, fordi – sagde han – der står alle bøgerne med ryggen til en.

Positiv medlemsreaktion
Johannes Nørregaard Frandsen har været til flere paneldebatter om bibliotekernes fremtid og om bibliotekaruddannelsens fremtid. For eksempel i Vejle, hvor han diskuterede med blandt andre Danmarks Biblioteksskolens rektor Per Hasle og Bibliotekarforbundets formand, Pernille Drost. Han diskuterede også med Pernille Drost i et panel sammen med bibliotekschef Pia Hansen, Gentofte, da de københavnske bibliotekarer, FKKB holdt generalforsamling i BF-huset for nylig.

- Det slog mig så positiv reaktionen var fra medlemmerne. Jeg sporede kun positiv stemning omkring en yderligere akademisering af uddannelsen. Det er jeg glad for, for jeg havde faktisk forventet den største modstand fra Bibliotekarforbundet og medlemmerne, siger Johannes Nørregaard Frandsen.

Men modstand er der. Danmarks Biblioteksskole og Kulturministeriet jubler ikke over den nye situation, hvor Videnskabsministeriet reelt har åbnet op for det, der kan betegnes som et konkurrencebetonet samarbejdet mellem Syddansk Universitet og Danmarks Biblioteksskole.