Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Ny boss for cheferne

Mogens Vestergaard vil som ny formand for landets bibliotekschefer sætte fokus på klar kommunikation – hans afsæt er blandt andet det faktum, at bibliotekerne har været udsat for hårde besparelser

Mogens Vestergaard er med en alsidig baggrund som gymnasiebibliotekar, formand for Netbibliotekerne, et sekretærjob i Danmarks Kartoffel Råd og en lederuddannelse valgt som ny formand for Bibliotekschefforeningen.

En glad, veloplagt og velformuleret Mogens Vestergaard sprang på talerstolen på Hotel Munkebjerg i Vejle i februar under Bibliotekschefforeningens årsmøde og talte sin sag.   Chefernes nye boss blev valgt uden modkandidat og med applaus. Mogens Vestergaard afløser Jørgen Bartholdy, som har leveret en grundig indsats for foreningen i mange   år.

Mogens Vestergaard erkender, at der er brug for handling, for fremtiden ser ikke for lys ud, som han siger.

- Med finanskrise og nedlæggelse af arbejdspladser bliver skatteindtægterne mindre. Det betyder hårde tider for bibliotekerne, fordi den samlede kommunale økonomi bliver mindre, siger han og uddyber sit synspunkt:

- Samtidig oplever vi en større søgning   netop på grund af stramningerne. Folk bruger ganske enkelt biblioteket mere.
Endelig bliver der knivskarp konkurrence med de øvrige dele af kommunen om pengene. Vi er det suverænt mest benyttede kommunale tilbud, men vores gennemslagskraft i den offentlige bevidsthed står ikke mål med det faktum. Alt, alt for mange tror stadigvæk, at biblioteker er bøger og ikke andet.

Her kradser finanskrisen

Især tre ting springer den nye formand i øjnene som vigtige indsatsområder:

  • Administrere under en strammere ramme
  • Håndtere en større søgning til biblioteket
  • Skærpe profilen i kampen om de kommunale kroner

- I disse år, hvor der sker så store ændringer i biblioteksverdenen vil jeg gerne være med til at præge udviklingen, siger Mogens Vestergaard.
- Jeg har en ansvarsfølelse over for biblioteksvæsenet. Det er en institution, som man ikke ville opfinde i dag, hvis ikke den fandtes, mener han.

Oprindelig stammer Mogens Vestergaard fra Varde. Efter et job på Fyn blandt andet som gymnasiebibliotekar og leder af Otterup Bibliotek kom han til Roskilde Bibliotekerne, hvor han har stået i spidsen for udviklingen.
Han har studeret ledelse i flere omgange, blandt andet på Tiegtenskolen i Odense, men også på Forsvarsakademiet, og han er optaget af rekruttering og udvikling af medarbejdere.

 Vigtigt med talentudvikling

- Talentudvikling er en vigtig opgave.   At Bibliotekarforbundet har lavet en mentorordning, synes jeg er meget fint. Det skal vi støtte og samarbejde om, siger Mogens Vestergaard.

Han og hans lederkolleger i væsenet er også her udfordret – igen fordi pengene reelt er blevet færre.
- Mange steder har man lavet reduktioner i ledelsen. I Roskilde er vi gået fra at have 12-14 afdelingsledere til at have fem ledere, hvor vi nu bygger teams op, siger Mogens Vestergaard.

Den nye formand, som også er optaget af forandringsledelse, erkender at forandring må til, selv om bibliotekerne skal bevares som de unikke institutioner, de er: Vi skal ikke fastholde fortiden, men vi skal fastholde de bærende idealer, siger den nye formand.