Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Biblioteksforeningen ønsker en national strategi

Danmarks Biblioteksforening vil også udarbejde en strategi med at få sat bibliotekerne på dagsordenen i det kommunale valgår. Årsmødet i Aalborg blev en sand prisregn med uddeling af en endnu en pris, der gik til Litteratursiden.dk .

Danmarks Biblioteksforening ønsker en national biblioteksstrategi. Foreningen vurderer, at det er nødvendigt at fyre op under det, der risikerer at ende som en syltekrukke: Nemlig det udvalg kulturminister Carina Christensen har nedsat til at se på bibliotekernes fremtid – efter de mange, mange lukninger af biblioteker og filialer – og efter det, der er en regulær nedbarbering af biblioteksbudgetterne i landets kommuner.

- Hvad skal vi med en national strategi, når kommunerne gør det godt nok?, spurgte Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen i sin beretning. Dermed lagde han op til at kommissoriet for kulturministerens biblioteksudvalg udvides kraftigt.

- Jeg tror, dette udvalg kan være det første skridt på vejen til en ny bibliotekslov, og det er længe siden, vi fik en ny lov. I 2010 vil det være 15 år eller mere siden tankerne til den nuværende bibliotekslov blev tænkt, sagde Vagn Ytte Larsen.

Han fremhævede, at den lov bibliotekerne fik i 2002 blev skabt tilbage i 1990erne, og at det derfor er på tide at arbejde med en ny bibliotekslov.

Ifølge kulturministeren selv er biblioteket en hjørnesten i dansk kulturpolitik, og hun har fremhævet, at bibliotekerne er et område, hun vil sætte stor fokus på – for de har masser at byde på. De møder borgerne et sted, hvor de kommer frivilligt.

- Hvorfor skal vi så stiltiende sidde og se på, at biblioteket som det eneste kulturtilbud skæres i budgetterne, mens de øvrige kulturområder tilgodeses? Den vej frem holder ikke en meter, mente Vagn Ytte Larsen.

Børge Sørensen, tidligere bibliotekschef i København og nuværende aktiv politiker i Gribskov Kommune for SF sagde under debatten om beretningen, at en mellemrevision af biblioteksloven ikke er nogen god idé nu, fordi det hver gang under justeringer af Biblioteksloven er gået tilbage – modsat når der er lavet store lovreformer.

Eksempler på best practise

Vagn Ytte Larsen fremhævede også i sin mundtlige beretning tre biblioteker for best practice, nemlig Cerritos Public Library i Los Angeles, det nye bibliotek i Hjørrings Metropol-center og Litteratursiden.dk

Netop Litteratursiden.dk blev i øvrigt præmieret af Danmarks Biblioteksforening for relanceringen af sitet.

I et år med kommunalvalg ligger det naturligvis Danmarks Biblioteksforening meget på sinde at få sat folkebibliotekerne på dagsordenen som et vigtigt emne under valgkampen. Dette havde foreningens nye direktør Michel Steen Hansen et oplæg om – spørgsmålet er så, om det skal være det faktum at kun få ved, at det er kommunerne, der betaler for folkebiblioteket, der skal på dagsordenen – eller måske det mere interessante faktum, at 30-40 procent af danskerne kan lære rigtig meget mere om it på bibliotekerne, da de er i kategorien digitale analfabeter. Men vigtigt er det at få sat bibliotekerne på dagsordenen som det sted, hvor læring finder sted. Læring er præcis det, der gør at information transformeres om til nyttig viden.

Danmarks Biblioteksforening har også haft en samtale med kulturministeren om karenstiden, og her arbejder man så ad frivillighedens vej på at få pladebranchen med på at droppe den ordning, der efterhånden bedst kan karakteriseres som »striptease i mørke,« – karenstid i en tid, hvor cd’en er ved at afgå ved døden.

Kulturminister Carina Cristensen deltog om fredagen og holdt et oplæg om bibliotekernes fremtid – og gentog sine synspunkter om, at bibliotekernes fremtid tegner lys trods nedskæringer. Ministeren hev en check på seks millioner kroner op af tasken – penge som skal gå til anderledes biblioteksbetjening og udlån i de kommuner, hvor der er blevet langt mellem filialerne efter de mange lukninger de senere år.

Ny 2. næstformand

Forretningsudvalgsmedlem og publikumschef på AalborgBibliotekerne Kirsten Boelt blev på årsmødet valgt som ny 2. næstformand i foreningen – med applaus og uden modkandidat.

Lone Knakkergaard havde meddelt, at hun ønskede at forlade posten, og foreningens valggruppe B valgte Kirsten Boelt som deres faglige formand.

I forbindelse med sin indtræden som 2. næstformand sagde Kirsten Boelt:

- Danmarks biblioteker har brug for en stærk biblioteksforening, som sætter biblio­tekspolitik øverst på dagsordnen – og det gør Danmarks Biblioteksforening. Samarbejdet mellem politikere og biblioteksansatte er den bærende kraft i foreningen, og netop dette møde giver biblioteksdebatten kant og nerve og sikrer både indsigt og udsyn, sagde Kirsten Boelt.

Hun fremhævede Danmarks Biblioteksforening som en synlig og central deltager i samfundsdebatten, når vi taler om biblioteksforhold og mener, at foreningen initierer dialog om bibliotekspolitik på tværs af partier, politikere og fagfolk – på tværs af landet.

- Det arbejde vil jeg gerne være en del af og være med til at videreudvikle, byde ind med faglige vinkler og synspunkter og dermed være med til at styrke Danmarks Biblioteksforening som en relevant og levende forening, sagde Kirsten Boelt.

Lokomotiv og debat på skinner

Årsmødet havde sloganet Biblioteker som lokomotiv for adgang til viden. Men netop ordvalg som lokomotiv blev diskuteret – er det er ord, der hænger for meget fast i fortiden?, det mente flere. Under nogle af diskussionerne, der forfriskende var lavet som stående debatter af kun var af et kvarters varighed, blev der blandt andet diskuteret borgerservice og biblioteksbetjening. Også her gik diskussionen blandt andet på de billeder, uheldige ordvalg fremmaner. Eksempelvis udtrykket »Det betjeningsløse bibliotek – her kunne man med fordel bruge udtrykket »Det åbne bibliotek« – dels fordi en filial som eksempelvis den i Gjern har længere åbningstid, dels fordi den ikke er ubemandet hele tiden – sådan som udtryk som betjeningsløse eller personaleløse biblioteker ellers kunne forlede mange til at tro. n

Næste år holder Danmarks Biblioteksforening sit årsmøde i Esbjerg.