Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Biblioteker skaber vækst

Der blev klappet 65 gange, heraf 37 stående ovationer, da Præsident Obama den 17. februar 2009 fremlagde The American Recovery and Reinvestment Act for den amerikanske kongres. En finansiel hjælpepakke, der skal afbøde det totale økonomiske kollaps og finanskrisen i USA. Og den amerikanske biblioteksorganisation ALA – American Library Association klappede med, idet præsidenten nævnte bibliotekerne som et af instrumenterne: »we’re making the largest investment in education in our nation’s history. It’s an investment that will create jobs building 21st century classrooms and libraries and labs for millions of children across America.«

En stærk politisk markering, der er afgørende for de amerikanske biblioteker, der er afhængige af private donationer. Og hvor det statslige tilskud er i fare for at blive skåret ned i takt med den finansielle krise. ALA har igangsat et massivt lobbyarbejde for at dokumentere og give tydelige beviser for, at bibliotekerne betaler sig i et samfundsøkonomisk perspektiv. Det gør organisationen under parolen: »In times of economic hardship, Americans turn to – and depend on – their libraries and librarians.« De amerikanske biblioteker løfter blandt andet en væsentlig opgave ved at hjælpe med vejledning i jobsøgning. Biblioteksstatistikkerne viser en markant stigning i besøgstal og brug af pc’ere for privatpersoner i 2008. Bibliotekerne har oprettet kurser i retshjælp og økonomi for de mange, der står overfor at miste deres hjem og hele deres eksistensgrundlag. Der er etableret kurser for iværksættere og små virksomheder for at understøtte det lokale erhvervsliv. Alt sammen væsentlige initiativer, der forhåbentligt kan afhjælpe økonomisk kollaps, og hvor bibliotekerne udviser en høj grad af social forpligtigelse med afsæt i deres lokalområde.

Umiddelbart kan man tænke, at det ikke har meget med danske forhold at gøre. Omvendt understreger det argumenterne som både danske folke- og forskningsbiblioteker lige som biblioteker verden over arbejder efter – at bibliotekerne er væsentlige institutioner i understøttelsen af stærke økonomisk samfund via uddannelse og oplysning. Et perspektiv, der også er bærende, når man taler om bibliotekernes mulighed for at styrke samfundets sociale kapital og være med til at udvikle kompetente borgere, der agerer udfra en social ansvarlighed trods forskellig social baggrund. Det at man som samfund ønsker at trække i den samme retning. Den proces understøtter bibliotekerne ved at være sociale mødesteder for brugerne, der kommer i kontakt med hinanden enten via dialog eller ren iagttagelse. Bibliotekerne påtager sig et socialt ansvar ved at tage udgangspunkt i deres lokalsamfund og deres brugere.

Det er er det, vi bibliotekarer gør hver eneste dag – tager udgangspunkt i vores lokalmiljø, brugere, studerende, politikere og samfund, og vi er med til at skabe social og økonomisk kapital til gavn for os alle.