Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Fililal i det gamle rådhus

I Dalum er en gammel rådhusbygning nyindrettet, og biblioteket fremstår i god harmoni med bygningens karakter og med mange gode detaljer.

 

I modsætning til andre markante områder i Odense Kommune som for eksempel Vollsmose, er det ikke sikkert du nogensinde har hørt om Dalum før, men Dalum er kommunens velhavende forstad med villabebyggelser a la Hellerup i Gentofte eller Risskov i Århus.

andre markante områder i Odense Kommune som for eksempel Vollsmose, er det ikke sikkert du nogensinde har hørt om Dalum før, men Dalum er kommunens velhavende forstad med villabebyggelser a la Hellerup i Gentofte eller Risskov i Århus.

Dalum blev indlemmet ved den forrige kommunesammenlægning i 1970.

Rådhuset, der dengang blev degraderet til områdekontor, er nu efter talrige ombygninger og skiftende anvendelse blevet opgraderet til en fornem biblioteksfilial. Biblioteket var tidligere beliggende i en bygning ganske få meter bag ved Rådhuset. Indvielsen fandt sted i september måned sidste år.

Den fine klassicistiske/funktionalistiske rådhusbygning fra 1940 er totalrenoveret fra kælder til kvist. Kontorerne er brudt ned for at få større sammenhængende udlånsarealer, men den grundlæggende struktur med indgang i midten fra begge sider af bygningen og en flot trappe til 1. og 2. salen er bevaret, ligesom renoveringen i det hele taget er sket med stor respekt for rådhusets tidligere stil og stemning.

Man kan sige, at husets arkitektur lægger op til en struktureret og enkel indretning og helt i overensstemmelse hermed og i pagt med virkeområdets karakter, er det nye Dalum Bibliotek et meget klassisk bibliotek.

Voksne i stuen og børn på førstesalen

I stueetagen er der faglitteratur, internet-pc´ere og biografier i sektionen til venstre for hovedindgangen fra Dalumvej. I rummet til højre findes selvbetjent udlån/aflevering, skønlitteratur, musik og film med videre. Her er også blevet plads til en noget indeklemt stue-sekvens med mulighed for at se tv og læse aviser.

1. salen er dedikeret til Børn & Unge. I lokalet til venstre er der materialer og opholdsmuligheder for de mindre børn. Rummet til højre er for de større børn og unge og er udstyret i forhold til dette.

På 1. salen findes også Byrådssalen, der nu er en meget fornem ramme om arrangementer, møder og undervisning. Selv om manglen på et birum til stole, borde og rekvisitter i øvrigt er til at få øje på. Det er lidt bøvlet at skulle i kælderen, men det er den løsning, der er. I kælderen, apropos, findes toiletfaciliteter, et åbent magasin og en mini-biograf til forevisning af bibliotekets film. Biografen er populær og altid standby i forbindelse med for eksempel institutionsbesøg.

På bibliotekets 2. sal, tagetagen, er der udmærkede kontorforhold for personalet.

Dalum Bibliotek er traditionelt i sin grundstruktur, men der er flere markante moderne tiltag.

Biblioteket skal udvikles som del af et område, hvor naboerne er Dalum Idrætsforening med stadion og den agtværdige Fruens Bøge Tennisklub med tilhørende mødefaciliteter. Hvor der tidligere var bibliotek, bor nu en del af Børn & Ungeafdelingen. Der er planer om at omdanne et tidligere p-område til et spændende byrum med skaterbaner, boldplads, have og orangeri. Et samlet center for kultur og idræt i et område, hvor efterspørgslen på begge dele er stor. Det skal også nævnes, at der er flere moderne tiltag i forhold til indretningen. Basistænkningen går ud på orden, ro og regelmæssighed. På baggrund af en minimalistisk ramme, hvor farverne er lyse, og materialerne neutrale, er der imidlertid arbejdet meget med præcis visuel markering af de forskellige rum og deres funktioner. Farverne på inventaret er markante og differentierede. Det gør sig godt. Der er på samme tid variation og sammenhæng i indretningen, og det gør det nemt at orientere sig.

Et væsentligt kritikpunkt på den funktionelle side er bibliotekarbordene mærket Spørg. Signalet er anakronistisk, billetlugebureaukratisk. Et moderne betjeningspunkt skal på en helt anden måde invitere brugeren til en ligeværdig dialog. Se for eksempel Slagelse-englen (Bibliotekspressen 2007, nr. 13)

Endelig er det svært at forestille sig, at der er plads nok. I forhold til en lokalbefolkning på omkring 35.000 indbyggere, forekommer biblioteket klart underdimensioneret.

Når det er sagt, så er der med udgangspunkt i den givne ramme og i lokalområdets karakter indrettet en ny biblioteksfilial i Odense med kvalitet i helheden, såvel som i detaljen.

Utvivlsomt et resultat af et godt samarbejde mellem de involverede arkitekter, Dorthe Andersen vedrørende indretningen, Mogens Christiansen der stod for bygningen, brugerrådet og bibliotekspersonalet.Kontaktperson: Områdeleder Peter Hansen, pehar@odense.dk

Jens Lauridsen er bibliotekschef i Tårnby Kommune